תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות לייזר של Samsung - ההודעה "מנגנון ההדפסה ברקע אינו פועל" מוצגת בעת הניסיון להדפיס ממחשב Windows

אם ההודעה הבאה מוצגת "מנגנון ההדפסה ברקע לא פועל." בעת הניסיון להדפיס או בעת הוספת מדפסת, ודא ששירות ההדפסה ברקע פועל.
כדי לבדוק את שירות ההדפסה ברקע ב-Windows 7 או Windows 8, בצע שלבים אלה:
 1. בהתאם למערכת ההפעלה Windows, פתח את לוח הבקרה.
  • Windows 7: בשורת המשימות של Windows, לחץ על התחל(), ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.
  • Windows 8: במקלדת, הקש על מקש Windows () והקש על המקש "X" במקלדת בו-זמנית ולאחר מכן בחר באפשרות לוח הבקרה.
   איור : לוח הבקרה
 2. לחץ על מערכת ואבטחה.
  איור : מערכת ואבטחה
 3. בחר כלי ניהול.
  איור : כלי ניהול
 4. לחץ לחיצה כפולה על שירותים.
  איור : שירותים
 5. השתמש בפס הגלילה בצד הימני של החלון כדי לנווט אל מנגנון ההדפסה ברקע.
  איור : מנגנון ההדפסה ברקע
 6. בצד השמאלי של החלון, האפשרויות הבאות עשויות להופיע בכחול: התחל, הפסק והפעל מחדש.
  לחץ על התחל אם האפשרות זמינה, ולאחר מכן לחץ על הפעל מחדש.
  הערה:
  אם השירות אינו פועל, תוצג האפשרות התחל במקום הפסק וההפך.
  איור : הפעל מחדש את השירות
 7. סגור את החלון והפעל מחדש את המחשב.
לאחר ההפעלה מחדש של המחשב, נסה להדפיס דף ניסיון או להוסיף מדפסת שוב.
אם המדפסת מציגה את ההודעה לא מקוון, לחץ לחיצה ימנית על סמל המדפסת, בחר הסר התקן כדי להסירו לחלוטין, ולאחר מכן התקן מחדש את המדפסת.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏