תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

Samsung MFP SL-K3250-K3300‏, MultiXpress Color MFP SL-X3220-X3280 - סריקה ושליחה בדואר אלקטרוני

מסמך זה מסביר כיצד שולחים סריקה בדואר אלקטרוני. המסמך מסביר על המסך Scan to Email (סריקה לדוא"ל), אופן ההגדרה של חשבון דוא"ל, אופן הסריקה והשליחה בהודעת דוא"ל, אופן השליחה מחדש לכתובת הדוא"ל האחרונה ואופן ההדפסה של דוח אישור על שליחה בדוא"ל.

הדפסת דוח אישור על שליחה בדוא"ל

ניתן להגדיר את המכשיר להדפיס דוח שמראה אם שליחת הדוא"ל הושלמה בהצלחה או לא.
הערה:
אם דוח מכיל תווים או גופנים שהמדפסת לא תומכת בהם, ייתכן שבמקום אותם תווים/גופנים יודפס בדוח הכיתוב Unknown (לא ידוע).
  1. לחץ על Machine Setup (התקנת המכשיר), Application Settings (הגדרות יישומים), ולאחר מכן על Scan to Email Settings (הגדרות סריקה לדוא"ל) במסך התצוגה.
  2. לחץ על האפשרות המתאימה עבור Print Confirmation Report (הדפסת דוח אישור).
    • תמיד: להדפסת דוח אישור תמיד, בין אם השליחה בדוא"ל הושלמה בהצלחה ובין אם לא.
    • אף פעם: לא להדפיס לעולם דוח אישור.
    • On Errors Only (רק כשמתרחשות שגיאות): להדפסת דוח אישור רק כאשר השליחה בדוא"ל נכשלת.
  3. לחץ על Back (הקודם) לחזרה למסך הקודם.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏