תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

Samsung Xpress MFP SL-M2070‏, SL-M2071 - כיצד להתקין את מנהל התקן הסריקה עבור Mac OS X

למד כיצד להתקין את מנהל התקן הסריקה עבור Mac OS X במדפסות Samsung.
איור : דוגמה של תיקיות התקנת סריקה עבור Mac OS X
תמונה המציגה את תיקיות התקנת הסריקה
כדי להתקין את מנהלי ההתקן של הסריקה, עבור לכל אחד מהמקטעים הבאים כדי להשלים את התקנת הסריקה.

ICDM

בצע את השלבים הבאים כדי להתקין את מנהל התקן הסריקה.
 1. פתח את התיקייה Mac_ICDM, ולאחר מכן הפעל את תוכנית ההתקנה ICDM.
  איור : דוגמה לתיקייה Mac_ICDM
  תמונה המציגה את תוכנית ההתקנה ICDM
 2. לחץ על Continue (המשך) בתיבת הדו-שיח Introduction (מבוא).
  איור : דוגמה ללחיצה על 'המשך' דרך מסך הפתיחה
  תמונה המציגה את מסך הפתיחה ולאחר מכן לחיצה על 'המשך'
 3. בחר את היעד להתקנת תוכנת ICDM, ולאחר מכן לחץ על Continue (המשך).
  איור : דוגמה לבחירת יעד ולאחר מכן לחיצה על 'המשך'
  מסך המציג בחירת יעד להתקנה
 4. בתיבת הדו-שיח Installation (התקנה), לחץ על Install (התקן) כדי להתחיל את תהליך ההתקנה.
  איור : דוגמה ללחיצה על 'התקן'
  תמונה המציגה את סוג ההתקנה ולאחר מכן לחיצה על 'התקן'
 5. הזן את הסיסמה שלך כדי לאפשר את ההתקנה ולאחר מכן לחץ על Install Software (התקן תוכנה).
  איור : דוגמה להזנת הסיסמה
  תמונה המציגה את הזנת הסיסמה ולאחר מכן לחיצה על 'התקן את התוכנה'
 6. כדי להשלים את תהליך ההתקנה, לחץ על Close (סגור).
  איור : דוגמה של התקנה שהושלמה בהצלחה
  תמונה המציגה מסך של השלמת התקנה

Twain

כדי להתקין את מנהל התקן Twain, בצע את השלבים הבאים.
 1. פתח את התיקייה Mac_Twain, ולאחר מכן הפעל את הקובץ ScanThru Installer.mpkg.
  איור : דוגמה לפתיחת התיקייה Mac_Twain
  תמונה המציגה את התיקייה Mac_Twain
 2. לחץ על Continue (המשך) בתיבת הדו-שיח Introduction (מבוא).
  איור : לחיצה על 'המשך' בתיבת הדו-שיח 'מבוא'
  תמונה המציגה את תיבת הדו-שיח של מסך הפתיחה
 3. בחר את יעד התקנת תוכנת Twain, ולאחר מכן לחץ על Continue (המשך).
  איור : דוגמה לבחירת יעד תוכנת Twain
  תמונה המציגה יעד עבור התוכנה
 4. בתיבת הדו-שיח Installation Type (סוג התקנה), לחץ על Install (התקן) כדי להתחיל את תהליך ההתקנה.
  איור : דוגמה ללחיצה על 'התקן' בתיבת הדו-שיח 'התקנה'
  תמונה המציגה לחיצה על 'התקן'
 5. הזן את הסיסמה שלך כדי לאפשר את ההתקנה ולאחר מכן לחץ על Install Software (התקן תוכנה).
  איור : דוגמה להזנת הסיסמה
  תמונה המציגה את הזנת הסיסמה ולאחר מכן לחיצה על 'התקן את התוכנה'
 6. כדי להשלים את תהליך ההתקנה, לחץ על Close (סגור).
  איור : דוגמה להתקנה שהושלמה בהצלחה
  תמונה המציגה התקנה שהושלמה בהצלחה

מסייע סריקה

כדי להתקין את התוכנה 'מסייע סריקה', בצע את השלבים הבאים.
 1. פתח את התיקייה Mac_ScanAssistant, ולאחר מכן הפעל את הקובץ ScanThru Installer.mpkg.
  איור : דוגמה לפתיחת תיקיית תוכנית ההתקנה של 'מסייע סריקה'
  תמונה המציגה את תוכנית ההתקנה של 'מסייע סריקה'
 2. לחץ על Continue (המשך) בתיבת הדו-שיח של האזהרה כדי להפעיל את התוכנית.
  איור : דוגמה של 'התקנת מנהל התקן מדפסת', ולאחר מכן לחיצה על 'המשך'
  תמונה המציגה את 'התקנת מנהל התקן מדפסת'
 3. לחץ על Continue (המשך) בתיבת הדו-שיח Introduction (מבוא).
  איור : דוגמה של תוכנית ההתקנה של 'מסייע סריקה'
  תמונה המציגה את תיבת הדו-שיח של תוכנית ההתקנה של 'מסייע סריקה'
 4. לחץ על Continue (המשך), ולאחר מכן על Agree (מסכים) להסכם הרישיון.
  איור : דוגמה ללחיצה על 'המשך' ולאחר מכן לחיצה על 'מסכים'
  תמונה המציגה הסכם רישיון
 5. בתיבת הדו-שיח Installation Type (סוג התקנה), לחץ על Install (התקן) כדי להתחיל את תהליך ההתקנה.
  איור : דוגמה ללחיצה על 'התקן'
  תמונה המציגה לחיצה על 'התקן'
 6. הזן את הסיסמה שלך כדי לאפשר את ההתקנה ולאחר מכן לחץ על Install Software (התקן תוכנה).
  איור : דוגמה להזנת הסיסמה
  תמונה המציגה את הזנת הסיסמה ולאחר מכן לחיצה על 'התקן את התוכנה'
 7. כדי להשלים את תהליך ההתקנה, לחץ על Close (סגור).
  איור : דוגמה של התקנה שהושלמה בהצלחה
  תמונה המציגה תיבת דו-שיח של התקנה שהושלמה בהצלחה

מנהל סריקה

כדי להתקין את התוכנה 'מנהל סריקה', בצע את השלבים הבאים.
 1. פתח את התיקייה Mac_ScanManager, ולאחר מכן הפעל את הקובץ ScanManager Installer.mpkg.
  איור : דוגמה של התיקייה 'תוכנית התקנה של מנהל סריקה'
  תמונה המציגה את התיקייה 'מנהל סריקה'
 2. לחץ על Continue (המשך) בתיבת הדו-שיח Introduction (מבוא).
  איור : דוגמה ללחיצה על 'המשך'
  תמונה המציגה לחיצה על 'המשך'
 3. בחר יעד שבו ברצונך להתקין את תוכנת מנהל הסריקה, ולאחר מכן לחץ על Continue (המשך).
  איור : דוגמה לבחירת יעד עבור התוכנה 'מנהל סריקה'
  תמונה המציגה בחירת יעד עבור התוכנה
 4. בתיבת הדו-שיח Installation Type (סוג התקנה), לחץ על Install (התקן) כדי להתחיל את תהליך ההתקנה.
  איור : דוגמה של תיבת הדו-שיח 'סוג התקנה' ולאחר מכן לחיצה על 'התקן'
  תמונה המציגה תיבת דו-שיח של סוג התקנה
 5. הזן את הסיסמה שלך כדי לאפשר את ההתקנה ולאחר מכן לחץ על Install Software (התקן תוכנה).
  איור : דוגמה להזנת הסיסמה
  תמונה המציגה את הזנת הסיסמה ולאחר מכן לחיצה על 'התקן את התוכנה'
 6. כדי להשלים את תהליך ההתקנה, ולאחר מכן לחץ על Close (סגור).
  איור : דוגמה להתקנת תוכנה בהצלחה
  תמונה של השלמת התקנה בהצלחה


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏