תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP Color LaserJet Pro M254 - הוראות החלפת מדפסת

מסמך זה מיועד עבור מדפסות מדגמי HP Color LaserJet Pro M254dw ו-M254nw.
כאשר HP מחליפה את המוצר הפגום, יש להעביר אביזרים או חלקים מסוימים מהמוצר הפגום אל המוצר החלופי.
הערה:
 • ייתכן שאביזרים אופציונליים מסוימים לא יהיו כלולים בדגם המדפסת שברשותך.
 • שמור אביזרים אופציונליים שרכשת בנפרד.
לפני שליחת המדפסת הפגומה שלך ל- HP, הקפד להסיר את האביזרים הנכונים לשימוש עם המדפסת החדשה.
הערה:
ייתכן שהתמונות שלהלן לא נראות בדיוק כמו המדפסת שברשותך, אך השלבים זהים.
 1. כבה את המדפסת.
 2. פתח את דלת הגישה לטונר.
  איור : פתיחת דלת הגישה לטונר
  תמונה: פתח את הדלת הקדמית
 3. אחוז בידית הכחולה של מגירת מחסנית הטונר, ומשוך החוצה את המגירה.
  איור : משיכת מגירת מחסנית הטונר החוצה
  תמונה: משוך החוצה את מגירת מחסנית הטונר
 4. אחוז בידית שעל מחסנית הטונר, ואז משוך את מחסנית הטונר ישירות החוצה כדי להוציאה.
  איור : הוצאת מחסנית הטונר
  תמונה: הסר את מחסנית הטונר
 5. חזור על השלב הקודם כדי להסיר את מחסניות הטונר הנותרות.
 6. שמור את מחסניות הטונר לשימוש עם המדפסת החלופית.
 7. דחוף את מגירת מחסנית הטונר לתוך המדפסת.
 8. סגור את דלת הגישה למחסנית הטונר.
  איור : סגירת דלת הגישה למחסנית הטונר
  תמונה: סגור את דלת הגישה למחסנית הטונר
 9. נתק את כבל המתח מגב המדפסת וכן משקע החשמל בקיר, מהתקן האל-פסק, מהכבל המאריך או מלוח השקעים.
 10. שמור את האביזרים הבאים לשימוש עם המדפסת החלופית:
  • כבל מתח
   תמונה: כבל מתח
  • כבל Universal Serial Bus ‏(USB)
   תמונה: כבל Universal Serial Bus ‏(USB)
  • כבל Ethernet
   תמונה: כבל Ethernet
  • תקליטורים
   תמונה: תקליטורי תוכנת המדפסת
  • מדריכי מדפסת
   תמונה: דוגמה של מדריך מדפסת
  • כל אביזר שרכשת בנפרד
 11. חבר את כבל המתח לגב המדפסת החלופית, ולאחר מכן חבר אותו לשקע חשמל בקיר.
 12. הפעל את המדפסת החלופית, התקן את מחסניות הטונר, ולאחר מכן בדוק את כל פונקציות המדפסת.
לקבלת פרטי תמיכה נוספים המתייחסים למדפסת, גש אל תמיכת הלקוחות של HP.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏