תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות לייזר של Samsung - הסרת התקנה של מדפסת ב- Windows 8

כאשר מצב המדפסת לא נכון או שהמדפסת לא מדפיסה דבר מהמחשב, הסרת התקנה מלאה של המדפסת ולאחר מכן התקנתה מחדש עשויה לפתור את הבעיה.
השתמש בשלבים אלה כדי להסיר את התקנת המדפסת ב-Windows 8.
 1. הקש על המקשים Windows ו- X במקלדת בו-זמנית.
  איור : הקש על המקשים Windows ו- X
 2. לחץ על לוח הבקרה.
  איור : לחץ על 'לוח הבקרה'
 3. לחץ על הצג התקנים ומדפסות.
  איור : תפריט לוח הבקרה
 4. בחר את המדפסת שברצונך להסיר את התקנתה, ולאחר מכן לחץ על הסר התקן בחלק העליון של החלון.
  איור : תפריט 'התקנים ומדפסות'
 5. תופיע הודעה שבה תתבקש לאשר את הסרת ההתקנה של המדפסת. לחץ על Yes.
  איור : לחץ על 'כן' להסרת ההתקנה של המדפסת
 6. לאחר הסרת המדפסת, הסר גם את מנהל המדפסת. הקש על המקשים Windows ו- X במקלדת בו-זמנית.
  איור : הקש על המקשים Windows ו- X
 7. לחץ על תוכניות ותכונות.
  איור : לחץ על 'תוכניות ותכונות'
 8. בתפריט תוכניות ותכונות, לחץ על מנהל ההתקן של דגם המדפסת ולאחר מכן לחץ על הסר ההתקנה.
  איור : לחץ על מנהל המדפסת עבור הדגם שברשותך
 9. תופיע הודעה שבה תתבקש לאשר את הסרת ההתקנה של מנהל ההתקן. לאחר שתלחץ על כן ייפתח אשף ההתקנה.
  איור : לחץ על כן להסרת מנהל המדפסת
 10. באשף ההתקנה, בחר את כל הרכיבים ברשימה, ולאחר מכן לחץ על הבא.
  איור : בחר את התוכנה שברצונך להסיר
 11. התקנת מנהל המדפסת מוסרת כעת. לחץ על סיום כדי לצאת מאשף ההתקנה.
  איור : לחץ על 'סיום'
הערה:
לאחר הסרת ההתקנה של המדפסת, המדפסת כבר לא מוצגת ברשימה התקנים ומדפסות. עבור אל הורדת תוכנות ומנהלי התקן והזן את דגם המדפסת בתיבת הטקסט של החיפוש כדי להוריד את מנהל ההתקן העדכני.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏