תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Enterprise, HP PageWide Enterprise - הגדרה, התקנה וקביעת תצורה של האביזר HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless

השתמש בפרטים הבאים כדי להגדיר, להתקין ולקבוע תצורה של האביזר HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless. לקבלת רשימה של מדפסות HP הנתמכות, עבור אל HP Enterprise - מדפסות שיכולות להשתמש בשרתי ההדפסה HP Jetdirect ובאביזרי NFC/wireless.

שלב 1: עדכון קושחת המדפסת

כדי להבטיח תאימות של המדפסת ולשמור על ציות לתקינה, תחילה עליך לעדכן את קושחת המדפסת:
 1. ודא שאביזר ה-Jetdirect מנותק מהמדפסת.
 2. ודא כי מותקנת במדפסת גרסת הקושחה 3.6 ואילך. אם לא, המשך לשלב הבא.
 3. בקר בכתובת www.hp.com/go/FutureSmart ובחר שדרג כעת.
 4. אתר את המדפסת ברשימה ובחר את הקישור להורדת הקושחה.
 5. הרחב את המקטע 'קושחה', אתר את גרסת חבילת FutureSmart העדכנית ביותר ולאחר מכן בחר הורדה.
הערה:
לקבלת הוראות מפורטות בנוגע לאופן ביצוע עדכון קושחה, עבור אל שימוש בכונן הבזק USB או בשרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP או אל שימוש ב-HP Web Jetadmin.

שלב 2: חיבור HP Jetdirect למדפסת

השתמש באחת מהשיטות הבאות להגדרה והתקנה של האביזר, בהתאם לזמינות של הכיס לשילוב חומרה 2 (HIP2):
אם אתה מתקשה לצפות בסרטון או להציג אותו בגודל אחר, לחץ כאן כדי להפעיל את הסרטון ב-YouTube.

שלב 3: הפעלת הדפסת 'אלחוט ישיר'

הדפסה באמצעות Wireless Direct בדרך כלל מופעלת כברירת מחדל לאחר ההתקנה הראשונית של HP Jetdirect. כדי לוודא שהדפסה באמצעות Wireless Direct מופעלת במדפסת, בחר באחת מהשיטות שלהלן ולאחר מכן בצע את השלבים המפורטים.
הערה:
כדי להגדיר סיסמה להדפסה מאובטחת, או כדי לנהל מאפיינים אחרים, עבור אל ניהול האביזר HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Direct.

שלב רביעי: קביעת התצורה של HP JetDirect באמצעות שרת האינטרנט המשובץ (אופציונלי)

הפעלת תקשורת שדה קרוב (NFC)

הדפסת NFC לא מופעלת כברירת מחדל לאחר ההתקנה הראשונית של HP Jetdirect. כדי לוודא ש-NFC מופעל במדפסת, בצע את השלבים הבאים:
הערה:
כדי להגדיר סיסמה להדפסה מאובטחת, או כדי לנהל מאפיינים אחרים, עבור אל ניהול האביזר HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Direct.
 1. אתר את כתובת ה-IP של המדפסת בלוח הבקרה של המדפסת:
  • FutureSmart 3: במסך הראשי בלוח הבקרה של המדפסת, בחר בסמל האלחוט כדי להציג את כתובת ה-IP או את שם המארח.
  • FutureSmart 4: במסך הראשי בלוח הבקרה של המדפסת, בחר בסמל המידע , ולאחר מכן בחר בסמל המידע כדי להציג את כתובת ה-IP או את שם המארח
 2. במחשב, פתח דפדפן אינטרנט ובשדה הכתובת הקלד את כתובת ה-IP או את שם המחשב המארח של Embedded HP Jetdirect, בדיוק כפי שהיא מוצגת בלוח הבקרה של המדפסת, ולאחר מכן הקש Enter במקלדת של המחשב. שרת האינטרנט המשובץ של HP נפתח.
  איור : שורת הכתובת בדפדפן אינטרנט
 3. בחר את הכרטיסייה אבטחה.
 4. בחר אבטחה כללית מחלונית התפריט השמאלית, ולאחר מכן גלול מטה אל האפשרות תקשורת שדה קרוב (NFC‏)‎‏.
 5. בחר את תיבת הסימון הפעלת תקשורת שדה קרוב (NFC‏)‎‏‎ כדי להפעיל את HP NFC.
  הערה:
  כדי לדרוש סיסמת WPA2 להדפסה, נקה את תיבת הסימון עבור האפשרות הצג ביטוי סיסמה של WPA2 בתג NFC.
 6. בחר החל.

שינוי של שם מדפסת האלחוט הישיר (SSID)

קביעת תצורה של הגדרות אבטחה

 1. התחבר למדפסת כחיבור רשת.
  1. באמצעות מחשב אלחוטי, טלפון או מחשב לוח, פתח את רשימת הרשתות האלחוטיות הזמינות.
  2. בחר במדפסת "DIRECT-xx-HP...‎" או בחר "Wireless HP Jetdirect 3000w" ולאחר מכן בחר Connect (התחבר).
 2. אתר את כתובת ה-IP של המדפסת בלוח הבקרה של המדפסת:
  • FutureSmart 3: במסך הראשי בלוח הבקרה של המדפסת, בחר בסמל האלחוט כדי להציג את כתובת ה-IP או את שם המארח.
  • FutureSmart 4: במסך הראשי בלוח הבקרה של המדפסת, בחר בסמל המידע , ולאחר מכן בחר בסמל המידע כדי להציג את כתובת ה-IP או את שם המארח
 3. פתח דפדפן אינטרנט ובשדה הכתובת הקלד את כתובת ה-IP או את שם המחשב המארח של Embedded HP Jetdirect, בדיוק כפי שהיא מוצגת בלוח הבקרה של המדפסת, ולאחר מכן הקש Enter במקלדת של המחשב. שרת האינטרנט המשובץ של HP נפתח.
  איור : שורת הכתובת בדפדפן אינטרנט
 4. בחר את הכרטיסייה עבודה ברשת‎.
 5. בחלונית השמאלית תחת קביעת תצורה, בחר אלחוט ישיר.
 6. בחר Connection Method (שיטת חיבור) מבין האפשרויות הזמינות:
  הערה:
  כדי לאבטח את פרטיות המדפסת, בחר מתקדם כשיטת החיבור.
  • אוטומטי – מקצה סיסמה (לא ניתנת להתאמה אישית); מאפשר חיבור למדפסת ונשאר מחובר לרשת אלחוטית בו-זמנית; אבטחה מוגבלת
  • ידני – מקצה סיסמה שניתנת להתאמה אישית; מאפשר חיבור למדפסת ונשאר מחובר לרשת אלחוטית בו-זמנית; אבטחה מוגברת (הגדרת ברירת מחדל)
  • מתקדם – מקצה סיסמה שניתנת להתאמה אישית; מאפשר מאפייני אבטחה; מוגבל לחיבור רשת יחיד של עמית-לעמית באמצעות חיבור ישיר למדפסת; אבטחה מרבית
 7. אם בחרת מתקדם כשיטת החיבור, בחר את תיבות הסימון עבור אחת או יותר מהאפשרויות הבאות (במידת הצורך):
  הערה:
  כאשר האפשרות 'מתקדם' נבחרת כאפשרות 'שיטת החיבור', השם של 'שם אלחוט ישיר' (SSID) משתנה וניתן לחבר את המדפסת רק כרשת אלחוטית זמינה שדורשת סיסמה.
  • אין לשדר את השם של 'אלחוט ישיר'
  • אין להציג את השם של 'אלחוט ישיר' בדוחות או בלוח הבקרה של המדפסת
  • אין להציג את הסיסמה של 'אלחוט ישיר' בדוחות או בלוח הבקרה של המדפסת
 8. בחר החל.

מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף, עבור אל אחד מהקישורים הבאים:


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏