תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות לייזר של Samsung - הדפסת Mac

הערה:
ייתכן שחלק מהתכונות לא יהיו זמינות או שלא ייתמכו, בתלות בדגם המדפסת או באפשרויות שלה.

הדפסת מסמך

בעת הדפסה עם Mac עליך לבדוק את הגדרות מנהל המדפסת בכל אחד מהיישומים שבהם אתה משתמש.
בצע את השלבים הבאים כדי להדפיס ממכשיר Mac.
1
פתח את המסמך המיועד להדפסה.
2
פתח את התפריט File (קובץ) ולאחר מכן לחץ על Page Setup (הגדרת עמוד) (ביישומים מסוימים ייתכן שהאפשרות תיקרא Document Setup (הגדרת מסמך)).
3
בחר את גודל הנייר, כיוונו, קנה-המידה שלו ואפשרויות אחרות, וודא שהמדפסת שלך נבחרה. לחץ על OK (אישור).
4
פתח את תפריט File (קובץ) ולחץ על Print (הדפסה).
5
בחר את מספר העותקים וציין איזה עמודים יש להדפיס.
6
לחץ על Print (הדפס).

שינוי הגדרות המדפסת

ניתן להשתמש במדפסת בתכונות הדפסה מתקדמות.
פתח יישום כלשהו ולאחר מכן, בתפריטFile (קובץ), בחר Print (הדפסה). שם המדפסת, אשר מופיע בחלון המאפיינים של המדפסת, עשוי להשתנות בהתאם למדפסת שנמצאת בשימוש. ההרכב של חלון מאפייני המדפסת, פרט לשם החלון, זהה לתיאורים שלהלן.

הדפסת מספר עמודים על גיליון אחד

ניתן להדפיס יותר מעמוד אחד על גיליון נייר יחיד. תכונה זו מציעה דרך חסכונית להדפסת עותקי טיוטה.
1
פתח יישום כלשהו ולאחר מכן, בתפריטFile (קובץ), בחר Print (הדפסה).
2
ברשימה הנפתחת, תחת Orientation (כיוון), בחר Layout (פריסה). ברשימה הנפתחת Pages per Sheet (עמודים לגיליון) בחר את מספר העמודים שתרצה להדפיס על גיליון נייר אחד.
3
בחר את האפשרויות האחרות שבהן תרצה להשתמש.
4
לחץ על Print (הדפסה) והמדפסת תדפיס את מספר העמודים הנבחר על גיליון נייר אחד.

הדפסה על שני צדי הנייר

הערה:
ייתכן שחלק מהתכונות לא יהיו זמינות או שלא ייתמכו, בתלות בדגם המדפסת או באפשרויות שלה (ראה "תכונת הגיוון" במדריך למשתמש במדפסת).
לפני הדפסה במצב דו-צדדי, החלט באיזה קצה תכרוך את המסמך המוכן. להלן האפשרויות הכריכה:
  • Long-Edge Binding (כריכה בצד הארוך): אפשרות זו היא הפריסה הרגילה משמשת לכריכת ספרים.
  • Short-Edge Binding (כריכה בצד הקצר): אפשרות זו היא הסור שלרוב משתמשים בו בלוחות שנה.
1
ביישום Mac, בתפריט File (קובץ), בחר Print (הדפסה).
2
ברשימה הנפתחת, תחת Orientation (כיוון), בחר Layout (פריסה).
3
בחר כיוון הדפסה באפשרות Two-sided (דו-צדדי).
4
בחר את האפשרויות האחרות שבהן תרצה להשתמש.
5
לחץ על Print (הדפס), והמדפסת תדפיס משני צדי הדף.
הערה:
אם אתה מדפיס יותר משני עותקים, ייתכן שהעותקים הראשון והשני יודפסו על אותו גיליון. הימנע מהדפסה על שני צדי הדף כשאתה מדפיס יותר מעותק אחד.

שימוש בעזרה

לחץ על סימן השאלה בפינה השמאלית התחתונה של החלון ואז לחץ על הנושא שעליו ברצונך לקבל פרטים. יופיע חלון קופץ ובו מידע על תכונות האפשרות, שמקורה במנהל ההתקן.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏