ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  אנחנו משדרגים את האתר שלנו

  אם תיתקלו בשגיאות בתקופה זו, נא לנסות שוב מאוחר יותר. 

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות לייזר של Samsung - שימוש ב-Samsung Printer Center

  הערה:
 • Samsung Printer Center זמין עבור משתמשי מערכת ההפעלה Windows בלבד.
Samsung Printer Center מאפשר לך לנהל את כל מנהלי המדפסת שמותקנים במחשב שלך מתוך אפליקציה משולבת אחת. תוכל להשתמש ב-Samsung Printer Center כדי להוסיף ולהסיר מנהלי מדפסת, לבדוק את סטטוס המדפסות, לעדכן את תוכנת המדפסת ולקבוע את תצורת הגדרות מנהל המדפסת.
הכרת Samsung Printer Center
כדי לפתוח את התוכנית:
עבור Windows, בחר התחל > תוכניות או כל התוכניות > מדפסות Samsung ‏> Samsung Printer Center.
 • עבור Windows 8:
  מתוך צ'ארמס, בחר חיפוש > אפליקציות > מדפסות Samsung‏ > Samsung Printer Center.
 • ב-Windows 10 או Windows Server 2016:
  בשורת המשימות, הקלד מדפסות Samsung באזור ההזנה חיפוש. הקש על מקש Enter ולאחר מכן בחר Samsung Printer Center.
  לחלופין
  מתוך סמל התחל, בחר כל האפליקציות > מדפסות Samsung‏ > Samsung Printer Center.
הכרטיסייה Printers (מדפסות)
  הערה:
צילום המסך המוצג עשוי להיות שונה, בהתאם למערכת ההפעלה, לדגם או לאפשרויות.
איור : תצוגת הכרטיסייה Printers (מדפסות)
1
רשימת המדפסות
הצגת מנהלי המדפסת המותקנים במחשב. כדי להוסיף מנהל מדפסת לרשימה, לחץ על הלחצן .
2
קישורים מהירים
הצגת קישורים לפונקציות ניהול שונות של מנהל המדפסת. הקישורים המהירים בכרטיסייה Printers (מדפסות) מקשרים לפונקציות הבאות:
 • Settings‏ (הגדרות): קביעת תצורת ההגדרות עבור מנהל מדפסת יחיד.
  • Set as default printer (קבע כמדפסת ברירת מחדל): הגדרת מנהל המדפסת שנבחר כמדפסת ברירת המחדל. אם מנהל המדפסת שנבחר כבר מוגדר כמדפסת ברירת המחדל, אפשרות זו אינה מופעלת.
  • Printing preferences (העדפות הדפסה): קביעת ערכי ברירת מחדל להגדרות התצורה של ההדפסה.
  • Device options (אפשרויות התקן): קביעת תצורה של אפשרויות מתקדמות, כגון ההגדרות עבור התקנים אופציונליים ומאפיינים נוספים.
     הערה:
   כאן תוכל לשנות את ההגדרות Printer Status (סטטוס המדפסת) ו-Stylish User Interface (ממשק משתמש מסוגנן).
  • Change device (שינוי התקן): אפשרות לשנות את ההתקן להתקן אחר.
  • Properties (מאפיינים): קביעת תצורה של מאפייני מנהל המדפסת, כגון שם מנהל המדפסת והמיקום שלו, או הוספת הערות על מנהל המדפסת.
 • פעולות: אפשרות להשתמש במאפיין הסריקה (אפשרות זו מופעלת רק אם ההתקן שנבחר תומך במאפיין הסריקה).
 • Management (ניהול) ניהול ההתקנים הרשומים בתוכנית.
  • Add a new printer / Remove printer (הוסף מדפסת חדשה/ הסר מדפסת): הוספת התקן חדש או הסרה של התקן קיים.
  • Diagnose printer (אבחון המדפסת): אבחון בעיות בהתקן שנבחר והצעת פתרונות.
  • Update software (עדכון תוכנה): הורדה והחלה של עדכוני התוכנה הרלוונטיים.
3
פרטים על המדפסת:
הצגת מידע כללי על ההתקן שנבחר, כגון הדגם, כתובת ה-IP, מספר היציאה והסטטוס שלו.
הכרטיסייה Scanner & Fax (סורק ופקס)
  הערה:
 • צילום המסך המוצג עשוי להיות שונה, בהתאם למערכת ההפעלה, לדגם או לאפשרויות.
 • הפונקציונליות המתוארת בסעיף זה זמינה עבור מוצרים רב-תכליתיים בלבד.
  איור : תצוגת הכרטיסייה Scanner & Fax (סורק ופקס)
1
רשימת המדפסות
הצגת מנהל ההתקן של הפקס והסורק שמותקן במחשב. כדי להוסיף לרשימה מנהל התקן של פקס או של סורק, לחץ על לחצן Add Fax (הוסף פקס) או Add Scanner (הוסף סורק).
2
קישורים מהירים
הצגת קישורים לפונקציות הזמינות לניהול מנהלי התקן של פקס או של סורק. הקישורים המהירים בכרטיסייה Scanner& Fax (סורק ופקס) מציעים את המאפיינים הבאים:
  הערה:
כדי להשתמש במאפיין זה, מנהל ההתקן של הסורק ומנהל ההתקן של הפקס צריכים להיות מותקנים במחשב.
 • Settings‏ (הגדרות): קביעת תצורת ההגדרות עבור מנהל ההתקן של הפקס או של הסורק.
  • Address Book (fax only)‎ (פנקס כתובות (פקס בלבד)): פתיחת פנקס הכתובות.
  • Fax Transmission History (fax only)‎ (היסטוריית שידור הפקס (פקס בלבד)): פתיחת היסטוריית שידור הפקס.
  • Fax preferences (fax only) (העדפות פקס (פקס בלבד)): קביעת ערכי ברירת מחדל להגדרות התצורה של הפקס.
  • Change device (שינוי התקן): אפשרות לשנות את ההתקן להתקן אחר.
  • Properties (מאפיינים): קביעת תצורה של המאפיינים של התקן, כגון מיקום, והוספת הערות על ההתקן.
 • Actions (פעולות): אפשרות לשימוש במאפיין הסריקה.
 • Management (ניהול) ניהול ההתקנים הרשומים בתוכנית.
  • Remove fax (הסר פקס) או Remove scan (הסר סריקה): הסרת מנהל ההתקן של הפקס או הסריקה שנבחר.
  • Update software (עדכון תוכנה): הורדה והחלה של עדכוני התוכנה הרלוונטיים.
3
פרטים על המדפסת:
הצגת מידע כללי על ההתקן שנבחר, כגון הדגם, כתובת ה-IP, מספר היציאה וסטטוס המדפסת.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏