תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות לייזר של Samsung - אותם מסמכים או עמודים ריקים מודפסים שוב ושוב

אם אותם עמודים מודפסים שוב ושוב:
  • מחק את כל המסמכים הממתינים בתור. לקבלת עזרה, ראה 'כיצד למחוק מסמכים הממתינים בתור'.
  • הפעל מחדש את שירות ההדפסה ברקע. ראה 'כיצד להפעיל מחדש את שירות ההדפסה ברקע ב- Windows 7' לקבלת עזרה בשימוש ב- Windows 7. ראה 'כיצד להפעיל מחדש את שירות ההדפסה ברקע ב- Windows 8' לקבת עזרה בשימוש ב- Windows 8.
הערה:
אם אתה משתמש ב-Mac, אפס את מערכת ההדפסה כדי להפעיל מחדש את שירות ההדפסה ברקע. ראה 'כיצד לאפס את מערכת ההדפסה במערכת Mac OS X'.
אם הדפסת המסמכים נמשכת לאחר שביצעת את השלבים לעיל, כבה את המדפסת והתקן מחדש את המדפסת. עבור אל הורדת תוכנות ומנהלי התקן והזן את דגם המדפסת בתיבת הטקסט של החיפוש כדי להוריד את מנהל ההתקן העדכני.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏