תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP PageWide Pro 750, MFP 772, 777 - טען את מגש 2

טען את מגש 2

זהו מגש ברירת המחדל. בעת טעינת נייר במוצר בפעם הראשונה, טען תחילה את מגש ברירת המחדל.
הערה:
אם אינך משתמש במצב 'נייר חברה חלופי' (ALM), הנח את הנייר באופן הבא עבור הדפסה חד-צדדית:
  • גודל A4/Letter: הנח נייר בכיוון הדפסה לאורך כשהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מטה, והקצה העליון פונה לגב המגש.
  • גודל A3/Ledger: הנח נייר בכיוון הדפסה לרוחב כשהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מטה, והקצה העליון פונה שמאלה.
עבור כיוון הדפסה של ALM‏, עיין בסעיף טען נייר חברה או טפסים מודפסים מראש.
  1. משוך את המגש מהמוצר.
  2. פתח את מכווני האורך והרוחב של הנייר במלואם.
  3. הנח את הנייר במגש, וודא שכל קצותיו שטוחים. סגור את מכווני האורך והרוחב של הנייר כנגד חומרי ההדפסה שנטענו.
  4. לחץ על הנייר בכיוון מטה כדי לוודא שהערימה נמוכה מסימון גובה הערימה שבגב המגש.
  5. הכנס את המגש לתוך המכשיר.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏