תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP PageWide Enterprise, HP PageWide Managed - טעינת מעטפות והדפסה עליהן

מבוא

המידע הבא מתאר כיצד להדפיס ולטעון מעטפות. השתמש במגש 1 להדפסה על מעטפות. מגש 1 מכיל עד 14 מעטפות, בהתאם לצורת המעטפה ולתנאים הסביבתיים.
על מנת להדפיס על מעטפות באמצעות הזנה ידנית, בצע את השלבים הבאים כדי לבחור את ההגדרות הנכונות במנהל ההדפסה, ולאחר מכן טען את המעטפות במגש לאחר שליחת עבודת ההדפסה אל המדפסת.

הדפסה מעטפות

 1. בתוכנית, בחר באפשרות Print (הדפס).
 2. בחר את המדפסת מתוך רשימת המדפסות, ולאחר מכן לחץ או הקש על הלחצן Properties‎ (מאפיינים) או Preferences‏ (העדפות) כדי לפתוח את מנהל ההדפסה.
  הערה:
  שם הלחצן משתנה עבור תוכניות שונות.
  הערה:
  כדי לגשת אל מאפיינים ההדפסה מתוך יישום מסך 'התחל' ב-Windows 8 או ב-Windows 8.1, בחר באפשרות התקנים, בחר באפשרות הדפסה ולאחר מכן בחר את המדפסת. עבור Windows 10, בחר באפשרות הדפס. אפשרות זו עשויה להשתנות בהתאם היישום. עבור גרסאות 8, 8.1 ו- 10 של Windows, ליישומים אלה תהיה פריסה שונה עם מאפיינים שונים לעומת המתואר להלן עבור יישומים למחשב שולחני. היישום HP AiO להדפסה מרחוק יוריד מאפייני מנהל התקן נוספים עבור מנהל ההתקן HP PCL-6 V4 כאשר האפשרות הגדרות נוספות מסומנת.
 3. לחץ או הקש על הכרטיסייה נייר/איכות.
 4. בחר את הגודל הנכון עבור המעטפות מתוך הרשימה הנפתחת Paper size (גודל הנייר).
 5. בחר באפשרות Envelope‎ (מעטפה) מתוך הרשימה הנפתחת Paper type (סוג נייר).
 6. בחר באפשרות Manual feed (הזנה ידנית) מתוך הרשימה הנפתחת Paper source (מקור נייר).
 7. לחץ על הלחצן OK (אישור) כדי לסגור את תיבת הדו-שיח Document Properties (מאפייני מסמך).
 8. בתיבת הדו-שיח Print (הדפס), לחץ על הלחצן OK (אישור) כדי להדפיס את העבודה.

כיוון המעטפה

הערה:
המדפסת אינה תומכת בהדפסה דו-צדדית על-גבי מעטפות.
מגש
גודל מעטפה
כיצד לטעון
מגש 1
מעטפה #9, מעטפה #10, מעטפה Monarch, מעטפה DL, מעטפה B5, מעטפה C5 (ארנק)‎, מעטפה C6
הצד המודפס כלפי מטה
הקצה העליון לכיוון החלק האחורי של המדפסת
מעטפה B5, מעטפה יפנית Chou #3, מעטפה C5 (כיס)
הצד המודפס כלפי מטה
הקצה התחתון נכנס למדפסת ראשון; הלשונית העליונה פתוחה


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏