תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  אנחנו משדרגים את האתר שלנו

  אם תיתקלו בשגיאות בתקופה זו, נא לנסות שוב מאוחר יותר. 

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות לייזר של Samsung - בעיות במערכת ההפעלה

מסמך זה מציג אוסף של בעיות אפשריות במערכת ההפעלה שעלולות להשפיע על חלק מהמדפסות של Samsung, או על כולן, עבור מערכות ההפעלה הבאות: Windows‏, Mac‏, Linux‏, PostScript.

בעיות נפוצות ב- Windows

מצב
הפתרונות המוצעים
ההודעה "File in Use" (הקובץ נמצא בשימוש) מופיעה במהלך ההתקנה.
צא מכל יישומי התוכנה. הסר את כל התוכנות מקבוצת האתחול, ולאחר מכן הפעל מחדש את Windows. התקן מחדש את מנהל התקן המדפסת.
השגיאות "General Protection Fault"‏ (תקלת הגנה כללית), "Exception OE"‏ (OE חריג), "Spool 32" או "Illegal Operation" (פעולה לא חוקית) מופיעות.
סגור את כל היישומים האחרים, אתחל מחדש את Windows ולאחר מכן נסה להדפיס שוב.
ההודעה "Fail to Print" (ההדפסה נכשלה) או "A printer timeout error occurred" (אירעה שגיאת זמן קצוב במדפסת).
הודעות אלה עשויות להופיע במהלך ההדפסה. המתן עד שהמדפסת תסיים את ההדפסה. אם ההודעה הופיעה במצב מוכן, או לאחר שההדפסה הושלמה, בדוק את החיבור ו/או בדוק אם אירעה שגיאה.
הכיתוב Samsung Printer Experience לא מוצג בעת לחיצה על More Settings (הגדרות נוספות).
Samsung Printer Experience לא מותקן. הורד את האפליקציה מחנות Windows והתקן אותה.
פרטי המדפסת לא מוצגים בעת לחיצה על ההתקן ברשימת 'התקנים ומדפסות'.
בדוק את מאפייני המדפסת. לחץ על הכרטיסייה יציאות.
(לוח בקרה > התקנים ומדפסות > לחץ לחיצה ימנית על סמל המדפסת ובחר מאפייני מדפסת)
אם היציאה מוגדרת לאפשרות File או LPT, בטל את סימון האפשרויות הללו ובחר TCP/IP,‏ USB או WSD.
הערה:
עיין במדריך למשתמש של Microsoft Windows, שהגיע עם המחשב שלך, לקבלת מידע נוסף על הודעות השגיאה של Windows.

בעיות נפוצות ב-Mac

מצב
הפתרונות המוצעים
המדפסת לא מדפיסה כראוי קובצי PDF. חלקי גרפיקה, טקסט או איורים חסרים.
הדפסת קובץ ה-PDF כתמונה עשוי לאפשר את הדפסת הקובץ. הפעל את האפשרות Print as Image (הדפס כתמונה) מתוך אפשרויות ההדפסה של Acrobat.
הערה:
פעולה זו תימשך זמן רב יותר כאשר תדפיס קובץ PDF כתמונה.
חלק מהאותיות לא מוצגות כרגיל בעת הדפסת דף הכיסוי.
ל-Mac OS אין אפשרות ליצור את הגופן בזמן הדפסת עמוד השער. אותיות האלפבית באנגלית והמספרים מוצגים באופן תקין בעמוד השער.
בעת הדפסת מסמך ב- Mac עם Acrobat Reader 6.0 ואילך, הצבעים מודפסים באופן שגוי.
ודא שהגדרת הרזולוציה במנהל המדפסת שלך תואמת לרזולוציה ב- Acrobat Reader.
הערה:
עיין במדריך למשתמש של Mac, שהגיע עם המחשב שלך, לקבלת מידע נוסף על הודעות השגיאה של Mac.

בעיות נפוצות ב-Linux

מצב
הפתרונות המוצעים
אין xsane, או יישום סריקה פשוטה, במדפסת Linux שלי.
במהדורות מסוימות של Linux, ייתכן שאין יישום ברירת מחדל לסריקה. כדי להשתמש במאפייני הסריקה, התקן אחד מיישומי הסריקה באמצעות מרכז ההורדות שסופק על ידי מערכת ההפעלה (למשל, Ubuntu Software Center for Ubuntu, ‏Install/Remove Software for openSUSE, ‏Software for Fedora).
הסורק לא נמצא דרך הרשת.
במהדורות מסוימות של Linux מופעלת חומת אש חזקה שעשויה לחסום את תוכנית ההתקנה ולמנוע ממנה לפתוח את היציאה הדרושה לחיפוש התקני הרשת. במקרה כזה, פתח את יציאת ה-snmp ‏- 22161 באופן ידני, או השבת את חומת האש באופן זמני, בעת שימוש במדפסת.
בעת הדפסה של יותר מעותק אחד, העותק השני לא מודפס.
הבעיה מתרחשת ב-Ubuntu 12.04 בשל הבעיה במסנן CUPS הסטנדרטי 'pdftops'. עדכן את החבילה 'cups-filters' לגירסה 1.0.18 כדי לפתור את הבעיה ('pdftops' הוא חלק מחבילת 'cups-filters').
ביטול סימון האפשרות Collate (אסוף) בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה) לא פועלת.
במהדורות מסוימות, יש בעיה בטיפול באפשרות האיסוף בתיבת הדו-שיח GNOME Print. כפתרון מעקף, הגדר את ערך ברירת המחדל של אפשרות האיסוף ל-False באמצעות תוכנית השירות להדפסה של המערכת (הפעל את "system-config-printer" בתוכנית Terminal).
הדפסה תמיד פועלת באמצעות הדפסה דו-צדדית.
בעיה בהדפסה דו-צדדית בחבילת Ubuntu 9.10 CUPS. עדכן את גירסת CUPS ל-1.4.1-5ubuntu2.2.
המדפסת לא נוספה באמצעות תוכנית השירות להדפסה של המערכת.
הבעיה מתרחשת ב-Debian 7 עקב הפגם בחבילת 'system-config-printer' של מערכת המעקב אחר באגים Debian 7 ‏(http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgl?bug=662813). השתמש בדרך אחרת להוספת מדפסת (לדוגמה, CUPS WebUI).
גודל הנייר והכיוון מושבתים בתיבת הדו-שיח 'הדפסה' בעת פתיחת קבצי טקסט.
הבעיה מתרחשת ב-Fedora 19 והיא קשורה לעורך הטקסט 'leafpad' ב-Fedora 19. השתמש בעורכי טקסט אחרים, כמו 'gedit'.
ההדפסה מפיקה תמונות מפוצלות.
בעיה זו קיימת ב- openSUSE 13.2 מאחר שסופק ghostscript שגוי על-ידי המערכת. עדכן את חבילת 'cups-filters-ghostscript' עם הפקודה "zypper install --force cups-filters-ghostscript" או באמצעות תוכנית השירות "Install/Remove Software".
הדפסת קובצי PDF אינה פועלת.
הבעיה מתרחשת ב-openSUSE 12.3, וכוללת בעיה במסנן הסטנדרטי של מערכת ‏CUPS ‏(Common UNIX Printing System), ‏'pdftops', שעשויים להשפיע על מסמכי PDF מסוימים (נראה שבעיה זו קשורה בצורה כלשהי לגופנים שבהם נעשה שימוש בקובץ ה-PDF). עקב בעיה זו, נוצא PostScript שגוי והמדפסת לא מצליחה להדפיס אותו. אנו ממתינים לתיקון לבעיה זו.
המדפסת לא מדפיסה
 • בדוק אם מנהל המדפסת מותקן במערכת שלך. פתח את Unified Driver Configurator ועבור לכרטיסייה Printers (מדפסות) בחלון Printers configuration (תצורת מדפסות) כדי לבדוק את רשימת המדפסות הזמינות. ודא שהמדפסת מוצגת ברשימה. אם לא, פתח את Add new printer wizard (אשף הוספת מדפסת חדשה) כדי להגדיר את ההתקן שברשותך.
 • בדוק אם המדפסת מופעלת. פתח את Printers configuration (תצורת המדפסות) ובחר את המדפסת ברשימת המדפסות. בדוק התיאור בחלונית Selected printer (המדפסת שנבחרה). אם המצב מכיל את המחרוזת Stopped, לחץ על לחצן Start. לאחר מכן, המדפסת אמורה לחזור לפעולה תקינה. יש להפעיל את מצב 'stopped' (נעצר) כאשר מתרחשות בעיות הדפסה.
 • בדוק אם היישום שלך כולל אפשרות הדפסה מיוחדת כגון "‎-oraw". אם "‎-oraw" צוין בפרמטר שורת הפקודה, הסר אותו כדי להדפיס בצורה תקינה. עבור ממשק של Gimp, בחר Print (הדפס) > Setup printer (הגדרת הדפסה) ולאחר מכן ערוך את פרמטר שורת הפקודה בפריט הפקודה.
מוצגת הודעת השגיאה "Cannot open port device file" (לא ניתן לפתוח את קובץ התקן היציאה) בעת הדפסת מסמך.
יש להימנע משינוי הפרמטרים של עבודת ההדפסה (דרך GUI LPR, למשל) כאשר עבודת ההדפסה מתבצעת. גירסאות מוכרות של שרת CUPS ‏(Common UNIX Printing System) מפסיקות את עבודת ההדפסה בכל פעם שאפשרויות ההדפסה משתנות. לאחר מכן יש לנסות להפעיל מחדש את עבודת ההדפסה מההתחלה. מאחר ש-Unified Linux Driver נועל את היציאה בזמן ההדפסה, הסיום הפתאומי של מנהל ההתקן משאיר את היציאה נעולה ולכן היא לא זמינה לביצוע עבודות ההדפסה הבאות. במקרה כזה, נסה לשחרר את היציאה על-ידי בחירה באפשרות Release port (שחרר יציאה) בחלון Port configuration (תצורת יציאה).
בעת הדפסת מסמך ברשת, ב- SuSE 9.2, המדפסת לא מדפיסה.
גירסת CUPS ‏(Common UNIX Printing System) שמופצת עם SuSE Linux 9.2 ‏(cups-1.1.21) גורמת לבעיה בהדפסת ipp‏ (Internet Printing Protocol). השתמש בהדפסת Socket במקום ב-ipp, או התקן גירסה מתקדמת יותר של CUPS ‏(Common UNIX Printing System)‏ (cups-1.1.22 ואילך).
הערה:
עיין במדריך למשתמש של Linux, שהגיע עם המחשב שלך, לקבלת מידע נוסף על הודעות השגיאה של Linux.

בעיות נפוצות ב-PostScript

המצבים הבאים הם ספציפיים לשפת PostScript, והם עלולים להתרחש כאשר נעשה שימוש בכמה שפות מדפסת.
הבעיה
סיבה אפשרית
פתרונות
לא ניתן להדפיס את הקובץ PostScript.
ייתכן שמנהל ההתקן של PostScript אינו מותקן כראוי
 • התקן את מנהל ההתקן של PostScript.
 • הדפס דף תצורה וודא שגירסת PostScript זמינה להדפסה.
 • אם הבעיה נמשכת, צור קשר עם נציג שירות.
מודפס הדוח Limit Check Error.
עבודת ההדפסה הייתה מורכבת מדי.
ייתכן שעליך לצמצם את רמת המורכבות של הדף, או להתקין זיכרון נוסף.
דף שגיאת PostScript מודפס.
ייתכן שעבודת ההדפסה אינה מסוג PostScript.
ודא שעבודת ההדפסה היא עבודת PostScript. בדוק אם יישום התוכנה מחייב התקנה, או שקובץ כותרת PostScript צריך להישלח למדפסת.
המגש האופציונלי לא נבחר במנהל ההתקן.
מנהל ההתקן של המדפסת לא הוגדר לזיהוי המגש אופציונלי.
פתח את מאפייני מנהל התקן של PostScript, בחר בכרטיסייה Device Options (אפשרויות התקן), ולאחר מכן הגדר את אפשרות המגש.
בעת הדפסת מסמך ב- Mac עם Acrobat Reader 6.0 ואילך, הצבעים מודפסים באופן שגוי.
ייתכן שהגדרת הרזולוציה במנהל המדפסת לא מתאימה להגדרה ב- Acrobat Reader.
ודא שהגדרת הרזולוציה במנהל המדפסת שלך תואמת לרזולוציה ב- Acrobat Reader.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏