תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

Samsung MFP SCX-4621 - טעינת נייר במגש

המגש יכול להכיל עד 150 גיליונות נייר רגיל במשקל 20 ליברות (75 ג'/מ"ר דחוס).
 1. אחוז את המגש ומשוך אותו לעבר החזית כדי לפתוח. צבוט את המכוון האחורי ומשוך אותו החוצה כדי להאריך את המגש.
  איור : פתח את המגש
 2. אוורר את קצוות ערימת הנייר כדי להפריד בין הדפים. לאחר מכן הקש עם הערימה על משטח שטוח כדי ליישר אותה.
  איור : אוורר דפים
 3. טען נייר כשהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מעלה. ודא שכל ארבע הפינות שטוחות במגש. שים לב לא להעמיס נייר יתר על המידה. העמסת נייר יתר על המידה עשויה לגרום לחסימות נייר.
  איור : הצד המיועד להדפסה כלפי מעלה
 4. צבוט את המכוון האחורי כדי לכוונן עבור אורך הנייר וצבוט את המכוון הצידי כדי להחליק אותו אל קצה הנייר.
  איור : כוונון המכוונים
  הערה:
  • אל תדחף את מכוון צד הנייר רחוק מדי כדי לגרום לחומרים להתעקם.
  • אי-התאמה של מכוון צד הנייר עשויה לגרום לחסימות נייר.
   איור : ללא נייר עקום
 5. במקרה הצורך, סגור את כיסוי הנייר כדי להרחיק אבק מהנייר שנטען במגש.
  איור : סגור כיסוי


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏