תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP LaserJet Pro‏, Ultra - הגדרת מדפסת אלחוטית (Mac)

מסמך זה מתייחס למדפסות Mac ו-HP LaserJet Pro MFP M148dw, M148fdw, ו-M227fdw ו-LaserJet Ultra MFP M230fdw‏.
כדי להגדיר מדפסת HP ברשת אלחוטית (Wi-Fi), התקן את מנהל ההדפסה ואת התוכנה מאתר האינטרנט של HP.

שלב 1: התכונן להתקנה

לפני שתגדיר את המדפסת ברשת האלחוטית שלך, אסוף את הפריטים הדרושים, ולאחר מכן בדוק את החיבורים בין המדפסת לבין המחשב.
 1. אסוף את הפריטים הבאים:
  • שם רשת: שם הרשת הוא ה-SSID.
  • סיסמת האבטחה של הרשת (מפתח WEP או ביטוי סיסמת אבטחה WPA)
  • מחשב שמחובר לרשת האלחוטית שלך
  • גישה לאינטרנט (מומלץ): ‏HP ממליצה על גישה לאינטרנט בפס רחב, כגון באמצעות כבלים או DSL‏.
  • מדפסת בעלת יכולת חיבור אלחוטי: מקם את המדפסת קרוב למחשב במהלך ההתקנה.
  • כבל USB: ‏תוכנת ההתקנה עשויה להנחות אותך לחבר כבל USB.
 2. ודא שהמדפסת, הנתב והמחשב מופעלים, ושהמחשב מחובר לאותה רשת אלחוטית שאליה אתה מחבר את המדפסת.
 3. הגדר את המדפסת, טען נייר לתוך מגש ההזנה, והתקן מחסניות הדיו. לקבלת שלבים מפורטים, גש אל תמיכת הלקוחות של HP, הקלד את דגם המדפסת ואת התקנת המדפסת בפעם הראשונה, לחץ על Enter ולאחר מכן בחר את המסמך מתוך הרשימה.
 4. נתק את כל כבלי ה-USB או ה-Ethernet מהמדפסת.

שלב 2: חבר את המדפסת לרשת האלחוטית

חבר את המדפסת לרשת דרך לוח הבקרה של המדפסת באמצעות אשף הגדרת האלחוט כך שתוכנית ההתקנה של HP תוכל לאתר את המדפסת במהלך ההתקנה.
 1. ממסך הבית בלוח הבקרה של המדפסת, נגב שמאלה ואז גע בהגדרה.
 2. החלק במהירות כלפי מעלה, ולאחר מכן גע באפשרות הגדרת רשת.
 3. גע ב-תפריט אלחוט ולאחר מכן גע ב-אשף התקנת אלחוט.
  האשף מחפש רשימה של הרשתות הזמינות ומציג אותה.
 4. גע בשם הרשת שלך.
  אם הרשימה אינה כוללת את שם הרשת שלך, הזן אותו ידנית.
  1. גע באפשרות הזן SSID.
  2. הקלד את שם הרשת באמצעות המקלדת שעל-גבי המסך.
   הערה:
   עליך להזין אותיות רישיות וקטנות בדיוק כפי שהן מופיעות. אם תנאי זה לא יתקיים, החיבור האלחוטי ייכשל.
  3. כשתסיים להזין את שם הרשת החדשה, גע ב אישור.
   המדפסת תנסה להתחבר לרשת.
 5. אם תתבקש, הזן את ביטוי הסיסמה של ה-WEP או ה-WPA.
  1. הקלד את המפתח או את ביטוי הסיסמה באמצעות המקלדת שעל-גבי המסך.
  2. כשתסיים להזין את ביטוי הסיסמה של ה-WEP או ה-WPA, גע ב אישור.
   המדפסת מתחברת לרשת.

שלב 3: הורד והתקן את מנהל התקן ההדפסה

הורד והתקן את הגרסה העדכנית ביותר של תוכנת המדפסת עם כל המאפיינים מאתר האינטרנט של HP.
 1. עבור אל 123.hp.com/laserjet.
 2. לחץ על הורדה.
 3. פתח את תיקיית ההורדות ב- Mac dock, ולאחר מכן לחץ על קובץ HP Easy Start כדי להתחיל בהתקנה.
  הערה:
  אם Easy Start לא נפתח באופן אוטומטי, לחץ פעמיים על הקובץ השני שבשמו מופיע HP Easy Start בתיקיית ההורדות.
 4. להשלמת ההתקנה של התוכנה, פעל לפי ההנחיות המופיעות במסך.

שאלות נפוצות

סקור שאלות נפוצות אלה בנוגע להתקנה והגדרה של מדפסת HP אלחוטית.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏