תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

Samsung MultiXpress MFP SL-K2200 - חומרים מתכלים, אביזרים וחלקי תחזוקה

החומרים המתכלים הזמינים

כאשר החומרים המתכלים מגיעים לסוף חיי השימוש שלהם, ניתן להזמין את סוגי החומרים המתכלים הבאים עבור ההתקן.
סוג
תפוקה ממוצעתא
שם החלק
מחסנית טונר
כ- 6,000 עמודים ב
MLT-D707S
כ- 10,000 עמודים
MLT-D707L
יחידת הדמיה
כ- 80,000 עמודים (על בסיס ממוצע של שלושה עמודים בגודל Letter/A4 לעבודת ההדפסה)
MLT-R707
א. ערך התפוקה מוצהר בהתאם ל-‏BLI של 6%. מספר העמודים עשוי להיות מושפע מסביבת ההפעלה, מרווח הדפסה, הגרפיקה, סוג חומרי ההדפסה וגודל המדיה.
ב. נתמך עבור סין בלבד.
הערה:
תוחלת החיים של מחסנית הטונר עשויה להשתנות, בהתאם לאפשרויות השונות, לאחוז אזור התמונות ולמצב עבודת ההדפסה שבו נעשה שימוש.
  שים לב:
בעת רכישת מחסניות טונר חדשות או חומרים מתכלים אחרים, עליך לרכוש אותם במדינה שבה יוצר ההתקן שבו אתה משתמש. אחרת, מחסניות הטונר החדשות או חומרים מתכלים אחרים לא יתאימו להתקן עקב התצורות השונות של מחסניות הטונר והחומרים המתכלים האחרים שמותאמים לתנאים במדינה הספציפית.
  שים לב:
Samsung לא ממליצה להשתמש במחסנית טונר שאינה מחסנית מקורית של Samsung, כגון מחסנית טונר שמולאה מחדש או שיוצרה מחדש. Samsung אינה ערבה לאיכות של מחסנית טונר שאינה מחסנית מקורית של Samsung. שירות או תיקון שיידרשו עקב שימוש במחסניות טונר שאינן מחסניות מקוריות של Samsung לא יכוסו על-ידי האחריות של ההתקן.

האביזרים הזמינים

ניתן לרכוש ולהתקין אביזרים לשיפור הביצועים והקיבולת של המכשיר.
אביזר
פונקציה
שם החלק
מגש אופציונליא
כאשר אתה נתקל בבעיות תכופות באספקת הנייר, תוכל לחבר מגש נוסף שמכיל 520ב גליונות נוספים.
SL-SCF2080
RADFא
הפוך את מזין המסמכים האוטומטי.
SL-ADF250D
א. K2200ND בלבד
ב. נייר רגיל 80 גר'/מ"ר 2 (נייר Bond במשקל 20 ליב')

חלקי התחזוקה הזמינים

כדי לרכוש חלקי תחזוקה, צור קשר עם המקור שממנו ההתקן נרכש. החלפת חלקי התחזוקה יכולה להתבצע רק על-ידי ספק שירות מורשה, מפיץ או המשווק שממנו ההתקן נרכש. האחריות אינה מכסה החלפה של חלקי תחזוקה לאחר שהגיעה לתפוקה הממוצעת שלה.
את חלקי התחזוקה יש להחליף במרווחי זמן ספציפיים כדי למנוע בעיות באיכות ההדפסה ובהזנת הנייר כתוצאה משימוש בחלקים בלויים. עיין בטבלה הבאה. המטרה היא לשמור על המכשיר במצב פעולה מיטבי. החלף את חלקי התחזוקה כאשר כל פריט מגיע לסוף חיי השימוש שלו.
חלקים
תפוקה ממוצעתא
גלגלת העברה
כ- 100,000 עמודים
יחידת ה-Fuser
כ- 100,000 עמודים
גליל הרמה MP
כ- 100,000 עמודים
גלגלת הרמה של מגש 1
כ- 100,000 עמודים
גלגלת הרמה של מגש 2
כ- 100,000 עמודים
משטח חיכוך MP
כ- 50,000 עמודים
משטח חיכוך מגש 1
כ- 50,000 עמודים
משטח חיכוך מגש 2
כ- 50,000 עמודים
גליל למזין המסמכים (RADF)
כ- 120,000 עמודים
גומי למזין המסמכים (RADF)
כ- 50,000 עמודים
א. הנתונים מושפעים ממערכת ההפעלה שנמצאת בשימוש, ביצועי המחשוב, התוכנה, שיטת החיבור, חומרי ההדפסה, גודל חומרי ההדפסה ומורכבות העבודה.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏