תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP PageWide Pro 750, MFP 772, 777 - שליחת פקס מהתוכנה

שליחת פקס מהתוכנה

המידע הבא מספק הוראות בסיסיות לשליחת פקסים באמצעות התוכנה שצורפה למוצר. כל הנושאים האחרים הקשורים לתוכנה נכללים בעזרה של התוכנה, אשר ניתן לפתוח דרך התפריט עזרה של התוכנה.
באפשרותך לשלוח מסמכים אלקטרוניים בפקס ממחשב אם הדרישות הבאות מתקיימות:
 • המוצר מחובר ישירות למחשב או לרשת שאליה מחובר המחשב.
 • תוכנת המוצר מותקנת במחשב.
 • מערכת ההפעלה של המחשב היא מערכת הפעלה שמוצר זה תומך בה.
לשליחת פקס מהתוכנה (Windows)‏
 1. פתח את HP Printer Assistant. לקבלת מידע נוסף, ראה פתח את HP Printer Assistant.
 2. בכרטיסייה הדפסה, סריקה ופקס, לחץ על הכרטיסייה פקס.
 3. לחץ על הסמל שליחת פקס כדי לפתוח את תוכנת הפקס.
 4. טען את מסמך המקור כאשר הצד המודפס פונה כלפי מטה במשטח הזכוכית של הסורק, או כאשר הצד המודפס פונה כלפי מעלה במזין המסמכים האוטומטי.
  לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף טען את ‏הסורק או בסעיף טען את מזין המסמכים.
 5. בשדה אל בחלק העליון של החלון, הזן נמען או הוסף נמען מפנקס הכתובות.
 6. לחץ על הלחצן הוספת דף שער ולאחר מכן לחץ על הלחצן הוספת סריקה כדי לסרוק את המסמך על משטח הזכוכית של הסורק ולהוספתו לעבודת הפקס.
 7. לחץ על הלחצן שליחת פקס כדי לשלוח את הפקס.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏