תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות לייזר של Samsung - השגיאה Wait Image (תמונת המתנה)

  שים לב:
לאחר ששדרוג קושחה הופעל ונמצא בתהליך, חובה לאפשר תהליך שדרוג קושחה מלא לפני כיבוי המדפסת או ניתוק כבל הרשת/ה-USB. אם תהליך שדרוג הקושחה הופסק, יהיה צורך לשלוח את המדפסת לתיקון.
ישנן שתי סיבות להופעת השגיאה Wait Image (תמונת המתנה) במדפסת:
  1. המשתמש נמצא בתהליך של שדרוג קושחת המדפסת.
    אם הוצג חלון קופץ מ- Samsung Live Update, והמשתמש הסכים לעדכן את הקושחה, או שהמשתמש יזם שדרוג קושחה באופן ידני מהמחשב המתאים - איןלכבות את המדפסת עד להשלמת תהליך שדרוג הקושחה וסגירתו. בסיום תהליך שדרוג הקושחה, המדפסת אמורה להפעיל את עצמה מחדש באופן אוטומטי.
  2. בוצעה לחיצה על לחצן Stop/Cancel (עצור/ביטול) בזמן תהליך הדלקת המדפסת.
    אם בוצעה לחיצה על לחצן Stop/Cancel (עצור/ביטול), המדפסת נכנסה למצב שדרוג קושחה, והיא ממתינה לשידור קושחה חדשה מהמחשב המתאים.
    אם המשתמש לא התכוון לשדרג את הקושחה בשלב זה, נתק את הרשת או את כבל ה-USB מהמדפסת, כבה אותה ולאחר מכן הדלק אותה שוב. פעילות זו אמורה למחוק את הודעת השגיאה.
אם השגיאה Wait Image (תמונת המתנה) ממשיכה להופיע, יש לשלוח את המדפסת לתיקון. עבור אל https://support.hp.com לקבלת סיוע נוסף.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏