תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מפרט מדפסת עבור HP DeskJet 6980 Series

מספרי דגם

מספר דגם מדפסת
מספר מוצר
זמינות
‏‎HP DeskJet 6980
‏C8969A
צפון אמריקה, אמריקה הלטינית
‏C8969B
מערב אירופה
‏‎HP DeskJet 6980dt
‏C8972A
צפון אמריקה
‏‎HP DeskJet 6983
‏C8969C
המזרח התיכון, אפריקה

תכונות

 • הדפסה ללא שוליים על כל גדלי הנייר שקיימת עבורם תמיכה
 • ‏‎4800 x 1200 dpi
 • קישוריות אלחוט מובנית 802.11g‏
 • קישוריות Ethernet מובנית
 • הדפסה באמצעות Bluetooth
 • מגש קלט קבוע המכיל 150 גליונות ומזין מדיה קטנה
 • ממוטב לנייר רגיל, נייר צילום, מדבקות ומעטפות
 • ‏‎PictBridge
 • מחוון מפלס הדיו
 • אפיק טורי אוניברסלי במהירות גבוהה (USB) בגב המדפסת
 • ‏USB במהירות גבוהה בכניסת PictBridge
 • מחזור הדפסה של 5000 עמודים לחודש
 • תמיכת Longhorn
 • לחצן ביטול הדפסה
 • לחצן עמוד תצורת רשת
 • חיישן סוג נייר אוטומטי
 • הדפסה אופציונלית בששה סוגי דיו (תקן הדפסה בארבעה צבעי דיו)
 • הדפסה דו-צדדית אופציונלית
 • מיכל שני אופציונלי

מהירות הדפסה

מהירויות ההדפסה המפורטות בטבלאות הבאות הן מהירויות מוערכות (ומרביות). מהירויות ההדפסה בפועל משתנות בהתאם לתצורת המערכת, לתוכנה ולמורכבות המסמך.

נייר רגיל

מצב
שחור או צבע
מהירות (עמודים לשנייה) בנייר רגיל
טיוטה מהירה
שחור
עד 36
טקסט מעורב עם גרפיקה צבעונית
עד 27
מהירה רגילה
שחור
עד 11
טקסט מעורב עם גרפיקה צבעונית
עד 8
רגיל
שחור
עד 9.6
טקסט מעורב עם גרפיקה צבעונית
עד 5.8
מיטבית
שחור
עד 2.1
טקסט מעורב עם גרפיקה צבעונית
עד 2.1

נייר צילום בגודל ‎102 x 152‏ מ"מ עם שוליים לבנים

מצב
מהירות (בשניות) להדפסת צילום אחד
טיוטה מהירה
עד 26
מהירה רגילה
עד 39
רגיל
עד 49
‏‎מיטבי/PhotoREt
עד 67
מיטבי/4800‎ x 1200 dpi ממוטבת
עד 105

נייר צילום ללא גבולות בגודל ‎102 x 152‏ מ"מ

מצב
מהירות (בשניות) להדפסת צילום אחד
טיוטה מהירה
עד 30
מהירה רגילה
עד 42
רגיל
עד 53
‏‎מיטבי/PhotoREt
עד 75
מיטבי/4800‎ x 1200 dpi ממוטבת
עד 125

‏‎203‏ x‏ 254 מ"מ נייר רגיל

מצב
מהירות (בשניות) להדפסת צילום אחד
טיוטה מהירה
עד 7.8
מהירה רגילה
עד 22
רגיל
עד 31
‏‎מיטבי/PhotoREt
עד 110
מיטבי/4800‎ x 1200 dpi ממוטבת
עד 245

‏‎203‏ x‏ 254 מ"מ נייר צילום

מצב
מהירות (בשניות) להדפסת צילום אחד
טיוטה מהירה
עד 67
מהירה רגילה
עד 76
רגיל
עד 109
‏‎מיטבי/PhotoREt
עד 170
מיטבי/4800‎ x 1200 dpi ממוטבת
עד 285

איכות הדפסה ורזולוציה

הרזולוציה בטבלאות הבאות מצוינת בנקודות לאינץ' (dpi).

רזולוציה של טקסט True Type שחור

מצב הדפסה
סוג הנייר
רזולוציה
טיוטה מהירה
רגיל
‏‎300 x 300 dpi
מהירה רגילה
רגיל
‏‎600 x 600 dpi
רגיל
רגיל
‏‎600 x 600 dpi
‏‎מיטבי/PhotoREt
רגיל
‏‎600 x 600 dpi
‏dpi‏ מרבי
רגיל
‏‎1200 x 1200 dpi

רזולוציית קלט צבע

מצב הדפסה
סוג הנייר
רזולוציה
טיוטה מהירה
רגיל או צילום
‏‎300 x 300 dpi
מהירה רגילה
רגיל או צילום
‏‎600 x 600 dpi
רגיל
רגיל או צילום
‏‎600 x 600 dpi
‏‎מיטבי/PhotoREt
רגיל או צילום
‏‎600 x 600 dpi
‏dpi‏ מרבי
רגיל או צילום
‏‎1200 x 1200 dpi

רזולוציית הדפסה בצבע

מצב הדפסה
סוג הנייר
רזולוציה
טיוטה מהירה
רגיל או צילום
אוטומטי
מהירה רגילה
רגיל או צילום
אוטומטי
רגיל
רגיל או צילום
אוטומטי
‏‎מיטבי/PhotoREt
רגיל או צילום
‏PhotoREt
‏dpi‏ מרבי
רגיל או צילום
‏‎4800 x 1200 dpi ממוטב ו-‏‎1200 x 1200 dpi קלט*
‏* עד להדפסה בארבע סוגי דיו. הוספת מחסנית צילום מגבירה את איכות ההדפסה.

מערכות הפעלה - דרישות מערכת מזעריות

‏‎Windows 98‏, ME‏, 2000 Professional‏, XP Home, ו- XP Professional
דרישות עבור HP Image Zone (אין חלות על ה-Mac)
‏‎Mac OS X v. 10.2, 10.3 ואילך
מינימום זיכרון RAM
‏‎64 MB
‏‎256 MB
‏‎128 MB‏; מומלץ ‎256 GB
פנה מקום מזערי בדיסק הקשיח
‏‎200 MB
‏‎450 MB
‏‎150 MB
קיבולת מעבד מזערית
‏‎Pentium II או שווה ערך
‏‎Pentium 4 ומעלה
‏G3 ומעלה
דפדפן
‏‎Internet Explorer 5.5 ואילך
‏‎Internet Explorer 5.5 ואילך
ללא
רזולוציית תצוגת מוניטור מערך גרפי סופר-וידיאו (SVGA)
רזולוציית מסך של 800 x 600 עם עומק צבע של 16-bit
צבע 1024 x 768, 32-bit
ללא
כונן CD-RW
כן
כן
כן

מערכות ופרוטוקולים להפעלת רשת

המתאם המובנה, Ethernet (802.3) או אלחוט (802.11g) תומך במערכות תפעול הרשת הבאות.
מערכת הפעלה
פרוטוקול
‏‎TCP/IP: מצב ישיר
הדפסת Port 9100
‏‎TCP/IP: סטטוס
פרוטוקול ניהול רשת פשוט (SNMP)
‏‎TCP/IP: גילוי הכנס-הפעל אוניברסלי (UPnP)
פרוטוקול איתור שירות (SLP)
מערכת שם תחום שידור לקבוצה (mDNS)
הדפסת UPnP: בסיסית ומשופרת
אבטחה מתקדמת
 • פרטיות קווית אקוויוולנטית (WEP), כפי שהוגדרה בתקן 802.11b. תומכת ב- 802.11g.
 • גישה מאובטחת של Wi-Fi‏ (WPA1 ו- WPA2).
  הערה:
  פתרון WPA מורכב משני רכיבים: הצפנת Temporal Key Integrity Protocol‏ (TKIP‏) וטכנולוגיית 802.1x‏.
פרוטוקולי רשת אחרים שהמדפסת תומכת בהם:
 • ‏‎Apple IP
 • ‏‎Mac OS X v10.4
 • ‏‎HP PCL Level 3 Enhanced
 • ‏‎Windows 2003 Server
 • ‏Xthml

קישוריות

קישוריות מובנית
קישוריות אופציונלית
 • ‏‎Wireless LAN (Wi-Fi) 802.11g, תואם 802.11b
  הערה:
  ‏‎Wi-Fi כולל פרטיות אלחוטית אקוויוולנטית (WEP),גישת Wi-Fi מוגנת ‎(WPA) 1 ו- WPA 2.
 • ‏‎10/100 base T Ethernet
 • אפיק טורי אוניברסלי (USB)
 • כניסת PictBridge USB בלוח הקדמי
‏‎Bluetooth (מערכת הפעלה Windows XP עם Service Pack 2 בלבד)
‏‎Bluetooth ‏(Macintosh OS גירסה 10.2.8 ומתקדמת יותר)

פרטי גופן

גופנים פנימיים ממופי-סיביות על תקני ארה"ב

גופן פרופורציוני
גדלי גופן
‏‎CG Times
‏5, 6, 7, 8, 10, 12, 14
‏‎CG Times Italic
‏5, 6, 7, 8, 10, 12, 14
‏Univers
‏5, 6, 7, 8, 10, 12, 14
‏‎Univers Italic
‏5, 6, 10, 12
גופן בעל פסיעה קבועה
גודלי נקודות
פסיעות
‏Courier
‏6, 12, 24
‏5, 10, 16.67, 20
‏‎Courier Italic
‏6, 12, 24
‏5, 10, 20
‏‎Letter Gothic
‏6, 12, 24
‏6, 12, 24
‏‎Letter Gothic Italic
‏‎4.75, 9.5, 19
‏16.67

גופנים בינלאומיים

גופן
הארץ/האזור
ערבית
ערב הסעודית
קירילית
רוסיה
יוונית
יוון
עברית
ישראל
הארצות הבלטיות

טיפול בנייר

משקל חומרי הדפסה (נייר)

קטגוריה
מפרט
קווארטו
‏60 עד 90גרם
‏‎Legal
‏70 עד 90גרם
מעטפות
‏70 עד 90גרם
כרטיסי אינדקס
עד 200 גרםלכל היותר
נייר צילום
עד 280גרם

קיבולת מגש קלט ומגש פלט

סוג הנייר
קיבולת מגש הקלט
קיבולת מגש הפלט
נייר רגיל
עד 150 גיליונות
עד 50 גיליונות נייר (כיתוב שחור)
עד 20 עמודים (בצבע)
כרזות
עד 20 כרזות
מעטפות
עד 20 מעטפות
עד 10 מעטפות
כרטיסי אינדקס
עד 30 כרטיסים
עד 30 כרטיסים
כרטיסי Hagaki
עד 60 כרטיסים
עד 60 כרטיסים
כרטיסי ברכה
עד 30 כרטיסים
שקפים
עד 30 גיליונות
עד 30 גיליונות
תוויות (קווארטו או A4)
עד 30 גיליונות
עד 30 גיליונות
נייר צילום
עד 25 גיליונות
עד 30 גיליונות

חומרי הדפסה בגודל מותאם אישית

ממד
גודל
רוחב - מינימום ומקסימום
‏‎77 עד 215 מ"מ
אורך - מינימום ומקסימום
‏‎127 עד 610 מ"מ

סוגי נייר וגודלי נייר נתמכים

סוג הנייר
גודל
קווארטו
‏216 x‏ 279 מ"מ
‏‎U.S. Legal
‏216 x‏ 356 מ"מ
‏‎Executive
‏184 x‏ 267 מ"מ
‏‎A4
‏210 x‏ 297 מ"מ
‏‎A5
‏148 x‏ 210 מ"מ
‏‎B5 - JIS
‏182 x‏ 257 מ"מ
‏‎2L
‏178 x‏ 127 מ"מ

כרזות וגדלי כרזות שיש עבורם תמיכה

סוג כרזה
גודל
קווארטו
‏216 x‏ 279 מ"מ
‏‎A4
‏210 x‏ 297 מ"מ

מעטפות וגדלי מעטפות שיש עבורם תמיכה

סוגי מעטפות
גודל
מספר 3
‏120 x‏ 235 מ"מ
מספר 4
‏90 x‏ 205 מ"מ
מספר 10
‏105 x‏ 241 מ"מ
‏‎A2 invitation
‏111 x‏ 146 מ"מ
‏‎DL
‏110 x‏ 220 מ"מ
‏‎C6
‏‎114‏ x ‏ 162 מ"מ

כרטיסי אינדקס וברכה נתמכים וגדליהם

סוג כרטיס
גודל
אינדקס
‏76 x‏ 127 מ"מ
‏102 x‏ 152 מ"מ
‏127 x‏ 203 מ"מ
‏‎A5
‏148 x‏ 210 מ"מ
‏‎A6
‏105 x‏ 148.5 מ"מ
‏‎Hagaki
‏100 x‏ 148 מ"מ
‏‎Ofuku Hagaki
‏200 x‏ 148 מ"מ

מדבקות וגדלי מדבקות שיש עבורם תמיכה

סוג תווית
גודל
קווארטו
‏216 x‏ 279 מ"מ
‏‎A4
‏210 x‏ 297 מ"מ

שקפים וגדלי שקפים שיש עבורם תמיכה

סוג שקף
גודל
קווארטו
‏216 x‏ 279 מ"מ
‏‎A4
‏210 x‏ 297 מ"מ

נייר צילום וגדלי נייר צילום שיש עבורם תמיכה

סוג נייר צילום
גודל
קווארטו
‏216 x‏ 279 מ"מ
‏‎A4
‏210 x‏ 297 מ"מ
‏‎Hagaki
‏100 x‏ 148 מ"מ
‏‎A6
‏105 x‏ 148.5 מ"מ
‏‎4 x 6
‏102 x‏ 152 מ"מ
‏‎L
‏89 x‏ 127 מ"מ
‏‎2L
‏178 x‏ 127 מ"מ
‏‎Cabinet
‏165 x‏ 120 מ"מ

נייר צילום ללא שוליים נתמך וגדליו

סוג נייר צילום
גודל
‏‎A6
‏105 x‏ 148.5 מ"מ
‏‎A5
‏148 x‏ 210 מ"מ
‏‎A4
‏210 x‏ 297 מ"מ
‏‎4 x 6
‏102 x‏ 152 מ"מ
‏‎4 x 6 עם לשונית
‏102 x‏ 152 מ"מ
‏‎10 x 15
‏102 x‏ 152 מ"מ
‏‎10 x 15 עם לשונית
‏102 x‏ 152 מ"מ
‏‎5‎ x 7
‏127 x‏ 178 מ"מ
‏‎8‎ x 10
‏203 x‏ 254 מ"מ
‏‎8.5 x 11.5
‏216 x‏ 292 מ"מ
‏‎L
‏89 x‏ 127 מ"מ
‏‎2L
‏178 x‏ 127 מ"מ
‏2E
‏117 x‏ 165 מ"מ
ק"ג
‏102 x 252 מ"מ
‏‎Cabinet
‏165 x‏ 120 מ"מ
‏‎Hagaki
‏100 x‏ 148 מ"מ
‏Mitsugiri
‏203 x‏ 254 מ"מ
פנורמי
‏210 x‏ 595 מ"מ
הדפסה פנורמית (‎4 x 10)
‏102 x‏ 254 מ"מ
הדפסה פנורמית (‎4 x 11)
‏102 x‏ 279 מ"מ
הדפסה פנורמית (‎4 x 12)
‏102 x‏ 305 מ"מ

מחסניות דיו

בקר באתר HP SureSupply כדי לבדוק תאימות של מחסניות דיו או טונר או כדי לרכוש מחסניות חלופיות וחומרים מתכלים אחרים.
 1. עבור אל HP SureSupply.
 2. במידת הצורך, בחר את המדינה/האזור שלך.
  איור : בורר מדינה/אזור
  בחירת המדינה/האזור שלך
 3. פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך כדי להזמין חומרים מתכלים חדשים, או לבדוק את תאימותה של מחסנית למדפסת שלך.
תוכל גם לרכוש מחסניות וחומרים מתכלים מקוריים של HP גם ממפיצים אחרים.

מפרטים פיזיים

המידות שצוינו הן המידות של המדפסת כשמגש הנייר מוארך.
קטגוריה
מפרט
רוחב
‏450 מ"מ
גובה
‏144 מ"מ
עומק
‏367 מ"מ
משקל (ללא מחסניות)
‏6.4 ק"ג

מפרטי חשמל

קטגוריה
מפרט
מתח הזנה
‏100 עד 240 וולט, זרם חילופין
תדר הזנה
‏50 עד 60 הרץ

צריכת חשמל

סוג החיבור
מפרט
כל דפדפן
פחות מ- 1 ואט לכל היותר כאשר המדפסת כבויה; ‏59‏ ואט לכל היותר בממוצע בעת הדפסה
‏‎USB
פחות מ- 3 ואט (115 וולט ז"ח); ‏4 ואט (230 Vac) ממוצע מרבי במצב חסכון בחשמל*
‏‎USB/Ethernet
פחות מ- 4 ואט (115 וולט ז"ח); ‏5 ואט (230 Vac) ממוצע מרבי במצב חסכון בחשמל*
אלחוט
פחות מ- 5 ואט (115 וולט ז"ח); ‏6 ואט (230 Vac) ממוצע מרבי במצב חסכון בחשמל
‏* כדי להשיג את ערכי צריכת החשמל שצוינו, יש לכבות את הרדיו האלחוטי במדפסת.

סביבת ההפעלה

תנאי הפעלה

תנאי הפעלה מרביים
מפרט
טמפרטורה
‏10 מעלות צלזיוס עד 35 מעלות צלזיוס
לחות
‏15 עד 80 אחוזי לחות יחסית ללא עיבוי

תנאי הפעלה לאיכות הדפסה מיטבית

תנאי הפעלה מיטביים
מפרט
טמפרטורה
‏‎15°C עד 30°C
לחות
‏20 עד 80 אחוזי לחות יחסית ללא עיבוי

רמות רעש

רמות לחץ רעש מוכרזות (LpA)

מצב הדפסה
רמת לחץ רעש (דציבלים)
טיוטה מהירה
‏52.9
מהירה רגילה
‏50.5
רגיל
‏46.5
מיטבית
‏‎40.5

רמות עוצמת רעש מוכרזות (LwAd)

מצב הדפסה
רמת עוצמת קול (bels)
טיוטה מהירה
‏6.5
מהירה רגילה
‏6.3
רגיל
‏5.9
מיטבית
‏5.2

אחריות

אזור
מדפסת
תוכנה
מחסניות הדפסה
צפון אמריקה
קנדה
שנה אחת
‏90 ימים
סיום חיי המוצר או תאריך חותמת
אסיה פסיפית
שנה אחת
‏90 ימים
סיום חיי המוצר או תאריך חותמת
אמריקה הלטינית
שנה אחת
‏90 ימים
סיום חיי המוצר או תאריך חותמת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏