ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP PageWide Enterprise, HP PageWide Managed - טעינת תוויות והדפסה עליהן

מבוא
המידע הבא מתאר כיצד להדפיס ולטעון תוויות.
על מנת להדפיס על תוויות באמצעות הזנה ידנית, בצע את השלבים הבאים כדי לבחור את ההגדרות הנכונות במנהל ההדפסה, ולאחר מכן טען את התוויות במגש לאחר שליחת עבודת ההדפסה אל המדפסת. בעת שימוש בהזנה ידנית, המדפסת ממתינה עם עבודת ההדפסה עד שהיא מזהה שהמגש אכן נפתח.
הזנה ידנית של תוויות
 1. בתוכנית, בחר באפשרות Print (הדפס).
 2. בחר את המדפסת מתוך רשימת המדפסות, ולאחר מכן לחץ או הקש על הלחצן Properties‎ (מאפיינים) או Preferences‏ (העדפות) כדי לפתוח את מנהל ההדפסה.
    הערה:
  שם הלחצן משתנה עבור תוכניות שונות.
    הערה:
  כדי לגשת אל מאפיינים ההדפסה מתוך יישום מסך 'התחל' ב-Windows 8 או ב-Windows 8.1, בחר באפשרות התקנים, בחר באפשרות הדפסה ולאחר מכן בחר את המדפסת. עבור Windows 10, בחר באפשרות הדפס. אפשרות זו עשויה להשתנות בהתאם היישום. עבור גרסאות 8, 8.1 ו- 10 של Windows, ליישומים אלה תהיה פריסה שונה עם מאפיינים שונים לעומת המתואר להלן עבור יישומים למחשב שולחני. היישום HP AiO להדפסה מרחוק יוריד מאפייני מנהל התקן נוספים עבור מנהל ההתקן HP PCL-6 V4 כאשר האפשרות הגדרות נוספות מסומנת.
 3. לחץ על הכרטיסייה Paper/Quality (נייר/איכות).
 4. בחר את הגודל הנכון עבור גיליונות התוויות מתוך הרשימה הנפתחת Paper size (גודל הנייר).
 5. בחר באפשרות Labels‎ (תוויות) מתוך הרשימה הנפתחת Paper type (סוג נייר).
 6. בחר באפשרות Manual feed (הזנה ידנית) מתוך הרשימה הנפתחת Paper source (מקור נייר).
 7. לחץ על הלחצן OK (אישור) כדי לסגור את תיבת הדו-שיח Document Properties (מאפייני מסמך).
 8. בתיבת הדו-שיח Print (הדפס) לחץ על הלחצן Print (הדפס) כדי להדפיס את העבודה.
כיוון הדפסה של תווית
מגש
כיצד לטעון תוויות
מגש 1
הצד המודפס כלפי מטה
הקצה התחתון נכנס למדפסת ראשון
מגשים ל-550 גיליונות
הצד המודפס כלפי מטה
הקצה העליון בצדו השמאלי של המגש

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏