תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

Samsung Xpress MFP SL-M2070‏, SL-M2071, SL-M2885 - צילום תעודת זהות

המדפסת יכולה להדפיס מסמכי מקור דו-צדדיים בגיליון אחד. המדפסת מדפיסה צד אחד של מסמך המקור על המחצית העליונה של הנייר ואת הצד השני על המחצית התחתונה שלו, מבלי להקטין את גודל מסמך המקור. מאפיין זה מועיל להעתקה של פריט בגודל קטן, כמו כרטיס ביקור.
 • כדי להשתמש במאפיין זה, יש להניח את מסמך המקור על משטח הזכוכית של הסורק.
 • אם המדפסת מוגדרת למצב Eco, מאפיין זה אינו זמין.
 • לקבלת איכות תמונה טובה יותר, בחר (Copy) >(Menu) > Copy Feature > Original Type > Photo (העתקה > תפריט > מאפיין העתקה > סוג מסמך המקור > תצלום) בלוח הבקרה, או (Menu) > Copy Feature > Original Type > Photo (תפריט > מאפיין העתקה > סוג מסמך המקור > תצלום).
 1. לחץ על ID Copy (צילום תעודת זהות) בלוח הבקרה.
 2. הנח את הצד הקדמי של מסמך המקור כשהוא פונה כלפי מטה על משטח הזכוכית של הסורק, בהתאם לחצים המנחים כמוצג בתמונה, ולאחר מכן סגור את מכסה הסורק.
  איור : סריקת הצד הקדמי
 3. הכיתוב Place Front Side and Press [Start]‎ (הנח את הצד הקדמי ולחץ על "התחל") מופיע בתצוגה.
 4. לחץ על Start (התחל). המדפסת מתחילה בסריקה של הצד הקדמי ומציגה את הכיתוב Place Back Side and Press [Start]‎ (הנח את הצד האחורי ולחץ על "התחל").
 5. הפוך את מסמך המקור והנח אותו על משטח הזכוכית של הסורק, בהתאם לחצים המנחים כמוצג בתמונה, ולאחר מכן סגור את מכסה הסורק.
  איור : סריקת הצד האחורי
 6. לחץ על Start (התחל).
  איור : פלט
  הערה:
  • אם לא לוחצים על הלחצן (Start)‎ (התחל), מועתק רק הצד הקדמי.
  • אם מסמך המקור גדול יותר מהאזור הניתן להדפסה, ייתכן שחלקים מסוימים לא יודפסו.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏