תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות לייזר של Samsung - הודעת פסק זמן עם SPL או SPL-C מוצגת בדפים מודפסים

SPL הוא קיצור של "שפת מדפסת Samsung". אם הודעה זו מוצגת ביחד עם הודעת פסק זמן כאשר עבודה מודפסת דרך המחשב, נסה את הפתרונות הבאים:
 • הסר את התקנת מנהל התקן המדפסת המתאים עבור הדגם שברשותך והתקן אותו שוב. עבור אל הורדות תוכנות ומנהלי התקן והזן את דגם המדפסת שלך בתיבת הטקסט של החיפוש כדי להוריד את מנהל ההתקן העדכני.
 • אם אתה מחובר באמצעות USB:
  1. ודא שאורך הכבל לא עולה על 6 רגל.
  2. נסה להשתמש בכבל אחר.
  3. נסה להשתמש ביציאת USB אחרת.
 • אם אתה מחובר דרך הרשת:
  1. נסה להדפיס מסמך טקסט פשוט דרך פנקס הרשימות.
  2. אם אתה משתמש במנהל התקן מחובר לרשת או בכונן קשיח חיצוני, נסה להעביר את הקובץ הרצוי אל כונן המחשב הראשי לפני שתדפיס.
אם אחת מהאפשרויות לעיל פועלת, ייתכן שהאות האלחוטי חלש וגורם לשגיאה. כבה את הרשת והפעל אותה מחדש ונסה לחבר שוב את המדפסת לרשת לקבלת אות טוב יותר.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏