תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

החלפת מחסניות במדפסות מסדרה HP DeskJet D1600 Series

מסמך זה מתייחס לסדרת המדפסות HP DeskJet D1600 Series.
מסמך זה מכיל הוראות להחלפת מחסנית במוצר.

סוגי מחסניות

עיין בטבלה הבאה כדי לזהות את המחסניות הנכונות עבור האזור שלך.
אמריקה הצפונית והדרומית ואסיה-האוקיינוס השקט (לא כולל הודו, סין ויפן)
מערב אירופה
אפריקה, CIS, יפן, המזרח התיכון
סין והודו
מחסנית דיו
‏‎HP 60
‏‎HP 300
‏‎HP 121
‏‎HP 818
בקר באתר HP SureSupply כדי לבדוק תאימות של מחסניות דיו או טונר או כדי לרכוש מחסניות חלופיות וחומרים מתכלים אחרים.
 1. עבור אל HP SureSupply.
 2. במידת הצורך, בחר את המדינה/האזור שלך.
  איור : בורר מדינה/אזור
  בחירת המדינה/האזור שלך
 3. פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך כדי להזמין חומרים מתכלים חדשים, או לבדוק את תאימותה של מחסנית למדפסת שלך.
תוכל גם לרכוש מחסניות וחומרים מתכלים מקוריים של HP גם ממפיצים אחרים.

החלפת מחסנית

באפשרותך לצפות בסרטון או לפעול בהתאם לשלבים להחלפת מחסנית במוצר.

סרטון וידיאו על החלפת מחסנית

סרטון זה מדגים כיצד להחליף מחסנית.
הערה:
הסרטון מציג את דגם HP DeskJet D1660. ייתכן שהחלק החיצוני של המוצר לא יהיה זהה למוצר שלך, אך השלבים זהים.
.
אם אתה מתקשה לצפות בסרטון, או כדי לצפות בו בגודל שונה, לחץ כאן כדי לצפות בו ב-YouTube.

שלב ראשון: הסר את המחסנית המקורית

 1. לחץ על לחצן ההפעלה () כדי להפעיל את המוצר.
 2. פתח את דלת המחסנית.
  איור : פתח את דלת המחסנית
  איור של פתיחת דלת המחסניות במוצר.
 3. המתן עד שהגררה תנוע למרכז המוצר.
 4. כאשר הגררה עוצרת, לחץ בעדינות על המחסנית על-מנת לשחרר אותה ולאחר מכן הסר אותה מהחריץ.
  איור : לחץ מטה על המחסנית
  איור המדגים כיצד ללחוץ כלפי מטה על המחסנית
  הערה:
  אם אתה מחליף את שתי המחסניות, שים לב למיקום שלהן על הגררה. המחסנית להדפסה בשלושה צבעים נכנסת לחריץ השמאלי, והמחסנית להדפסה בשחור לחריץ הימני.

שלב שני: הכנס את המחסנית החדשה

 1. הוצא את המחסנית מהאריזה שלה.
  איור : הוצא את המחסנית מתוך אריזתה
  איור המדגים את הוצאת המחסנית מאריזתה.
 2. משוך בעדינות את לשונית המשיכה הוורודה כדי להסיר את הסרט הפלסטי.
  איור : הסר את הסרט הפלסטי מהמחסנית
  איור המדגים את הסרת הסרט הפלסטי מהמחסנית
    שים לב:
  אל תיגע במגעים החשמליים בצבע הנחושת או בחרירי הדיו. נגיעה בחלקים אלה עלולה לגרום לסתימות, לכשל דיו או למגעים חשמליים חלשים.
  איור : אין לגעת במגעים החשמליים או בחרירי הדיו במחסנית
  איור שמזהיר את הלקוח מפני נגיעה במגעים החשמליים או בחרירי הדיו של המחסנית
 3. החלק את המחסנית לתוך החריץ, ולאחר מכן לחץ עם האגודל שלך בחוזקה על המחסנית עד שהיא תיכנס למקומה בנקישה.
  הערה:
  המחסנית צונחת מעט כשהיא מתקרבת לתושבת שלה על הגררה. אפשר לה לעשות כן, ואז המשך לדחוף עד שהמחסנית תיכנס למקומה בנקישה.
  איור : לחץ את המחסנית בחוזקה לתוך החריץ
  איור של אגודל דוחף מחסנית לתוך החריץ מאחור
 4. חזור על שלבים אלה כדי להחליף את המחסנית האחרת, לפי הצורך.
 5. סגור את דלת המחסניות בלבד. השאר את מגש הנייר למטה.
  איור : סגור את דלת המחסנית - השאר את מגש הנייר למטה.
  איור של סגירת דלת המחסניות

שלב שלישי: ישר את המחסניות החדשות

 1. ודא שטעון נייר במגש הנייר.
 2. פתח את HP Solution Center:
  • ‏‎Windows XP: בשורת המשימות של Windows, לחץ על התחל, לחץ על כל התוכניות, הצבע על HP, ולאחר מכן לחץ על מרכז הפתרונות של HP.
  • ‏‎Windows Vista: בשורת המשימות של Windows, לחץ על סמל Windows‏ (), לחץ על כל התוכניות, לחץ על HP ולאחר מכן לחץ על מרכז הפתרונות של HP.
 3. לחץ על פתח את ארגז הכלים. כעת ייפתח החלון ארגז כלים.
 4. לחץ על ישר את מחסניות ההדפסה‏. כעת ייפתח החלון ישר את מחסניות ההדפסה.
 5. לחץ על ישר. המוצר מיישר את המחסניות, מכייל את המוצר ומדפיס דף ניסיון.
 6. המתן להדפסת דף הבדיקה, ואז פעל בהתאם להנחיות על המסך.
 7. לחץ על בוצע.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏