ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP DeskJet 2600 - התקנת המדפסת בפעם הראשונה

מסמך זה מיועד למדפסות HP DeskJet 2620‏, 2621, 2622, 2623, 2624, 2630, 2632, 2633, 2634, 2635, 2652, 2655, DeskJet Ink Advantage 2675‏, 2676, 2677 ו-2678 All-in-One.
כדי להגדיר את המדפסת בפעם הראשונה, הסר את כל חומרי האריזה, חבר את כבל המתח, התקן את מחסניות הדיו, ולאחר מכן טען נייר במגש ההזנה
  הערה:
אם אתה מחפש את תוכנת המדפסת, עבור לדף 123‎.hp.com/dj2600.
סקירה כללית - סרטון וידאו
שלב 1: הוצא את המדפסת מהקופסה
הוצא את המדפסת מהקופסה, ולאחר מכן הסר ממנה את כל הסרטים הדביקים, המדבקות וחומרי האריזה.
 1. הוצא את המדפסת מהקופסה.
 2. הסר את כל סרטי ההדבקה וחומרי האריזה מהחלק החיצוני של המדפסת.
 3. הנמך את מגש הפלט, שלח את היד אל תוך המדפסת, ולאחר מכן אחוז בידית והנמך את דלת הגישה למחסניות הדיו כדי לפתוח אותה.
  פתח את דלת הגישה למחסניות הדיו
 4. הסר את כל הסרטים וחומרי האריזה מהחלק הפנימי של המדפסת.
  הסר את סרט הדבק ואת חומרי האריזה
 5. ודא שהסרת את כל החומרה והחומרים מתוך הקופסה לפני שתשליך את הקופסה ואת חומרי האריזה או תמחזר אותם.
שלב 2: חבר את כבל המתח
חבר את המדפסת למקור מתח, ולאחר מכן הפעל את המדפסת
  הערה:
אין לחבר כעת את כבל ה-USB. החיבור למחשב נוצר במהלך התקנת התוכנה ומנהל ההתקן.
 1. חבר את כבל המתח לגב המדפסת ולאחר מכן חבר את הקצה השני של כבל המתח לשקע חשמל בקיר.
  חבר את כבל המתח
 2. לחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המדפסת.
  המחסנית זזה למרכז המדפסת.
 3. המתן עד שהמדפסת תהיה דוממת ושקטה לפני שתמשיך.
שלב 3: התקן את מחסניות הדיו
התקן את מחסניות הדיו של HP אשר סופקו בקופסה עם המדפסת.
 1. הוצא אחת ממחסנית הדיו מתוך אריזתה. הקפד לגעת רק בפלסטיק השחור של מחסנית הדיו.
  הוצא את מחסנית הדיו מהאריזה
 2. הסר את הסרט הפלסטי.
    שים לב:
  אין לגעת במגעי הנחושת או בחרירי הדיו. אל תחזור ותדביק את הסרן המגן על המגעים. נגיעה בחלקים אלה עלולה לגרום לסתימות, לכשל דיו או למגעים חשמליים פגומים.
  הסר את הסרט הפלסטי
 3. אחוז בצדי מחסנית הדיו כאשר המגעים פונים אל המדפסת, החלק את מחסנית הדיו לתוך התושבת שלה, ואז דחוף בעדינות את מחסנית הדיו עד שהיא תינעל במקומה בנקישה.
    הערה:
  התקן את מחסנית הדיו להדפסה בצבע בצד שמאל ואת המחסנית להדפסה בשחור בצד ימין.
  נעל את מחסנית הדיו במקומה
 4. חזור על שלבים אלה להתקנת מחסנית הדיו השנייה.
 5. סגור את דלת הגישה למחסניות הדיו ואז סגור את מגש הפלט.
  סגור את דלת הגישה למחסניות הדיו
שלב 4: טען נייר במגש ההזנה
טען נייר מכתבים רגיל, או A4 במגש ההזנה אחרי שהתקנת את מחסניות הדיו.
 1. הרם את מגש הקלט.
  הרם את מגש הקלט
 2. הסט את מכוון רוחב הנייר שמאלה עד הסוף.
  החלק את מכוון רוחב הנייר שמאלה
 3. הכנס ערימת נייר לבן רגיל למגש ההזנה.
  טען את הנייר במגש ההזנה
 4. הסט את מכוון רוחב הנייר ימינה עד שייעצר בקצה הנייר.
  החלק את מכוון רוחב הנייר ימינה.
 5. הנמך את מגש הפלט ומשוך החוצה את מאריך המגש.
  הורד את מגש הפלט ואז משוך החוצה את מאריך מגש הפלט.
שלב 5: התקנת תוכנת המדפסת
חומרת מדפסת HP שברשותך הותקנה עתה כראוי ותוכל עתה להתקין את תוכנת ההדפסה. אל תנסה לחבר את המדפסת למחשב לפני שתקבל הוראה לעשות זאת בתוכנת ההדפסה.
הורד את הגירסה העדכנית ביותר של תוכנת ההדפסה מאתר HP שלהלן: ‏‎123.hp.com/dj2600.
  הערה:
למטרות איכות ההדפסה, המדפסת תדפיס דף יישור לאחר שחמישה דפים הודפסו. עקוב אחר ההוראות בדף היישור כדי להשלים את יישור מחסנית הדיו.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏