תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP PageWide Pro 750, MFP 772, 777 - ניהול צריכת חשמל

ניהול צריכת חשמל

מדפסות HP PageWide Pro MFP 772-777 series כוללות מאפייני ניהול צריכת חשמל שיכולים להפחית את צריכת החשמל ולחסוך באנרגיה:
 • מצב 'שינה' מעביר את המוצר למצב של צריכת חשמל מופחתת אם הוא לא היה פעיל במשך פרק זמן מסוים. בלוח הבקרה ניתן להגדיר את משך הזמן שיחלוף לפני כניסת המוצר למצב 'שינה'.
 • המאפיין 'תזמון להפעלה/כיבוי' מאפשר לך להפעיל או לכבות את המוצר באופן אוטומטי בימים ובשעות שאתה מגדיר באמצעות לוח הבקרה. לדוגמה, תוכל להגדיר את כיבוי המוצר בשעה 6 בבוקר בימים ראשון עד חמישי.
הערה:
באפשרותך גם לנהל את המתח דרך שרת האינטרנט המשובץ של HP. לקבלת מידע נוסף, ראה הכרטיסייה 'הגדרות'.
הגדרת משך הזמן של מצב 'שינה'
 1. פתח את לוח המחוונים בלוח הבקרה (החלק את האצבע כלפי מטה על כרטיסיית לוח המחוונים בחלקו העליון של מסך כלשהו, או גע בשורה העליונה של מסך הבית).
 2. בלוח המחוונים של לוח הבקרה, גע באפשרות (הגדרה).
 3. גע בניהול צריכת חשמל, ולאחר מכן גע במצב שינה.
 4. בחר באפשרות אחת של מרווח הזמן.
כשהמוצר אינו פעיל במשך הזמן שבחרת, הוא עובר למצב של צריכת חשמל מופחתת.
תזמון המוצר להפעלה או לכיבוי
 1. פתח את לוח המחוונים בלוח הבקרה (החלק את האצבע כלפי מטה על כרטיסיית לוח המחוונים בחלקו העליון של מסך כלשהו, או גע בשורה העליונה של מסך הבית).
 2. בלוח המחוונים של לוח הבקרה, גע באפשרות (הגדרה).
 3. גע בניהול צריכת חשמל, ולאחר מכן גע בתזמון התעוררות/שינה.
 4. הפעל את האפשרות תזמון להפעלה או תזמון לכיבוי.
 5. בחר בין האפשרויות תזמון להפעלה או תזמון לכיבוי, ולאחר מכן בחר את היום ואת השעה שבהם ברצונך לקבוע את מועד ההפעלה/כיבוי.
המוצר מופעל ונכבה בשעות ובימים שאתה בוחר.
הערה:
כאשר המוצר כבוי, הוא לא מקבל פקסים.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏