תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות לייזר של Samsung - כיצד להתקין מנהל התקן מדפסת עבור Mac OS X

Samsung Printer Software Installer היא תוכנית התקנה מבוססת-אינטרנט שתוריד ותתקין את מנהלי המדפסת והתוכנות הנדרשים למדפסות Samsung.
אם עדיין לא התקנת את מנהל ההדפסה, עבור אל הורדות תוכנה ודרייברים והזן את דגם המדפסת בתיבת הטקסט לחיפוש כדי להוריד את מנהל ההתקן העדכני.
כדי להתקין את מנהל ההדפסה, בצע את השלבים הבאים.
 1. תחת Downloads (הורדות), פתח את התיקייה Mac_Installer.
 2. פתח את התיקייה Mac_Printer והפעל את תוכנית ההתקנה של חבילת מנהלי המדפסת.
  איור : דוגמה לתוכנית ההתקנה של חבילת מנהל המדפסת
  תמונה שמציגה את תוכנית ההתקנה של חבילת מנהל המדפסת
  הערה:
  ייתכן שתוצג לך אחת מההודעות הבאות:
  • אם תוצג לך הודעה שעליך לבצע אימות, הזן את הסיסמה ולאחר מכן לחץ על OK,כדי להמשיך.
  • אם תוצג לך הודעה שעליך לבצע אימות, אך אינך יודע את הסיסמה, צור קשר עם מנהל המערכת שלך לקבלת סיוע.
 3. לחץ על Continue (המשך) בתיבת הדו-שיח של האזהרה, ולאחר מכן לחץ על Continue (המשך) בחלון מנהל המדפסת כדי להפעיל את תוכנית ההתקנה.
  איור : דוגמה ללחיצה על Continue (המשך) בתיבת הדו-שיח של האזהרה
  התמונה מראה את תיבת הדו-שיח Warning (אזהרה) ולחיצה על Continue (המשך)
 4. לחץ על Continue (המשך) בתיבות הדו-שיח Introduction (הקדמה) ו-Read Me, ולאחר מכן לחץ על Agree (מסכים) כדי לקבל את התנאים וההתניות.
  איור : דוגמה לבחירה באפשרות Agree (מסכים)
  התמונה מראה היכן לבחור Agree (מסכים)
 5. סגור את כל היישומים, ולאחר מכן לחץ Continue (המשך) בתיבת הדו-שיח של הודעת האזהרה שמופיעה.
  איור : דוגמה ללחיצה על Continue (המשך)
  בתמונה מוצגת דוגמה ללחיצה על Continue (המשך)
 6. בחר היכן ברצונך להתקין את תוכנת מנהל המדפסת, ולאחר מכן לחץ על Continue (המשך).
  איור : דוגמה לבחירת יעד
  בתמונה מוצגת בחירת יעד
 7. בחר את סוג ההתקנה, ולאחר מכן לחץ על Install (התקן).
  איור : דוגמה המציגה לחיצה על Install (התקן)
  בתמונה מוצגת לחיצה על Install (התקן)
 8. הזן את הסיסמה אם תתבקש לעשות זאת כדי להתחיל בהתקנה.
  איור : דוגמה שמציגה הזנת סיסמה כדי להתחיל בהתקנה
  בתמונה מוצגת הזנת סיסמה להתקנת התוכנה
 9. במסך הטעינה של מוצג פס התקדמות.
  איור : בתמונה מוצגת דוגמה להפעלת קובצי Script של חבילה
 10. כאשר תסיים, לחץ על Close (סגור) כדי לסיים.
  איור : דוגמה של התקנה שהושלמה בהצלחה
  בתמונה מוצגת התקנה שהושלמה והתחברה בהצלחה
 11. כדי לבדוק אם ההתקנה הצליחה, עבור אל העדפות מערכת.
  איור : דוגמה שמציגה את פתיחת העדפות מערכת
  בתמונה מוצגת פתיחת העדפות מערכת
 12. לחץ על Print & Scan (הדפסה ופקס).
  איור : דוגמה למסך Systems Preferences (העדפות מערכת) עם Print & Scan (הדפסה וסריקה)
  בתמונה מוצגת לחיצה על Print & Scan (הדפסה ופקס) במסך System Preferences (העדפות מערכת)
 13. המדפסת הרצויה מוצגת ברשימת המדפסות.
  איור : דוגמה לרשימת המדפסות ב- Print & Scan
  התמונה מציגה את תיבת הדו-שיח Print & Scan עם רשימת מדפסות


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏