תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP DeskJet 2600 - מופיעה ההודעה 'אזל הנייר', המדפסת אינה אוספת נייר

מסמך זה מתייחס למדפסות HP הבאות:
מדפסת HP DeskJet 2620 All-in-One
מדפסת HP DeskJet 2621 All-in-One
מדפסת HP DeskJet 2622 All-in-One
מדפסת HP DeskJet 2623 All-in-One
מדפסת HP DeskJet 2624 All-in-One
מדפסת HP DeskJet 2630 All-in-One
מדפסת HP DeskJet 2632 All-in-One
מדפסת HP DeskJet 2633 All-in-One
מדפסת HP DeskJet 2634 All-in-One
מדפסת HP DeskJet 2652 All-in-One
מדפסת HP DeskJet 2655 All-in-One
מדפסת HP DeskJet Ink Advantage 2675 All-in-One
מדפסת HP DeskJet Ink Advantage 2676 All-in-One
מדפסת HP DeskJet Ink Advantage 2677 All-in-One
מדפסת HP DeskJet Ink Advantage 2678 All-in-One
סמל השגיאה, סמל שגיאת הנייר ונורית חידוש הפעולה דולקות, ההודעה טען נייר מוצגת במחשב, והמדפסת לא אוספת נייר ממגש ההזנה.
איור : סמל השגיאה, סמל שגיאת הנייר ונורית חידוש הפעולה דולקים
סמל השגיאה, סמל שגיאת הנייר ונורית חידוש הפעולה דולקים

שלב 1: בדוק את הנייר, וטען אותו שוב

בעיות בהזנת נייר עשויות להיגרם משימוש בדפים קרועים, מאובקים, מגולגלים, מקומטים או מקופלים. גם איכות הנייר עשויה להשפיע. היעזר בהנחיות הבאות כדי להימנע מהבעיה.
 • השתמש רק בנייר מאיכות טובה, שתואם למפרט המדפסת.
 • אחסן את כל הנייר במקום יבש וקריר. בעיות בהזנת נייר נפוצות יותר בסביבות לחות.
 • אל תדפיס על נייר שכבר הדפסת עליו. דיו לח עשוי לגרום לניירות להידבק זה לזה.
 • המתן עד שהמדפסת תשלים עבודה או תציג את ההודעה אזל נייר או טען נייר לפני שתטען שוב את הניר.
ודא שהנייר עליו אתה מדפיס נמצא במצב טוב ומוערם נכון במגש, וכי נתיב הנייר והמגש חופשיים מחסימות.
 1. הוצא את כל הנייר ממגש ההזנה.
 2. הסר מתוך הערימה כל נייר מקומט, מקופל או קרוע.
 3. בדוק אם יש חסימות בתוך אזור מגש ההזנה. ודא שדבר אינו חוסם את המגע בין הנייר לגלילים. אפילו פיסות נייר קטנות עלולות לגרום לבעיות בהזנת נייר.
 4. השתמש בשתי הידיים, החזק את ערימת הנייר ולאחר מכן טפח את הקצה התחתון של הערימה על משטח שטוח כדי ליישר את הערימה מכל הצדדים.
 5. טען את ערימת הנייר במגש ההזנה, ולאחר מכן החלק את מכווני רוחב הנייר עד שייצמדו לנייר.
  איור : החלקת מכוון רוחב הנייר פנימה
  החלקת מכווני רוחב-הנייר כנגד הנייר
נסה להדפיס. אם הבעיה נמשכת, המשך לשלב הבא.

שלב 2: ניקוי גלגלות הזנת הנייר

אבק, סיבי נייר ופסולת אחרת עלולים להצטבר על גלגלות הזנת הנייר ולגרום לחסימות נייר ובעיות בהזנת הנייר. נקה את הגלגלות בתוך המדפסת, ולאחר מכן נסה להדפיס שוב.
 1. כבה את המדפסת ולאחר מכן נתק את כבל החשמל וכל כבל אחר.
    אזהרה:
  עליך לנתק את כבל המתח כדי להזיז את הגררה ידנית ולאפס את מנגנון הזנת הנייר כדי שלא להסתכן בהתחשמלות.
 2. הרם את מגש הקלט.
   הרמת מגש ההזנה
 3. הרם והחזק את מגן מגש ההזנה.
 4. הסתכל מטה דרך מגש ההזנה הפתוח ומצא את גלילי איסוף הנייר האפורים. ייתכן שיהיה עליך להיעזר בפנס כדי להאיר את האזור.
  גלילי איסוף נייר
 5. הרטב קלות במים מטוש צמר גפן, ולאחר מכן סחט ממנו את הנוזלים העודפים.
 6. לחץ את מקלון צמר הגפן כנגד הגלילים בתוך המדפסת, ולאחר מכן סובב את הגלילים כלפי מעלה בעזרת האצבעות. הפעל לחץ מתון להרחקת כל הצטברות של אבק או לכלוך.
 7. הורד את מגן מגש ההזנה.
 8. הנח לגלגלות להתייבש לחלוטין (כ-10 דקות).
 9. חבר מחדש את כבל המתח ואת כל הכבלים האחרים ולאחר מכן הפעל את המדפסת.
נסה להדפיס. אם הבעיה נמשכת, המשך לשלב הבא.

שלב 3: איפוס המדפסת

לעיתים השגיאה נותרת בעינה גם כאשר אין בעיה בהזנת הנייר. אפס את המדפסת, ואז נסה להדפיס.
 1. הפעל את המדפסת, אם היא לא פועלת כבר.
 2. המתן עד שהמדפסת תהיה דוממת ושקטה לפני שתמשיך.
 3. בזמן שהמדפסת פועלת, נתק את כבל המתח מגב המדפסת.
 4. נתק את כבל המתח משקע החשמל שבקיר.
 5. המתן 60 שניות לפחות.
 6. חבר את כבל המתח בחזרה לשקע החשמל שבקיר.
  הערה:
  ‏HP ממליצה לחבר את כבל המתח של המדפסת ישירות לשקע החשמל שבקיר.
 7. חבר מחדש את כבל המתח לגב המדפסת.
 8. הפעל את המדפסת, אם היא לא מופעלת אוטומטית.
  ייתכן שהמדפסת תעבור תהליך של התחממות. נוריות המדפסת עשויות להבהב והגררה עשויה לנוע.
 9. המתן עד לסיום תהליך ההתחממות ועד אשר המדפסת תהיה דוממת ושקטה לפני שתמשיך.
נסה להדפיס. אם הודעת השגיאה ממשיכה להופיע, עבור לשלב הבא.

שלב 4: מסור את המדפסת לתיקון

תקן או החלף את מוצר HP שברשותך, אם השלמת את כל השלבים הקודמים.
כדי לבדוק אם עדיין יש אחריות על המוצר שלך, עבור לאתר האינטרנט המשמש לבדיקת אחריות http://www.support.hp.com/checkwarranty. צור קשר עם התמיכה של HP כדי לקבוע מועד לתיקון או החלפה. אם אתה באזור אסיה והאוקיינוס השקט, צור קשר עם התמיכה של HP כדי למצוא מרכז שירות מקומי באזור שלך.
ייתכן שתחויב בעלויות תיקון עבור מוצרים שאינם במסגרת האחריות.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏