תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP Color LaserJet Pro M254 - מוצגת ההודעה 'טען נייר', המדפסת אינה אוספת נייר

מסמך זה מיועד עבור מדפסות הצבע HP Color LaserJet Pro M254dw‏, M254dn, ו-M254nw.
הודעת השגיאה 'טען נייר' מופיעה בלוח הבקרה של המדפסת והמדפסת אינה אוספת נייר או מזינה נייר. המדפסת עשויה להשמיע רעשים כאילו היא מדפיסה, אך לא עובר דרכה נייר.

שלב 1: בדוק את הנייר, וטען אותו שוב

בעיות בהזנת נייר עשויות להיגרם משימוש בדפים קרועים, מאובקים, מגולגלים, מקומטים או מקופלים. גם איכות הנייר עשויה להשפיע. היעזר בהנחיות הבאות כדי להימנע מהבעיה.
 • השתמש רק בנייר מאיכות טובה, שתואם למפרט המדפסת.
 • אחסן את כל הנייר במקום יבש וקריר. בעיות בהזנת נייר נפוצות יותר בסביבות לחות.
 • אל תדפיס על נייר שכבר הדפסת עליו. דיו לח עשוי לגרום לניירות להידבק זה לזה.
 • המתן עד שהמדפסת תשלים עבודה או תציג את ההודעה הנייר אזל או טען נייר לפני שתטען שוב את הנייר.
ודא שהנייר בו אתה משתמש כדי להדפיס נמצא במצב טוב, שהוא נמצא בערימה מסודרת במגש, ושנתיב הנייר והמגש חופשיים ממכשולים.
 1. משוך את מגש 2 אל מחוץ למדפסת.
  איור : משיכת מגש 2 מתוך המדפסת
  תמונה: משוך את מגש 2 אל מחוץ למדפסת
 2. הסר כל נייר ממגש 2, ואז ודא שהנייר נמצא במצב טוב. הסר מתוך הערימה כל נייר מקומט, מקופל או קרוע.
 3. תוך החזקת ערימת הנייר בשתי ידיים, כפוף את הערימה כך שתיווצר צורת U, ולאחר מכן כפוף את הערימה בכיוון הנגדי.
  פעולה זו יכולה לשחרר גליונות נייר תקועים.
  איור : כיפוף ערימת הנייר
  כיפוף ערימת הנייר
 4. ודא שאין מכשולים בתוך חריץ הזנת הקלט בעל הקדימות (מגש 1) ומגש 2.
   איור : המיקומים של מגש 1 ומגש ‏2‏
   המיקומים של מגש 1 ומגש ‏2‏
  1. חריץ הזנה מועדף (מגש 1)
  2. מגש הזנה עיקרי (מגש 2)
 5. החלק את מכווני האורך והרוחב למיקומם החיצוני ביותר.
  איור : הסטת מכווני הנייר החוצה
  החלק את מכווני הנייר החוצה
 6. טען את ערימת הנייר לתוך מגש 2 כאשר הצד המודפס פונה כלפי מעלה.
  איור : טעינת ערימת נייר נוספת במגש 2
  טען ערימת נייר נוספת במגש 2
 7. אם ברצונך לטעון נייר בגודל Legal, משוך החוצה את קידמת המגש וחלקו האחרי על מנת להרחיבו.
  איור : הארך את מגש קלט הנייר
  תמונה: הארך את המגש עבור נייר בגודל Legal
 8. החלק פנימה את מכווני רוחב הנייר ואורך הנייר עד שייבלמו בקצה הנייר. אל תדחוף את המכוונים כל כך רחוק פנימה שהם יגרמו לכיפוף הנייר.
 9. ודא שערימת הנייר אינה גבוהה ממכוון מילוי הנייר.
  איור : החלקת מכווני הנייר פנימה ובדיקת גובה הערימה
  החלק פנימה את מכווני הנייר, ולאחר מכן בדוק את גובה הערימה
 10. הכנס את מגש 2 למדפסת.
  הערה:
  אם הרחבת את מגש קלט הנייר עבור נייר בגודל Legal, המגש לא יסגר בקו אחד עם גוף המדפסת כאשר תכניס אותו פנימה. זוהי תופעה רגילה.
  איור : הכנס את מגש קלט הנייר
  הכנס את מגש קלט הנייר
 11. לוח הבקרה של המדפסת מציג את גודל הנייר שנטען.
  • אם גודל הנייר שנטען אינו תואם לערך שמוצג, גע באפשרות שנה, או לחץ אישור, בחר את הסוג ואת גודל הנייר שלך, ולאחר מכן גע באפשרות אישור.
  • אם גודל הנייר נכון, גע או לחץ אישור.
נסה להדפיס שנית. אם הודעת השגיאה ממשיכה להופיע, עבור לשלב הבא.

שלב 2: הדפס דף ניקוי כדי לנקות את גלילי האיסוף וההזנה של הנייר

אבק, סיבי נייר ופסולת אחרת עלולים להצטבר על גלילי הזנת הנייר והאיסוף ולגרום לחסימות נייר ובעיות בהזנת הנייר. הדפסת דף ניקוי יכולה לנקות את גלילי ההזנה והאיסוף הראשיים בלא שיהיה צורך לנקות אותם ידנית. נקה את הגלגלות בתוך המדפסת, ולאחר מכן נסה להדפיס עמוד בדיקה.

שלב 3: איפוס המדפסת

לעיתים השגיאה נותרת בעינה גם כאשר אין בעיה בהזנת הנייר.
 1. הפעל את המדפסת, אם היא לא פועלת כבר.
 2. המתן עד שהמדפסת תהיה דוממת ושקטה לפני שתמשיך.
 3. בזמן שהמדפסת פועלת, נתק את כבל המתח מגב המדפסת.
 4. נתק את כבל המתח משקע החשמל שבקיר.
 5. המתן 60 שניות לפחות.
 6. חבר את כבל המתח בחזרה לשקע החשמל שבקיר.
  הערה:
  ‏HP ממליצה לחבר את כבל המתח של המדפסת ישירות לשקע החשמל שבקיר.
 7. חבר מחדש את כבל המתח לגב המדפסת.
 8. הפעל את המדפסת, אם היא לא מופעלת אוטומטית.
  ייתכן שהמדפסת תעבור תהליך של התחממות. נוריות המדפסת עשויות להבהב והגררה עשויה לנוע.
 9. המתן עד לסיום תהליך ההתחממות ועד אשר המדפסת תהיה דוממת ושקטה לפני שתמשיך.
נסה להדפיס שנית. אם הבעיה נמשכת, המשך לשלב הבא.

שלב 4: ניקוי גלילי הזנת הנייר

הסר מגש 1 ומגש 2, הצב את המדפסת על צידה השמאלי, ואז נקה את גלילי הזנת הנייר מתחת המדפסת.
 1. כבה את המדפסת.
 2. נתק את כבל החשמל, ואז נתק את כבלי ה-USB וה-Ethernet (במידת הצורך).
 3. משוך החוצה את מגש 2 ואז הנח אותו בצד.
 4. דחוף כלפי מטה את מגש 1 ולאחר מכן משוך את המגש החוצה.
  איור : הסרת מגש 1
  הסרת מגש 1
 5. תוך החזקת מכסה הסורק במצב סגור, הצב בזהירות את המדפסת על צידה השמאלי. אפשר שתצטרך את עזרתו של אדם נוסף.
 6. הרטב קלות מטלית נטולת מוך במים מזוקקים, וסחוט ממנה נוזלים עודפים.
 7. לחץ את המטלית כנגד גלילי מגש 2 בתוך המדפסת, ולאחר מכן סובב את הגלילים באצבעותיך כלפי מעלה. הפעל לחץ מתון להסרת הצטברות של אבק או לכלוך.
  איור : מיקום גלילי מגש 2
  נקה את גלילי מגש 2
 8. חזור על שלבי הניקוי של גלילי מגש 1.
  איור : מיקום גלילי מגש 1
  נקה את גלילי מגש 1
 9. הנח לגלגלות להתייבש לחלוטין (כ-10 דקות).
 10. העבר את המדפסת למצב זקוף, הכנס מגש 1 ואז הכנס את מגש 2.
 11. חבר מחדש את כבל החשמל וכל כבל אחר שיש בו צורך אל גב המדפסת, ואז הדלק את המדפסת.
נסה להדפיס. אם הודעת השגיאה ממשיכה להופיע, עבור לשלב הבא.

שלב 5: מסור את המדפסת לתיקון

תקן או החלף את מוצר HP שברשותך, אם השלמת את כל השלבים הקודמים.
כדי לבדוק אם עדיין יש אחריות על המוצר שלך, עבור לאתר האינטרנט המשמש לבדיקת אחריות http://www.support.hp.com/checkwarranty. צור קשר עם התמיכה של HP כדי לקבוע מועד לתיקון או החלפה. אם אתה באזור אסיה והאוקיינוס השקט, צור קשר עם התמיכה של HP כדי למצוא מרכז שירות מקומי באזור שלך.
ייתכן שתחויב בעלויות תיקון עבור מוצרים שאינם במסגרת האחריות.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏