ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  אנחנו משדרגים את האתר שלנו

  אם תיתקלו בשגיאות בתקופה זו, נא לנסות שוב מאוחר יותר. 

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP PageWide Pro 750, MFP 772, 777 - שגרת ניקוי

נקה את ראש ההדפסה
בתהליך ההדפסה, נייר וחלקיקי אבק יכולים להצטבר בתוך המוצר. עם הזמן, הצטברות זו של לכלוך עלולה לגרום לבעיות באיכות ההדפסה, כגון כתמים או מריחות.
מוצר זה מטפל בעצמו באופן אוטומטי ומפעיל הליך ניקוי שעשוי לפתור את רוב הבעיות הללו.
עבור בעיות שהמוצר אינו יכול לפתור באופן אוטומטי, השתמש בהליך הבא כדי לנקות את ראש ההדפסה:
  הערה:
השתמש בהליך זה רק כדי לתקן שגיאות באיכות ההדפסה. אל תשתמש בו עבור תחזוקה שגרתית.
 1. בלוח הבקרה, גע בסמל כלי תמיכה.
 2. בתצוגה, גע בסמל פתרון בעיות ולאחר מכן גע באיכות הדפסה.
 3. גע בכלים, ולאחר מכן בחר נקה את ראש ההדפסה.
 4. פעל בהתאם להנחיות שבלוח הבקרה.
  כעת מוזן נייר למדפסת בצורה איטית. השלך את הדף בסיום התהליך.
ניקוי רצועת הזכוכית ומשטח הסורק
במשך הזמן, כתמי פסולת מצטברים על משטח הזכוכית של הסורק ועל כיסוי הפלסטיק הלבן, וזה עלול להשפיע על הביצועים. השתמש בהליך הבא כדי לנקות את משטח הזכוכית של הסורק ואת כיסוי הפלסטיק הלבן:
 1. כבה את המוצר ולאחר מכן נתק את כבל החשמל מהמוצר.
 2. פתח את מכסה הסורק.
 3. נקה את משטח הזכוכית של הסורק ואת כיסוי הפלסטיק הלבן בעזרת מטלית רכה או ספוג הספוגים בנוזל ניקוי לזכוכית שאינו שוחק.
    הערה:
  אין להשתמש בחומרים שוחקים, אצטון, בנזין, אמוניה, אתיל אלכוהול, או פחמן טטרכלוריד על חלק כלשהו של המוצר; חומרים אלה עלולים לגרום נזק למוצר. אל תניח נוזלים ישירות על הזכוכית או על המשטח. הם עשויים לחלחל ולגרום נזק למוצר.
 4. יבש את משטח הזכוכית ואת כיסוי הפלסטיק הלבן במטלית עור או ספוג צלולוז כדי למנוע היווצרות כתמים.
 5. חבר מחדש את כבל המתח למוצר ולאחר מכן הפעל את המוצר.
נקה את גלגלות האיסוף של מזין המסמכים ואת משטח ההפרדה
אם מזין המסמכים של המוצר נתקל בבעיות בטיפול בנייר, כגון חסימות או הזנות של מספר עמודים, נקה את גלגלות מזין המסמכים ואת משטח ההפרדה.
 1. פתח את המכסה של מזין המסמכים.
 2. השתמש במטלית לחה, נטולת מוך כדי לנגב הן את גלגלות האיסוף והן את משטח ההפרדה כדי להסיר לכלוך.
 3. סגור את מכסה מזין המסמכים.
נקה את מסך המגע
נקה את מסך המגע בכל פעם שיש צורך בכך, כדי להסיר טביעות אצבעות או אבק. נגב את מסך המגע בעדינות בעזרת מטלית נקייה, לחה ונטולת מוך.
  הערה:
השתמש במים בלבד. חומרים ממסים או חומרי ניקוי עלולים לגרום נזק למסך המגע. אל תשפוך/תרסס מים ישירות על מסך המגע.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏