תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מפרט מדפסת HP DeskJet D1500 Series

מפרטי מוצר

מסמך זה מכיל מפרטי מוצר, כולל מספרי דגם, דרישות מערכת ומהירות הדפסה.

דגמים ומספרים של מדפסות מסדרת HP DeskJet D1500 Series

איור : המדפסות HP DeskJet D1500 Series
דגם מדפסת
מספר מוצר
מספר עטים
‏‎HP DeskJet D1520
‏CB709A
‏1
‏‎HP DeskJet D1530
‏‎CB708A
‏‎1
‏‎HP DeskJet D1550
‏‎CB712A
‏2
‏‎HP DeskJet D1558
‏‎CB714D
‏2
‏‎HP DeskJet D1560
‏‎CB710A
‏2
‏‎HP DeskJet D1568
‏‎CB711D
‏2

דרישות מערכת

‏Windows
רכיב
דרישות מערכת מינימליות
מערכת הפעלה
Windows 2000,‏ Windows XP,‏ Windows Vista,‏ Windows 7
מעבד
Windows 2000 ו-XP: מינימום: Intel Pentium II 233 MHz ומעלה (Pentium 4 ומעלה מומלץ)
Windows Vista ו-Windows 7: מעבד ‎800 MHz 32-bit‏ (x86)‏ או ‎64-bit‏‏‏ ‏(מומלץ ‎1 GHz ומעלה)
זיכרון RAM
Windows 2000 ו-Windows XP: MB RAM‏‏ 128 (מומלץ MB RAM ‏256)
Windows Vista ו-Windows 7: ‎512 MB‏ זיכרון RAM‏ (מומלץ ‎1 GB‏ ומעלה)
שטח דיסק פנוי
Windows 2000 ו-Windows XP: ‎795 MB
Windows Vista ו-Windows 7: ‎850 MB
כונן CD-ROM
‎4x (מומלץ CD-RW)
דפדפן
Microsoft Internet Explorer 6 ומעלה
קישוריות
יציאת USB זמינה (כבל אינו כלול)
‏Macintosh
רכיב
דרישות מערכת ל-Macintosh
מערכת הפעלה
‏‎Mac OS X 10.3.9 ואילך
מעבד
מעבד G3, G4, G5‏ או Intel Core ‏
מינימום זיכרון RAM
‏‎256 MB (מומלץ 512‎ MB)
שטח דיסק פנוי
‏‎200 MB
כונן CD-ROM
‏‎4x
דפדפן
כל דפדפן אינטרנט
זיכרון פנימי
זיכרון משולב ‎384k
קישוריות
יציאה אחורית: ‏‎Universal Serial Bus (USB)‎ במהירות מלאה
אין תמיכה ברשת
הערה:
ניתן לרכוש כבל USB מכל משווק אמין.

מידות פיזיות

המידות שצוינו הן המידות של המדפסת כשמגש הנייר מוארך.
גובה
‏141 מ"מ (5.5 אינץ')
רוחב
‏422 מ"מ (16.6 אינץ')
עומק
‏316 מ"מ (12.4 אינץ')
משקל (ללא מחסניות הדפסה)
‏‎1.95 ק"ג (4.29 ליברה)

מחסניות הדפסה

בקר באתר HP SureSupply כדי לבדוק תאימות של מחסניות דיו או טונר או כדי לרכוש מחסניות חלופיות וחומרים מתכלים אחרים.
 1. עבור אל HP SureSupply.
 2. במידת הצורך, בחר את המדינה/האזור שלך.
  איור : בורר מדינה/אזור
  בחירת המדינה/האזור שלך
 3. פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך כדי להזמין חומרים מתכלים חדשים, או לבדוק את תאימותה של מחסנית למדפסת שלך.
תוכל גם לרכוש מחסניות וחומרים מתכלים מקוריים של HP גם ממפיצים אחרים.

כניסות/יציאות

 • יציאת USB אחורית: מהירות מלאה, תמיכה בחיבור למחשב שולחני או למחשב נייד
 • חריצים לכרטיסי זיכרון: ללא
 • יציאת Ethernet: ללא
 • הדפסה אלחוטית באמצעות Bluetooth: לא נתמך

מפרטי טיפול בנייר

להלן המפרטים לסוגי הנייר שיש עבורם תמיכה.
קיבולות מגשי הנייר
סוג הנייר
קיבולת מגש הקלט
קיבולת מגש הפלט
נייר רגיל
‏‎80 גיליונות
עד 50 גיליונות
מעטפה
‏‎10 מעטפות
‏‎10 מעטפות
כרטיס ברכה
‏‎20 כרטיסים
‏‎20 כרטיסים
תוויות (קווארטו או A4)
‏‎15 גיליונות
‏‎15 גיליונות
נייר צילום
‏‎15 גיליונות
‏‎15 גיליונות
כרטיסי אינדקס
‏‎20 כרטיסים
‏‎20 כרטיסים
שקפים
‏‎20 גיליונות
‏‎20 גיליונות
גודלי נייר
הטבלאות הבאות מכילות את רשימות הגדלים והמשקל של ניירות נתמכים.
סוג הנייר
גודל
‏קווארטו
‏215 x‏ 279 מ"מ
‏‎U.S. Legal
‏215 x‏ 355 מ"מ
‏‎Executive
‏184 x‏ 267 מ"מ
‏‎A4
‏210 x‏ 297 מ"מ
‏‎A5
‏148 x‏ 210 מ"מ
‏‎‎5 x 7 אינץ'
‏127 x‏ 178 מ"מ
‏‎‎8 x 10 אינץ'
‏203 x‏ 254 מ"מ
סוג הנייר
משקל
‏קווארטו
‏65-90‏גרם
‏‎Legal
‏70-90גרם
מעטפות
‏70-90גרם
כרטיסי אינדקס
עד200 גרם
נייר צילום
עד280 גרם
סוגי נייר
הטבלאות הבאות מכילות את רשימות סוגי הנייר הנתמכים.
מעטפות נתמכות
סוגי מעטפות
גודל
מספר 10 ארה"ב
‏105 x‏ 241 מ"מ
‏‎A2 invitation
‏111 x‏ 146 מ"מ
‏‎DL
‏110 x‏ 220 מ"מ
‏‎C6
‏114 x‏ 162 מ"מ
כרטיסי אינדקס וברכה נתמכים
סוג כרטיס
גודל
‏‎3 X 5 אינדקס
‏76 x‏ 127 מ"מ
‏‎4 X 6 אינדקס
‏102 x‏ 152 מ"מ
‏‎5 X 8 אינדקס
‏127 x‏ 203 מ"מ
‏‎A6
‏105 x‏ 148.5 מ"מ
תוויות ושקפים נתמכים
סוג
גודל
‏קווארטו
‏‎8.5 x 11 אינץ'
‏‎European A4
‏210 x‏ 297 מ"מ
נייר צילום נתמך
סוג נייר צילום
גודל
‏קווארטו
‏‎216 x 279 מ"מ
‏‎A4
‏210 x‏ 297 מ"מ
‏‎4 x 6 עם לשונית
‏‎10 x 15.2‎ ס"מ
‏‎3.5 x 5
‏89 x‏ 127 מ"מ
‏‎5‎ x 7
‏127 x‏ 178 מ"מ
כרטיס צילום עם לשונית
‏‎10 x 20‎ ס"מ
נייר צילום ללא שוליים נתמך
סוג נייר צילום
גודל
‏‎4 x 6 עם לשונית
‏‎10 x 15‎ ס"מ
כרטיס צילום
‏‎10 x 20‎ ס"מ
הדפסה פנורמית (‎4 x 10)
‏‎10 x 25‎ ס"מ
הדפסה פנורמית (‎4 x 12)
‏‎10 x 30‎ ס"מ
שולי הדפסה
נייר
שוליים שמאליים וימניים
שוליים עליונים
שוליים תחתונים
ניירות מטריים - A5,‏ B5, מוגדר על-ידי המשתמש
‏3.2 מ"מ (0.25 אינץ')
‏1.8 מ"מ (0.06 אינץ')
‏12.7 מ"מ (0.50 אינץ')
‏Letter,‏ Legal,‏ Executive, מוגדר על-ידי המשתמש
‏3.2 מ"מ (0.25 אינץ')
‏1.8 מ"מ (0.06 אינץ')
‏12.7 מ"מ (0.50 אינץ')
מעטפות
שוליים שמאליים: ‏6.4 מ"מ (0.25 אינץ')
שוליים ימניים: ‏12.7 מ"מ (0.50 אינץ')
‏3.2 מ"מ (0.13 אינץ')
‏3.2 מ"מ (0.13 אינץ')

מפרטי הדפסה

מהירויות ההדפסה המפורטות בטבלאות הבאות הן מהירויות מקורבות (ומרביות). מהירויות ההדפסה בפועל משתנות בהתאם לתצורת המערכת, לתוכנה ולמורכבות המסמך.

מהירות הדפסה - מדפסות HP DeskJet D1520 ו- D1530

הטבלאות הבאות מציגות את מהירויות ההדפסה עבור נייר רגיל ונייר צילום.
נייר רגיל - מדפסות HP DeskJet D1520 ו- D1530
מצב הדפסה
הדפסה בשחור-לבן או צבע
מהירות - עמודים לדקה (ppm)
טיוטה מהירה
טקסט שחור
‏11
טקסט שחור וצבעוני
‏11
רגיל
טקסט שחור
‏2
טקסט שחור וצבעוני
‏2
מיטבית
טקסט שחור
‏1
טקסט שחור וצבעוני
‏1
נייר צילום - מדפסות HP DeskJet D1520 ו- D1530
מצב הדפסה
סוג נייר צילום
מהירות - שניות לעמוד
טיוטה מהירה
עם שוליים לבנים
‏43
ללא שוליים לבנים (ללא שוליים)
‏49
רגיל
עם שוליים לבנים
לא ישים
ללא שוליים לבנים (ללא שוליים)
לא ישים
מיטבית
עם שוליים לבנים
‏130
ללא שוליים לבנים (ללא שוליים)
‏160

מהירות הדפסה - מדפסות HP DeskJet D1550, D1558, D1560, ו- D1568

הטבלאות הבאות מציגות את מהירויות ההדפסה עבור נייר רגיל ונייר צילום:
נייר רגיל - מדפסות HP DeskJet D1550, D1558, D1560, ו- D1568
מצב הדפסה
הדפסה בשחור-לבן או צבע
מהירות - עמודים לדקה (ppm)
טיוטה מהירה
טקסט שחור
‏18
טקסט שחור וצבעוני
‏12.5
רגיל
טקסט שחור
‏6.8
טקסט שחור וצבעוני
‏2.8
מיטבית
טקסט שחור
‏0.8
טקסט שחור וצבעוני
‏0.9
נייר צילום - מדפסות HP DeskJet D1550, D1558, D1560, ו- D1568
מצב הדפסה
סוג נייר צילום
מהירות - שניות לעמוד
טיוטה מהירה
עם שוליים לבנים
‏43
ללא שוליים לבנים (ללא שוליים)
‏48
רגיל
עם שוליים לבנים
לא ישים
ללא שוליים לבנים (ללא שוליים)
לא ישים
מיטבית
עם שוליים לבנים
‏130
ללא שוליים לבנים (ללא שוליים)
‏155

איכות הדפסה ורזולוציה

הרזולוציה בטבלאות הבאות מצוינת בנקודות לאינץ' (dpi).
רזולוציית הדפסה בשחור
סוג נייר/מצב הדפסה
רזולוציה
נייר רגיל/FastDraft
‏‎300 x 300 dpi
נייר רגיל/FastNormal
‏‎600 x 600 dpi
נייר רגיל/איכות רגילה
‏‎600 x 600 dpi
נייר Inkjet/איכות מיטבית
‏‎600 x 600 dpi
‏dpi‏ מרבי
‏‎1200 x 1200 dpi*
‏* עד ‎1200 x 1200 dpi‏ מופק בשחור
רזולוציית צבע - נייר רגיל
איכות הדפסה
רזולוציה
טיוטה מהירה
‏‎300 x 300 dpi
מהירה רגילה
‏‎600 x 600 dpi
רגיל
‏‎600 x 600 dpi
נייר Inkjet/איכות מיטבית
‏‎600 x 600 dpi
‏dpi‏ מרבי
‏‎1200 x 1200 dpi*
‏* עד רזולוציה של ‎4,800 x 1200 dpi ממוטבת בצבע ו-‏‎1200 dpi קלט
רזולוציית צבע - נייר צילום
מצב הדפסה
רזולוציה
‏FastDraft
‏‎300 x 300 dpi
מהירה רגילה
‏‎600 x 600 dpi
רגיל
‏‎600 x 600 dpi
מיטבית
‏‎600 x 600 dpi
‏dpi‏ מרבי
עד 1200‎ x 1200 dpi ממוטבת*
‏* עד רזולוציה של ‎4,800 x 1200 dpi ממוטבת בצבע ו-‏‎1200 dpi קלט
הערה:
בעת הדפסת צילומים או הדפסה ברזולוציית ‎4800 x 1200 dpi, דרוש שטח פנוי גדול בכונן הקשיח לעיבוד נתוני ההדפסה.

הספק עבודה

מחזור העבודה החודשי של המדפסת: ‏750 עותקים לחודש

מפרטי חשמל

קטגוריה
מפרט
מתח הזנה
ז"ח 100 עד 240 וולט
תדר הזנה
‏50 עד 60 הרץ
צריכת חשמל
פחות מ-3 ואט כאשר לא מתבצעת הדפסה
‏16 ואט בזמן הדפסה
פחות מ-3 ואט במצב חיסכון בחשמל
פחות מ-1 ואט כאשר המדפסת כבויה

מפרטים סביבתיים

חברת Hewlett-Packard מחויבת לספק מוצרים איכותיים שאינם פוגעים באיכות הסביבה. מדפסת זו תוכננה עם מספר תכונות למזעור ההשפעה על סביבת HP.
תנאי הפעלה מומלצים
תנאי הפעלה מיטביים
מפרט
טמפרטורה
‏15 עד 30 מעלות צלזיוס
לחות
‏20 עד 80 אחוזי לחות יחסית ללא עיבוי
תנאי הפעלה מרביים
תנאי הפעלה מרביים
מפרט
טמפרטורה
‏5 עד 40 מעלות צלזיוס
לחות
‏15 עד 80 אחוזי לחות יחסית ללא עיבוי
‏‎Energy Star
מוצר זה מיועד להפחית את צריכת החשמל ולחסוך במשאבים טבעיים מבלי להתפשר על ביצועי המוצר. מוצר זה מיועד להפחית את צריכת האנרגיה הכוללת הן כשההתקן פעיל והן כשהוא לא פעיל. מוצר זה תואם לתנאי ®ENERGY STAR, תוכנית התנדבותית שהוקמה במטרה לעודד פיתוח של מוצרים משרדיים העושים שימוש יעיל באנרגיה.
‏‎ENERGY STAR היא סימן שירות רשום בארה"ב, של U.S. EPA. כשותפה של ENERGY STAR, וידאה HP שמוצר זה עומד בהנחיות של ENERGY STAR לשימוש יעיל באנרגיה.
למידע נוסף, בקר אתר האינטרנט של Energy Star (באנגלית).
גיליונות נתוני בטיחות חומרים
לגיליונות נתונים על בטיחות חומרים, בקר באתר http://www.hp.com/go/msds (באנגלית).
ייצור אוזון
מוצר זה אינו מייצר כמות ניכרת של גז אוזון (3O).
שימוש בנייר ופלסטיק
מוצר זה מתאים לשימוש בנייר ממוחזר לפי DIN 19309 ו-EN 12281:2002. חלקי פלסטיק שמשקלם גדול מ25- גרם מסומנים בהתאם לתקנים בינלאומיים שמשפרים את היכולת לזהות פלסטיק למטרות מיחזור בתום תקופת חיי המוצר.
תכנית מחזור
‏HP‏ מציעה מספר הולך וגדל של תוכניות להחזרת ומיחזור מוצרים במדינות ואזורים רבים, ומטפחת שותפויות עם מרכזי מיחזור מוצרי אלקטרוניקה מהגדולים ברחבי העולם. החברה משמרת משאבים על-ידי מכירה חוזרת של כמה ממוצריה הפופולריים ביותר. למידע נוסף על מיחזור של מוצרי HP, בקר באתר www.hp.com/go/recycle (באנגלית).


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏