תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

Samsung Xpress MFP SL-M2070, SL-M2071 - Printing on Special Paper

הטבלה הבאה מציגה את הנייר המיוחד שניתן לשימוש במגש.
כדי לשנות את הגדרת הנייר המוגדרת במדפסת, הגדר את סוג הנייר דרך החלון Printing preferences (העדפות הדפסה) > הכרטיסייה Paper (נייר) > Paper Type (סוג נייר), ראה פתיחת העדפות הדפסה.
הערה:
 • בעת שימוש בנייר מיוחד, HP ממליצה להזין פיסת נייר אחת בכל פעם. בדוק את מספר ההזנה המרבי של נייר עבור כל מגש, ראה מפרטי נייר הדפסה.
 • האיורים שבמדריך למשתמש זה עשויים להיות שונים ממראה המדפסת בפועל, בתלות באפשרויות או בדגמים. בדוק את סוג המדפסת, ראה Front view (מראה מלפנים).
כדי לראות את משקלי הנייר עבור כל גיליון, ראה מפרטי נייר ההדפסה.
סוגים
מגשa
רגיל
X‏‏
נייר עבה
X‏‏
דק
X‏‏
דחוס
X‏‏
צבע
X‏‏
כרטיסים
X‏‏
מדבקות
X‏‏
מעטפה
X‏‏
מודפס מראש
X‏‏
כותנה
X‏‏
ממוחזר
X‏‏
ארכיון
X‏‏
a. סוגי הנייר הזמינים להזנה ידנית במגש.
X: נתמכים
ריק: לא נתמך

מעטפה

הדפסה מוצלחת על מעטפות תלויה באיכות המעטפות. כדי להדפיס מעטפה, הנח אותה כפי שמוצג באיור הבא:
איור : מעטפה
 • בעת בחירת מעטפות, קח בחשבון את הגורמים הבאים:
  • Weight (משקל): אינו חורג מ-90 ג'/מ"ר (16 ליברות) אחרת עשויות להתרחש חסימות.
  • Construction (מבנה): ‏ עליו להיות שטוח עם סלסול הנמוך מ-‏6‏ מ"מ (0.25 אינץ') ולא להכיל אוויר.
  • Condition (מצב): המעטפות אינן מקומטות, חתוכות או פגומות.
  • Temperature (טמפרטורה): מסוגלות לעמוד בחום ובלחץ של המדפסת במהלך פעולתה.
 • השתמש רק במעטפות מובנות היטב עם קיפולים חדים ומקופלים היטב.
 • אל תשתמש במעטפות מבוילות.
 • אל תשתמש במעטפות עם אבזמים, לחצנים, חלונות, ציפוי פנימי, איטום דביק או חומרים סינתטיים אחרים.
 • אל תשתמש במעטפות פגומות או מאיכות גרועה.
 • ודא שהחיבור בשני קצוות המעטפה נמשך עד לפינת המעטפה.
   איור : חיבורים
  1. קביל
  2. לא קביל
 • במעטפות עם פס הדבקה מתקלף או עם יותר מלשונית אחת מתקפלת לשם סגירת המעטפה, על חומרי ההדבקה לעמוד בטמפרטורת ההיתוך של המדפסת שהיא כ-170°C‏ (338‎ °F) למשך 0.1 שניה. לשוניות או פסים מיותרים עלולים לגרום לקימוט, קיפולים או חסימות, וכן עלולים לגרום נזק ליחידת ההיתוך.
 • לקבלת איכות הדפסה מיטבית, מקם את השוליים במרחק של לפחות 15 מ"מ (0.6 אינץ') מקצה המעטפה.
 • הימנע מהדפסה על-גבי האזור שבו חיבורי המעטפה נפגשים.

מדבקות

כדי למנוע גרימת נזק למדפסת, השתמש רק במדבקות המיועדות לשימוש במדפסות לייזר.
איור : מדבקות עם הפנים כלפי מטה
 • בעת בחירת מדבקות, קח בחשבון את הגורמים הבאים:
  • Adhesives (חומרי הדבקה): יציב בטמפרטורת ההיתוך של המדפסת של כ-170°C‏ (338°F).
  • Arrangement (סידור): ‏ יש להשתמש רק במדבקות שאין ביניהן רווח החושף את הגיליון. בגיליונות עם רווחים בין המדבקות, המדבקות עלולות להתקלף ולגרום לחסימות חמורות.
  • Curl (סלסול): ‏ מוכרחות להיות שטוחות עם סלסול של לא יותר מ-‏13‏ מ"מ (0.5 אינץ') בכיוון כלשהו.
  • Condition (מצב): ‏ אין להשתמש במדבקות עם קמטים, בועות או סימנים אחרים המצביעים על חשש להתקלפות.
 • ודא שאין חומר דביק חשוף בין המדבקות. אזורים חשופים עשויים לגרום למדבקות להתקלף בזמן ההדפסה, וזה עלול לגרום לחסימות נייר. הדבק החשוף עשוי גם לגרום נזק לרכיבי המדפסת.
 • אין להעביר גיליון מדבקות דרך המדפסת יותר מפעם אחת. החלק האחורי הדביק מיועד למעבר יחיד במדפסת.
 • אין להשתמש במדבקות שנפרדות מהחלק האחורי של הגיליון, או במדבקות מקומטות, עם בועות או פגומות.

כרטיסים ונייר בגודל מותאם אישית

איור : כרטיסים ונייר מותאם אישית
 • ביישום התוכנה, הגדר את השוליים ל-6.4 מ"מ לפחות (0.25 אינץ') מקצוות החומר.

נייר מודפס מראש

בעת טעינת נייר מודפס מראש, הצד המודפס מוכרח לפנות כלפי מעלה עם קצה לא מסולסל בחזית. כאשר אתה נתקל בבעיות בהזנת הנייר, סובב את הנייר. שים לב שאיכות ההדפסה אינה מובטחת.
איור : הצד המודפס פונה כלפי מעלה
 • מוכרח להיות מודפס עם דיו עמיד בפני חום שלא יימס, יתאדה או ישחרר חומרים מסוכנים כשיבוא במגע עם טמפרטורת ההיתוך של כ-170°C‏ (338°F) למשך 0.1 שניה.
 • דיו של נייר מודפס מראש מוכרח להיות לא דליק ולא בעל יכולת להשפיע לרעה על גלגלות המדפסת.
 • לפני טעינת נייר מודפס מראש, ודא שהדיו על הנייר יבש. במהלך תהליך ההיתוך, דיו רטוב עשוי לרדת מנייר מודפס מראש ולפגוע באיכות ההדפסה.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏