תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות לייזר של Samsung - כיצד להדפיס דף תצורת רשת במדפסת ללא מסך LED

כדי למצוא את כתובת ה-IP עבור המדפסת שלך, יהיה עליך להדפיס דוח תצורת רשת.
בצע את הפעולות הבאות כדי להדפיס דוח תצורת רשת:
  1. העבר את המדפסת למצב פועל.
  2. לחץ והחזק את הלחצן WPS לחוץ למשך כ-10 שניות, או עד שנורית החיווי של המצב תהבהב לאט. שחרר את הלחצן WPS כאשר נורית החיווי של המצב תהבהב לאט.
    איור : לחץ והחזק את הלחצן WPS
    הערה:
    אם דוח המידע של החומרים המתכלים מודפס, במקום דוח תצורת הרשת, ייתכן שהלחצן WPS נלחץ למשך זמן ארוך מדי.
אם כתובת ה-IP בדוח תצורת הרשת מציגה 192.0.0.192, המדפסת לא חוברה מלכתחילה לרשת. הורד את היישום Easy Wireless Setup ועבור על שלבי הגדרת האלחוט.
עבור אל הורדות תוכנה ומנהלי התקן והזן את דגם המדפסת שברשותך בתיבת הטקסט של החיפוש כדי להוריד את תוכנת Windows Easy Wireless Setup או את תוכנת Mac OS X Easy Wireless Setup העדכניות ביותר.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏