ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP PageWide Pro 750, MFP 772, 777 - להדפסה ממחשב (Windows)‏

להדפסה ממחשב (Windows)‏
הוראות אלה חלות על הדפסה על חומרי הדפסה שונים, לרבות חומרי ההדפסה הבאים:
 • נייר רגיל
 • נייר חברה או טפסים מודפסים מראש
 • מעטפות
 • צילומים
 • עלונים
 • מדבקות
להדפסה ממחשב (Windows)‏
 1. טען את חומרי ההדפסה הנתמכים במגש המתאים.
  לקבלת מידע נוסף, ראה טעינת חומרי הדפסה.
 2. בתפריט קובץ בתוכנה, לחץ על הדפסה‏.
 3. ודא שהמדפסת הנכונה נבחרה.
 4. לחץ על הקישור או הלחצן שפותח את תיבת הדו-שיח מאפיינים.
  בהתאם ליישום התוכנה, שמו של קישור או לחצן זה עשוי להיות מאפיינים, אפשרויות, הגדרת המדפסת, מאפייני המדפסת, מדפסת, או הגדר העדפות.
 5. הגדר את אפשרויות ההדפסה המתאימות עבור חומרי ההדפסה שלך. הטבלה הבאה מתארת את הכרטיסיות והאפשרויות שעשויות להיות זמינות בתוכנה שלך:
  כרטיסייה
  תיאור
  קיצורי דרך להדפסה
  קיצור דרך להדפסה שומר את ההגדרות המתאימות לסוג מסוים של עבודה, כך שתוכל להגדיר את כל האפשרויות בלחיצה אחת בלבד.
  כרטיסייה זו מציגה את קיצורי הדרך הנוכחיים להדפסה ואת ההגדרות שלהם, כגון סוג נייר, מקור נייר וצבע או גוני אפור.
  Paper/Quality (נייר/איכות)
  כרטיסייה זו כוללת הגדרות שמגדירות את סוג עבודת ההדפסה. לדוגמה, הדפסה על מעטפות דורשת גודל, מקור וסוג נייר שונים מאשר הדפסה על נייר רגיל.
  באפשרותך לבחור מתוך האפשרויות הבאות:
  • גודל נייר: כולל את Letter‏, Envelope #10, ומעטפה יפנית Chou #3.
  • מקור הנייר: כולל את 'בחירה אוטומטית של מדפסת', 'הזנה ידנית', 'מגש 1' ו'מגש 2'.
  • Paper Type‏ (סוג נייר): כולל את 'רגיל', 'נייר חברה', 'מודפס מראש', 'מעטפה', 'ניירות צילום HP Advanced Photo Paper', 'נייר HP Brochure Matte 180g' ו'מדבקות'.
     הערה:
   אם מצב 'נייר חברה חלופי' (ALM) מופעל, ואתה מדפיס על נייר חברה, טפסים מודפסים מראש או טפסים מנוקבים מראש, בחר 'נייר חברה', 'מודפס מראש' או 'מנוקב מראש' כסוג הנייר. לקבלת מידע נוסף, ראה טען נייר חברה או טפסים מודפסים מראש.
  • ניירות מיוחדים: כולל כריכה קדמית ואחורית, גיליונות ריקים וגיליונות מודפסים מראש.
  • איכות הדפסה: כולל 'מצגת' (עבור עבודות באיכות גבוהה) ו'מקצועי' (עבור עבודות יומיומיות).
     הערה:
   לא ניתן להדפיס מעטפות או מדבקות במצב 'משרד כללי'.
  אפקטים
  כרטיסייה זו כוללת הגדרות שמשפיעות זמנית על הצגת עבודת ההדפסה:
  • אפשרויות שינוי גודל: כולל גודל בפועל, אחוז מהגודל בפועל או מותאם לגודל חומר הדפסה ספציפי כגון Letter או Envelope #10.
  • סימני מים: כולל 'סודי' ו'טיוטה'.
  גימור
  כרטיסייה זו כוללת הגדרות שמשפיעות על פלט עבודת ההדפסה:
  • הדפסה דו-צדדית: הדפסה על צד אחד או על שני הצדדים. כאשר אפשרות זו נבחרת, אפשרויות נוספות זמינות:
   • בהתאם לכיוון הדפסת הנייר, ניתן להפוך דפים עבור כריכה עילית (לדוגמה, לוחות שנה) או כריכה צדדית (כגון ספרים).
   • עבור פריסות של חוברות, באפשרותך להדפיס עם מקום לכריכה מימין, משמאל או באף אחד מהצדדים.
  • עמודים לגיליון: להדפסת יותר מעמוד אחד לכל גיליון, עם האפשרות להדפיס שוליים מסביב לכל עמוד.
  • Orientation‏ (כיוון הדפסה): כולל את האפשרויות 'לאורך' ו'לרוחב'.
  פלט
  כרטיסייה זו הזמינה רק עבור דגמים עם מהדק/מערם, כוללת הגדרות עבור הידוק עבודת הדפסה:
  • ללא: ללא סיכות הידוק.
  • הידוק אחד משמאל: ההידוק מופיע בפינה השמאלית של הקצה העליון של הנייר.
  • הידוק אחד מימין: ההידוק מופיע בפינה הימנית של הקצה העליון של הנייר.
  • סל פלט - בחירה אוטומטית: המדפסת פולטת עבודות אל הסל העליון לצורך הידוק. כל העבודות האחרות מנותבות אל הסל התחתון.
  • סל פלט - סל עליון: המדפסת פולטת עבודות אשר תומכות בהידוק לסל העליון; אין צורך להדק אותן. כל העבודות האחרות מנותבות אל הסל התחתון.
  אחסון עבודות
  כרטיסייה זו כוללת הגדרות עבור הדפסת עבודה מאוחסנת מלוח הבקרה. רק הגדרה אחת מתוארת כאן:
  • כבוי (ברירת מחדל): הדפסת עבודה ללא אחסונה במדפסת.
  לקבלת מידע אודות הגדרות אחרות, ראה הדפסה באמצעות אחסון עבודות.
  צבע
  כרטיסייה זו כוללת הגדרות עבור הדפסה בצבע או בגוני אפור:
  • הדפסה בגוני אפור: הדפסה בשחור בלבד, או בגוני אפור CMYK באיכות גבוהה (אפשרות זו משתמשת במחסניות להדפסה בצבע בנוסף למחסנית להדפסה בשחור).
  • ערכות צבעים: אפשרויות אלה קובעות את אופן העיבוד של צבעים. הן כוללות ערכות שונות של אדום-ירוק-כחול, כגון באפשרויות 'ברירת מחדל', 'צילום' או 'מלא חיים'. לקבלת מידע נוסף, ראה כדי לכוונן או לנהל צבעים.
  מתקדם
  כרטיסייה זו כוללת הגדרות שאתה רשאי להשתמש בהן או לשנות אותן לעתים רחוקות:
  • עותקים: בחר את מספר העותקים, ואם לבצע איסוף שלהם.
  • סדר דפים הפוך: הדפסה מהעמוד האחרון של העבודה לעמוד הראשון.
  • הדפסת כל הטקסט כשחור: סיוע בצמצום השימוש במחסניות בצבע.
  • HP EasyColor: אם אתה משתמש במנהל התקן מדפסת של HP PCL 6 עבור Windows, בחר תיבת סימון זו כדי לשפר באופן אוטומטי מסמכים בעלי סוגי תוכן שונים שמודפסים מתוכניות Microsoft Office. טכנולוגיית HP EasyColor משפרת את כל התמונה בבת-אחת, במקום לחלק אותה למספר חלקים, והתוצאה היא עקביות צבע משופרת, פרטים חדים יותר והדפסה מהירה יותר.
  • הגדרות דיו: השתמש במחוונים כדי לבחור את זמן הייבוש, רמת הרוויה ופיזור הצבע השחור עבור עבודת ההדפסה. לקבלת מידע נוסף, ראה כדי לכוונן או לנהל צבעים.
 6. לחץ על OK כדי לחזור לתיבת הדו-שיח מאפיינים.
 7. לחץ על OK, ולאחר מכן לחץ על הדפסה או לחץ על OK בתיבת הדו-שיח 'הדפסה'.
    הערה:
  לאחר ההדפסה, הסר את כל חומרי ההדפסה המיוחדים, כגון מעטפות או נייר צילום, מהמוצר.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏