תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP PageWide Pro 750, MFP 772, 777 - סריקה באמצעות Webscan

סריקה באמצעות Webscan

Webscan הוא מאפיין של שרת האינטרנט המשובץ של HP‏ (EWS) שמאפשר לך לסרוק צילומים ומסמכים מהמדפסת למחשב באמצעות דפדפן אינטרנט.
מאפיין זה זמין גם אם לא התקנת את תוכנת המדפסת במחשב.
הערה:
 • כברירת מחדל, המאפיין Webscan מושבת. ניתן להפעיל מאפיין זה דרך שרת האינטרנט המשובץ.
 • אם אינך מצליח לפתוח את Webscan בשרת האינטרנט המשובץ (EWS‏), ייתכן שמנהל הרשת שלך כיבה אותו. לקבלת מידע נוסף, פנה אל מנהל הרשת שלך או אל האדם שהגדיר את הרשת.
להפעלת Webscan
 1. פתח את שרת האינטרנט המשובץ (EWS)‏. לקבלת מידע נוסף, ראה פתח את שרת האינטרנט המשובץ (EWS)‏.
 2. לחץ על הכרטיסייה הגדרות.
 3. במקטע אבטחה, לחץ על הגדרות מנהל מערכת.
 4. בחר Webscan משרת אינטרנט משובץ, ולחץ על החל.
לסריקה באמצעות Webscan
סריקה באמצעות Webscan מציעה אפשרויות סריקה בסיסיות. לקבלת אפשרויות או פונקציות סריקה נוספות, בצע סריקה באמצעות תוכנת המדפסת של HP‏.
 1. טען את מסמך המקור כאשר הצד המודפס פונה כלפי מטה במשטח הזכוכית של הסורק, או כאשר הצד המודפס פונה כלפי מעלה במזין המסמכים האוטומטי.
  לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף טען את ‏הסורק או בסעיף טען את מזין המסמכים.
 2. פתח את שרת האינטרנט המשובץ (EWS)‏. לקבלת מידע נוסף, ראה פתח את שרת האינטרנט המשובץ (EWS)‏.
 3. לחץ על הכרטיסייה סריקה.
 4. לחץ על Webscan, שנה הגדרות ולחץ על התחל סריקה.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏