תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Enterprise, HP PageWide Enterprise - הדפסה באמצעות Wireless Direct או Near Field Communication ‏(NFC)

בעת שימוש במדפסת HP Enterprise עם Embedded Wireless Direct Print (נקודת גישה מובנית להדפסה) או ביכולת HP Near Field Communication (NFC)‎, או לאחר התקנת האביזר HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Direct במדפסת HP Enterprise, בצע את השלבים הבאים במסמך זה כדי להשיג אפליקציית הדפסה ניידת או פתרון מתאים למכשירים ניידים ולמערכת ההפעלה, וכן כדי ללמוד כיצד להדפיס באופן אלחוטי ממחשב נייד, מטלפון חכם או מ-Tablet.
הערה:
לקבלת הגדרות והוראות התקנה עבור שרת ההדפסה HP Jetdirect 2900nw, עבור אל הגדרה, התקנה וקביעת תצורה של שרת ההדפסה HP Jetdirect 2900nw.

שלב 1: הגדרת המדפסת

אם אינך בטוח כיצד לבצע את השלבים הבאים, עבור אל הגדרה, התקנה וקביעת תצורה של האביזר HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless לקבלת הוראות מפורטות.
 1. ודא כי ברשותך מדפסת תואמת.
 2. ודא שהמדפסת מופעלת.
 3. הפעל את Wireless Direct במדפסת.
 4. הפעל את Near Field Communication ‏(NFC) במדפסת (אופציונלי).
 5. השג את השם של Wireless Direct ‏(SSID) ואת הסיסמה בלוח הבקרה של המדפסת באמצעות השלבים הבאים:
  הערה:
  השלבים משתנים בהתאם לסוג לוח הבקרה.
  FutureSmart 3
  FutureSmart 4
  • FutureSmart 3: במסך הראשי בלוח הבקרה של המדפסת, גע בסמל האלחוט , ולאחר מכן בחר Print (הדפס). יודפס דף עם השם של Wireless Direct ‏(SSID) והסיסמה.
  • FutureSmart 4: במסך הראשי בלוח הבקרה של המדפסת, בחר בסמל המידע , ולאחר מכן בחר Wireless Direct כדי להציג את השם (SSID) והסיסמה של Wireless Direct. בחר Print (הדפס) כדי להדפיס דף עם מידע זה.
  הערה:
  מזהה ערכת השירותים (SSID), או שם Wireless Direct, הוא שם המדפסת שיופיע ברשימת ה-Wi-Fi של החיבורים הזמינים במחשב הנייד בטלפון או ב-Tablet. תוכל למצוא את הסיסמה בדף המודפס. אם הסיסמה לא גלויה לעין, פנה למנהל המערכת.

שלב 2: הגדרת המחשב הנייד, הטלפון או ה-Tablet

לפני שתוכל להדפיס ממכשיר נייד למדפסת HP LaserJet, עליך להגדיר את המחשב הנייד, הטלפון או ה-Tablet ולהוריד אפליקציית הדפסה או מנהל הדפסה תואמים.
אם ברשותך Android 4.4 ואילך, לדלג על שלב 1 שלהלן ולאחר מכן המשך לשלב 3: התחברות למדפסת והדפסה.
עבור כל מערכות ההפעלה, בצע את השלבים הבאים:
 1. הפעל Wi-Fi בטלפון או ב-Tablet.
 2. הפעל Near Field Communication ‏(NFC) בטלפון או ב-Tablet (אופציונלי).
  הערה:
  פקד זה נמצא בדרך כלל בתפריט Settings (הגדרות) > Wireless (אלחוט), אך מיקומו עשוי להשתנות בהתאם לסוג המכשיר ולגירסת מערכת ההפעלה. ייתכן שיהיה עליך להפעיל גם את Bluetooth.
 3. עבור מכשירי Android, ודא שה-Plug-in המובנה להדפסה מותקן.
  1. פתח את Settings‎ (הגדרות) ולאחר מכן פתח את General settings (הגדרות כלליות).
  2. פתח את Application manager‎ (מנהל האפליקציות).
   אם HP Print Service Plugin או Mopria Print Service מופיעים ברשימה, ה-Plug-in מותקן. אם לא, המשך לשלב הבא.
  3. עבור אל חנות Google Play והתקן את HP Print Service Plugin או את Mopria Print Service.
 4. עבור הדפסה באמצעות NFC עם מכשירי Android או Windows, התקן את האפליקציה או מנהל ההתקן של HP ePrint.
  הערה:
  HP ePrint הוא הפתרון התואם היחיד שזמין להדפסה באמצעות NFC עם מערכות ההפעלה Android ו-Windows. הדפסה באמצעות NFC אינה נתמכת כעת במכשירי Blackberry, ‏Chrome OS או iOS, או בטלפונים של Windows.
 5. עבור הדפסה באמצעות Wireless Direct, ודא שאתה משתמש באפליקציה או בפתרון תואמים להדפסה ממכשירים ניידים עבור מערכת ההפעלה שלך:

שלב 3: התחברות למדפסת והדפסה

בצע את השלבים הבאים להדפסה באמצעות Wireless Direct או Near Field Communication‏ (NFC).

מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף, עבור אל אחד מהקישורים הבאים:
אם יש לך התקן או מערכת ההפעלה שלא הוזכרו לעיל, עבור אל הדפסה אלחוטית ממחשב נייד, מטלפון או מ-Tablet


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏