תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP OfficeJet - החלפת מחסניות דיו

מסמך זה מיועד למדפסות HP Officejet 6812‏, 6815‏, 6820‏, ‏Officejet Pro 6830, ו-6835 e-All-in-One.
החלף מחסניות שמפלס הדיו בהן נמוך או שאין בהן דיו כלל במחסניות HP מקוריות.

רכישת מחסניות

בקר באתר HP SureSupply כדי לבדוק תאימות של מחסניות דיו או טונר או כדי לרכוש מחסניות חלופיות וחומרים מתכלים אחרים.
 1. עבור אל HP SureSupply.
 2. במידת הצורך, בחר את המדינה/האזור שלך.
  איור : בורר מדינה/אזור
  בחירת המדינה/האזור שלך
 3. פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך כדי להזמין חומרים מתכלים חדשים, או לבדוק את תאימותה של מחסנית למדפסת שלך.
תוכל גם לרכוש מחסניות וחומרים מתכלים מקוריים של HP גם ממפיצים אחרים.

סרטון זה מציג כיצד להחליף את מחסניות הדיו במדפסת מסדרת HP Officejet 6810 או Officejet Pro 6830 e-All-in-One

החלפת מחסניות

בצע את השלבים הבאים כדי להחליף את המחסניות.
 1. אם המדפסת עדיין אינה דולקת, לחץ על לחצן ההפעלה כדי להדליק אותה.
 2. הנח את אצבעותיך בחריץ שבצדה השמאלי של המדפסת, ולאחר מכן הרם בעדינות כלפי מעלה כדי לפתוח את דלת הגישה למחסנית. הגררה נעה אל אזור הגישה למחסניות. המתן מספר שניות עד שהגררה תהיה דוממת ושקטה לפני שתמשיך.
  תמונה: חריץ בצד שמאל של המדפסת
 3. לחץ על הלשונית שבחזית המחסנית הישנה כלפי פנים כדי לשחרר אותה, ולאחר מכן משוך את המחסנית כלפי מעלה כדי להוציא אותה מתוך התושבת.
  תמונה: הוצא את המחסנית מהתושבת שלה
 4. הוצא את המחסנית החדשה מאריזתה, ולאחר מכן משוך את לשונית המשיכה הכתומה ישר לאחור.
    שים לב:
  הקפד להסיר את לשונית המשיכה הכתומה ואת עטיפת הפלסטיק באופן מלא, לפני שתסובב את המכסה הכתום, בשלב הבא. אחרת, עלול הדיו לדלוף מתוך המחסנית. כאשר תסיר את עטיפת הפלסטיק, תווית הנייר בראש המחסנית נקרעת מעט. קרע זה דרוש לאוורור נאות של המחסנית.
  תמונה: משוך את הלשונית הכתומה ישר לאחור
 5. אחוז בצידי המחסנית וסובב את מכסה המגן הכתום נגד כיוון השעון על מנת לנתק אותו מהמחסנית.
  תמונה: סיבוב המכסה הכתום כדי לנתק אותו מהמחסנית
    שים לב:
  אין לגעת במגעי הנחושת או בחרירי הדיו. נגיעה בחלקים אלה עלולה לגרום לסתימות, לכשל דיו או למגעים חשמליים חלשים.
 6. הפוך את המחסנית כך שמגעי המחסנית יפנו כלפי מטה, והתאם את צבע התווית לנקודת הצבע בגררה.
 7. החלק את המחסנית לתוך החריץ המיועד לה, ולאחר מכן לחץ עליה בעדינות עד שתיכנס למקומה בנקישה.
  תמונה: התקן את המחסנית
 8. אם המחסנית אינה ננעלת במקומה, הוצא אותה מתוך ראש ההדפסה. כופף בעדינות את הלשונית הרחק מהמחסנית ולאחר מכן הכנס אותה מחדש לתוך ראש ההדפסה.
  תמונה: כופף בעדינות את הלשונית
    שים לב:
  היזהר שלא לכופף את הלשונית כלפי חוץ יותר מ-‏1.27 ס"מ. כיפוף הלשונית רחוק מדי יגרום נזק למחסנית או יגרום ללשונית להישבר.
 9. חזור על שלבים אלה להתקנת כל המחסניות החדשות.
 10. סגור את דלת הגישה למחסניות. המדפסת מיישרת באופן אוטומטי את המחסניות.
  תמונה: סגור את דלת הגישה למחסניות


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏