תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

Samsung MFP SL-K3250-K3300‏, MultiXpress Color MFP SL-X3220-X3280 - העתקה מהירה

תפריט Quick Copy (עותק מהיר) מאפשר להגדיר במהירות אפשרויות העתקה ללא צורך לעבור אל תפריט מפלס תחתון או כרטיסייה נוספת. עם זאת, התפריט לא מספק את כל אפשרויות ההעתקה. אם ברצונך להשתמש באפשרויות העתקה אחרות, השתמש באפשרויות ההעתקה הזמינות בתפריט Copy (העתקה). ראה שימוש במאפייני העתקה מיוחדים.
 1. לחץ על Quick Copy (עותק מהיר) במסך התצוגה.
  איור : מסך התצוגה
 2. הנח את מסמכי המקור במזין המסמכים האוטומטי עם הצד המודפס כלפי מעלה, או על משטח הזכוכית של הסורק עם הצד המודפס כלפי מטה וסגור את מזין המסמכים האוטומטי. ראה טעינת מסמכי מקור.
  איור : הנחת מסמכי מקור
 3. כוונן את ההגדרות עבור כל עותק, כמו Reduce/Enlarge (הקטנה/הגדלה), Duplex/N-Up (הדפסה דו-צדדית/מספר עמודים בגיליון), Output (פלט), Paper Source (מקור הנייר) וכיוצא בזה.
  הערה:
  ניתן להגדיר את אפשרויות ברירת המחדל של Quick Copy (עותק מהיר) תחת Printer Setup > Application Settings > Copy Settings (הגדרת המדפסת > הגדרות יישומים > הגדרות העתקה) במסך התצוגה. קבע את ההגדרות הנפוצות ביותר לשימוש.
 4. במקרה הצורך, הזן את מספר העותקים באמצעות לוח המקשים המספרי שבלוח הבקרה.
 5. כדי להתחיל בהעתקה, לחץ על (Start)‎ (התחל) בלוח הבקרה.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏