תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות לייזר של Samsung - כיצד להגדיר אלחוט דרך USB עבור Mac OS X

למד כיצד להגדיר את מדפסת Samsung באופן אלחוטי עבור מחשב Mac דרך ה-USB.
הערה:
מומלץ להוריד את מנהלי ההתקנים העדכניים ביותר של המדפסת והסורק עבור המדפסת.
אם לא התקנת עדיין את מנהל התקן ההדפסה, עבור אל הורדות תוכנה ומנהלי התקן והזן את דגם המדפסת שברשותך בתיבת הטקסט של החיפוש כדי להוריד את מנהל התקן המדפסת.
כדי להגדיר תכונות אלחוט, בצע את השלבים המתאימים.
 1. חבר קצה אחד של כבל ה-USB ליציאת ה-USB שבמדפסת, ולאחר מכן חבר את הקצה השני למחשב ה-Mac שלך.
 2. לאחר השלמת החיבורים, הפעל את הגדרת האלחוט על-ידי הפעלת היישום הגדרת אלחוט.
  הערה:
  באפשרותך להוריד את EasyWirelessSetup_Mac application, או לעבור אל הורדות תוכנה ומנהלי התקן ולהזין את מספר הדגם שברשותך בתיבת הטקסט של החיפוש כדי להוריד את Easy Wireless Setup.
  איור : דוגמה להגדרת האלחוט של EasyWireless Setup
  תמונה המציגה את הגדרות EasyWireless
 3. לחץ על פתח כדי לאפשר ליישום 'הגדרת אלחוט' לפעול.
  איור : דוגמה לפתיחת היישום 'הגדרת אלחוט'
 4. מסך ההתקנה הראשי מציג את הדף הראשי של Easy Wireless Setup של Samsung. לחץ על הבא כדי להתחיל בהגדרה.
  איור : דוגמה לדף הראשי של Easy Wireless Setup של Samsung ולחיצה על 'הבא'
  תמונה המציגה את הדף הראשי של Easy Wireless Setup של Samsung.
 5. ודא כי המדפסת מופעלת ושה-USB מחובר מהמדפסת למחשב ה-Mac.
  איור : תזכורת לדוגמה להפעלת המדפסת ולחיצה על 'הבא'
  תמונה המציגה תזכורת להפעלת המדפסת ולחיצה על 'הבא'
 6. בחר את השיטה להגדרת האלחוט. עבור התקנה ראשונה עם מדפסת שאינה מחוברת לרשת, בחר באמצעות כבל USB, ולאחר מכן לחץ על הבא.
  איור : דוגמה לבחירת שיטת הגדרה אלחוטית
  תמונה המציגה בחירה בשיטת ההגדרה האלחוטית עבור מחשבי Mac
 7. חבר זמנית את המדפסת למחשב Mac, אם עדיין לא עשית זאת, ולאחר מכן לחץ על הבא.
  איור : דוגמה לחיבור זמני של ההתקנים באמצעות כבל USB
  תמונה המציגה איור של מחשב ומדפסת המחוברים באמצעות כבל USB
 8. אשף ההתקנה מחפש התקנים מחוברים ומאחזר את פרטי הרשת האלחוטית.
  • אם המדפסת לא נמצאה, מופיעה תיבת הדו-שיח 'לא נמצאה מדפסת'. בדוק את חיבור ה-USB בין המדפסת למחשב ה-Mac, ולאחר מכן לחץ על הבא בתיבת הדו-שיח 'לא נמצאה מדפסת'. נסה כבל USB אחר, אם זמין.
  • אם המדפסת עדיין לא נמצאה, תיבת הדו-שיח 'לא נמצאה מדפסת' מופיעה שוב. ודא שהמדפסת מופעלת ומוכנה להדפסה, ולאחר מכן לחץ על הבא בתיבת הדו-שיח 'לא נמצאו מדפסות'.
  איור : דוגמה לבדיקת ההתקן
  תמונה המציגה את החיבור בין המחשב למדפסת
 9. תופיע רשימה של רשתות אלחוטיות שהמדפסת יכולה לראות. בחר את הרשת שלך, ולאחר מכן לחץ על הבא(תיבת הדו-שיח 'אבטחת רשת אלחוטית' מופיעה. אם הרשת שלך לא מופיעה, נסה לבצע את הפעולות הבאות:
  • ודא כי הנתב האלחוטי או נקודת הגישה משדרים בפס של 2.4Ghz, ולא 5Ghz. למדפסות Samsung אין כרגע יכולת של 5Ghz.
  • בדוק אם התקן אלחוטי אחר יכול לקבל אות טוב (לפחות שני קווים באופן קבוע) באותו מקום. זכור שעוצמת האנטנה משתנה בהתאם להתקן; אם המחשב הנייד או הטלפון שלך יכולים לקבל רק קו אחד של אות, סביר להניח שהמדפסת לא תוכל לקבל כלל אות עקבי.
  • אם וידאת שקיים אות עקבי וטוב, אבל המדפסת אינה רואה את הרשת, לחץ על הגדרות מתקדמות, ולאחר מכן הזן את נתוני הרשת באופן ידני.
  איור : דוגמה לחיפוש רשתות אלחוטיות שניתן לזהות
  תמונה המציגה רשתות אלחוטיות זמינות
 10. הזן את מפתח האבטחה (WEP/WPA/WPA2) בתיבה המצוינת, ולאחר מכן לחץ על הבא.
  איור : דוגמה ל'אבטחת רשת אלחוטית'
  תמונה המציגה היכן יש להזין את שם הרשת והסיסמה
  הערה:
  אם אינך יודע מהו מפתח האבטחה שלך, פנה למנהל הרשת או ליצרן של הנתב/נקודת הגישה לקבלת סיוע.
 11. המדפסת מנסה להתחבר לרשת האלחוטית שנבחרה.
  איור : דוגמה להתחברות לרשת אלחוטית
  תמונה המציגה את סרגל ההתקדמות המנסה להתחבר באופן אלחוטי
 12. מידע Wi-Fi Direct מופיע. אם ברצונך להפעיל את Wi-Fi Direct, ודא שבחרת את תיבת הסימון, ולאחר מכן רשום לעצמך את הסיסמה. לאחר שנבחרה, לחץ על הבא.
  איור : דוגמה להגדרות Wi-Fi Direct
  תמונה המציגה את הגדרות Wi-Fi Direct
 13. תופיע הנחיה המציינת שהחיבור הושלם. לחץ על הבא כדי להמשיך.
  איור : דוגמה ל'הגדרת הרשת האלחוטית הושלמה'
  תמונה המציגה שהגדרות הרשת האלחוטית הושלמו בהצלחה
 14. הנחיה אחרת המאשרת את ההגדרה האלחוטית ומבקשת לוודא שה-USB מנותק. לחץ על הבא כדי להמשיך.
  איור : דוגמה ל'הגדרת הרשת האלחוטית הושלמה' ולאחר מכן ניתוק כבל ה-USB
  תמונה של רשת שהושלמה, ולאחר מכן ניתוק כבל ה-USB
 15. ההגדרה הושלמה. עבור אל הדפסה וסריקה ב'העדפות המערכת' כדי לראות את המדפסת שלך.
  איור : דוגמה ל'הדפסה וסריקה'
  תמונה המציגה את מסך 'הדפסה וסריקה'


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏