תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות לייזר של Samsung - כיצד להחליף את יחידת ההדמיה

  שים לב:
לפני שתבצע במדפסת פעולת שירות מסוג כלשהו, שמחייבת לפתוח את המדפסת, כבה את המדפסת ולאחר מכן נתק אותה משקע החשמל בקיר.
הערה:
הליך זה מתייחס למדפסות לייזר חד-תכליתיות ורב-תכליתיות, אך ברוב האיורים מוצגות רק מדפסות חד-תכליתיות.
 1. פתח את הכיסוי הקדמי והוצא את מחסנית הטונר.
  איור : מדפסת חד-תכליתית: פתח את הכיסוי הקדמי והוצא את מחסנית הטונר
  איור : מדפסת רב-תכליתית: פתח את הכיסוי הקדמי והוצא את מחסנית הטונר
 2. משוך את יחידת ההדמיה ישירות אל מחוץ למדפסת, לאורך המסילה של המדפסת.
  איור : הוצא את יחידת ההדמיה מהמדפסת.
 3. התקן את היחידה ההדמיה החדש לתוך המדפסת, ויישר אותו לאורך המסילה במדפסת.
  איור : התקן את יחידת ההדמיה החדשה לתוך המדפסת
    שים לב:
  היזהר בעת פתיחת האריזה של יחידת ההדמיה. שריטות או חשיפה מוגזמת לאור יגרמו נזק ליחידת ההדמיה.
 4. התקן את מחסנית הטונר במדפסת וסגור את הכיסוי הקדמי.
  איור : התקן את מחסנית הטונר וסגור את הכיסוי הקדמי
  ודא שכל הכיסויים סגורים היטב לפני חידוש פעולה ההדפסה.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏