תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP‏ - כיצד ניתן לבטל עבודת הדפסה

מסמך זה מיועד למדפסות של HP, למחשבי Windows, למחשבי Mac ולהתקנים ניידים של Apple ו-Android.
ביטול עבודות הדפסה ממתינות או מתבצעות באמצעות המדפסת או המחשב או ההתקן נייד שמדפיסים ממנו.

ביטול עבודות הדפסה מלוח הבקרה של המדפסת

בהתאם לדגם המדפסת שברשותך, לחץ על לחצן הביטול , או אם מסך ה-LCD של המדפסת שלך מראה שעבודת ההדפסה מתבצעת, גע ב-X, עצור או ביטול.
ביטול מתוך לוח הבקרה מפסיק את עבודת ההדפסה שמתבצעת כעת. פעולה זאת אינה מבטלת שום עבודת הדפסה אחרת הממתינה בתור ההדפסה. אם המדפסת שלך אינה כוללת לחצן ביטול או אם התקדמות עבודת ההדפסה אינה מוצגת, בטל מתוך המחשב או מההתקן שממנו שלחת את העבודה.

ביטול עבודות ההדפסה שנשלחו ממחשב

בחר את מערכת ההפעלה שלך כדי לקבל שלבים לביטול עבודות הדפסה מאזור ההודעות במחשב, מה-Dock או מתור ההדפסה.

ביטול עבודות ההדפסה שנשלחו טלפון נייד או מטבלט

בחר את סוג ההתקן הנייד שברשותך לקבלת השלבים לביטול עבודת הדפסה, בהתאם ליישום או לשיטת ההדפסה שבשימוש.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏