תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות לייזר של Samsung - שגיאות נייר וחסימת נייר

כאשר נתקע נייר במדפסת עם צג LCD או עם מסך מגע, מוצג קוד שגיאה. המשמעות היא שבשלב הראשון של ההליך לפתרון בעיות של חסימת נייר הוא לבדוק איזה קוד שגיאת חסימת נייר המדפסת מציגה. קוד זה מסייע לקבוע היכן התרחשה חסימת הנייר במדפסת. ראה רשימה של קודי שגיאה בסוף מסמך זה.
הערה:
משקל נייר או סוג נייר שגויים הם הסיבות הנפוצות ביותר לחסימות. לאחר שהנייר התקוע הוצא והבעיה המידית נפתרה, ודא שסוג הנייר נכון כדי למנוע מצב שבו חסימת הנייר במדפסת תחזור על עצמה. בדוק את האפשרויות הבאות:
 • חומר ההדפסה (סוג הנייר) שנמצא בשימוש תואם למפרטי חומרי ההדפסה של המדפסת. ניתן למצוא מפרטים אלה של חומרי ההדפסה במדריך למשתמש. כדי לברר אילו סוגי נייר נתמכים על-ידי המדפסת, חפש במדריך למשתמש print media specifications (מפרטי חומרי ההדפסה). לקבלת הוראות לחיפוש במדריך למשתמש, ראה כיצד לברר אילו סוגי נייר נתמכים על-ידי המדפסת.
 • סוג הנייר מוגדר כראוי במדפסת.
הערה:
אם המידע ברשימה שלהלן אינו פותר את החסימה, או שהמדפסת מדווחת על חסימה כאשר אין בה נייר, ייתכנו סיבות אחרות כגון חיישנים פגומים או בעיות בלוח האם. עבור אל support.hp.com לקבלת תמיכה נוספת.
רשימת נושאים:
 • חסימת נייר במגש (Jam 0)
 • חסימת נייר במגש (Jam 1)
 • חסימת נייר במגש (Jam 2)
 • חסימת מסמך או חסימת חומר הדפסה
 • חסימה ביחידת ההדפסה הדו-צדדית
 • דף אחד גדול מדי
 • שגיאת 'מגש נייר ריק'
 • נייר לא מתאים במגש
 • הנייר שלי נמס בתוך המדפסת
 • "M2-1317" – שגיאת נייר
 • שגיאת 'אין נייר' במזין הידני/הרב תכליתי
 • שגיאה בהזנת הנייר
 • הנייר לא מוזן כראוי
 • שגיאת 'סל הפלט מלא'
 • משקל הנייר הוסבר
אם במדפסת עדיין מוצגת שגיאה לאחר ביצוע השלבים הקודמים, עבור אל support.hp.com לקבלת סיוע נוסף.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏