תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet‏, HP PageWide - התקנת מנהל התקן מדפסת באמצעות כבל USB (‏Windows)

יש להגדיר את מדפסת HP לפני התקנת תוכנת המדפסת. אם עדיין לא הגדרת את המדפסת, פעל בהתאם להוראות להגדרת חומרת המדפסת לפני שתתקין את התוכנה.
במדפסות מסוימות, יציאת ה-USB בעלת המהירות הגבוהה מושבתת כברירת מחדל ויש להפעיל אותה מלוח הבקרה של המדפסת. השתמש בלוח הבקרה של המדפסת כדי להפעיל את היציאה לפני שתמשיך: פתח את התפריט הגדרות ובחר כלליהפעל USB של ההתקןמופעל.
הערה:
אם אתה מתכוון להתקין את מנהל התקן ההדפסה האוניברסלי (UPD) של HP עבור Windows, עבור אל www.hp.com/go/upd. ה-UPD מתוכנן לנהל בקלות סביבות הדפסה עם מדפסות מרובות ברשת. ה-UPD של HP הוא בחירה טובה למדפסת שתוכננה להדפסה בלבד, מכיוון שמנהל התקן זה מספק אך ורק יכולת הדפסה.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏