תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

Samsung MultiXpress MFP SL-K4250-K4350, Color MFP SL-X4220-X4300 - טעינת מסמכי מקור

השתמש במשטח הזכוכית של הסורק או במזין המסמכים לסריקה כפולה (DSDF) כדי לטעון מסמך מקור לצורך העתקה, סריקה ושליחת פקס.

במשטח הזכוכית של הסורק

ודא שאין מסמכי מקור ב-DSDF. כאשר מזוהה מסמך מקור ב-DSDF, המדפסת נותנת לו עדיפות גבוהה יותר על-פני מסמך המקור שעל משטח הזכוכית של הסורק. להשגת איכות הסריקה המיטבית, במיוחד בתמונות צבעוניות או אפורות, השתמש במשטח הזכוכית של הסורק.

הכנת מסמכי מקור

 • אין לטעון נייר שגודלו פחות מ-25 x ‏25 מ"מ או יותר מ-297 x‏ 432 מ"מ.
 • אם יש שאריות דבק, דיו או נוזל מחיקה על הנייר - ודא שיתייבשו לחלוטין לפני טעינתו.
 1. פתח את ה-DSDF.
  איור : פתח
 2. הנח את מסמך המקור על גבי משטח הזכוכית של הסורק כשפניו כלפי מטה, והמכוון בפינה השמאלית העליונה של משטח הזכוכית.
  איור : יישור נייר
 3. סגור את ה-DSDF.
הערה:
 • השארת ה-DSDF פתוח בעת ההעתקה עשויה להשפיע על איכות ההעתקה ועל צריכת הטונר.
 • אבק על משטח הזכוכית של הסורק עלול לגרום לכתמים שחורים על התדפיסים. הקפד לשמור על ניקיונו.
 • בעת העתקת עמוד מתוך ספר או חוברת, הרם את ה-DSDF עד שייתפס במעצור ואז לאחר מכן סגור את המכסה. אם עובי הספר או החוברת יותר מ-30 מ"מ, התחל את ההעתקה כשהמכסה פתוח.
  שים לב:
 • היזהר שלא לשבוא את משטח הזכוכית של הסורק. הדבר עלול לגרום לפציעה.
 • אל תניח את ידיך על זכוכית הסורק בעת סגירת ה-DSDF. ה-DSDF עלול ליפול על ידיך ולפצוע אותך.
 • אל תתבונן באור שנפלט מהסורק בזמן העתקה או סריקה. הדבר יזיק לעיניך.

במזין המסמכים האוטומטי הנגדי (DSDF)

הכנת מסמכי מקור

 • אין לטעון נייר שגודלו פחות מ-140 x ‏140 מ"מ או יותר מ-297 x ‏432 מ"מ.
 • ה-DSDF מסוגל לזהות אוטומטית מסמכי מקור בגודל A3‏, A4 LEF‏, A4 SEF‏, B4‏, B5 LEF‏, B5 SEF‏, A5 LEF‏, A5 SEF‏, Ledger‏, Legal‏, Letter LEF‏, Letter SEF‏, Statement LEF ו-Statement SEF.
 • אל תנסה לטעון את סוגי הנייר הבאים כדי למנוע חסימות נייר, ירידה באיכות ההדפסה ונזק ולמדפסת.
  • נייר קופי או נייר כימי
  • נייר מצופה
  • נייר דק
  • נייר מקומט או מקופל
  • נייר מסולסל או מגולגל
  • נייר קרוע
 • לפני טעינת המסמך, הסר ממנו את כל סיכות ההידוק ומהדקי הנייר.
 • אם יש שאריות דבק, דיו או נוזל מחיקה על הנייר - ודא שיתייבשו לחלוטין לפני טעינתו.
 • אל תטען מסמכי מקור בגדלים ובמשקלים שונים.
 • אל תטען חוברות, עלונים, שקפים או מסמכים בעלי מאפיינים יוצאי דופן.
באמצעות ה-DSDF ניתן לטעון עד 100 גיליונות נייר (80 גרם/מ"ר) למשימה אחת.
 1. לפני טעינת מסמכי המקור, כופף או אוורר את ערימת הניירות כדי להפריד בין הדפים.
  איור : כופף או אוורר
 2. טען את מסמכי המקור ב-DSDF כשפניהם כלפי מעלה. ודא שהחלק התחתון של ערימת מסמכי המקור תואם לגודל הנייר המסומן במגש הזנת המסמכים.
  איור : טען כשהפנים כלפי מעלה
 3. התאם את מכווני הרוחב של המסמכים לגודל הנייר.
  איור : מכווני רוחב
  הערה:
  אבק על זכוכית ה-DSDF עלול לגרום לקווים שחורים על התדפיסים. הקפד תמיד לשמור על ניקיון הזכוכית.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏