תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP PageWide Pro 750, MFP 772, 777 - רשימת משימות לביצוע לפתרון בעיות

בצע שלבים אלה בעת הניסיון לפתור בעיה במוצר:

ודא שהמוצר מופעל

 1. אם לחצן ההפעלה/כיבוי לא דולק, לחץ על לחצן זה כדי להפעיל את המוצר.
 2. אם נראה שלחצן ההפעלה/כיבוי לא פועל, ודא שכבל המתח מחובר הן למוצר והן לשקע החשמל או לשקע ה-AC.
 3. אם המוצר עדיין אינו מופעל, בדוק את מקור המתח על-ידי חיבור כבל החשמל לשקע חשמל או שקע AC אחר.

בדוק אם בלוח הבקרה מופיעות הודעות שגיאה

לוח הבקרה צריך לציין מצב מוכן. אם מופיעה הודעת שגיאה, תקן את השגיאה.

פונקציונליות הדפסת בדיקה

 1. פתח את לוח המחוונים בלוח הבקרה (החלק את האצבע כלפי מטה על כרטיסיית לוח המחוונים בחלקו העליון של מסך כלשהו, או גע בשורה העליונה של מסך הבית).
 2. בלוח המחוונים של לוח הבקרה, גע באפשרות (הגדרה).
 3. גע ב-דוחות, ולאחר מכן גע בדוח מצב של המדפסת כדי להדפיס דף בדיקה.
 4. אם הדוח אינו מודפס, ודא שנטען נייר במגש, ובדוק את לוח הבקרה כדי לראות אם תקוע נייר במוצר.
  הערה:
  ודא שהנייר במגש עומד במפרטים עבור מוצר זה.

פונקציונליות עותק בדיקה

 1. הנח את דף מצב המדפסת במזין המסמכים וצור עותק. אם הנייר אינו מוזן בצורה חלקה במזין המסמכים, ייתכן שעליך לנקות את גלגלות מזין המסמכים ואת משטח ההפרדה. ודא שהנייר עומד במפרטים עבור מוצר זה.
 2. הנח את דף מצב המדפסת על משטח הזכוכית של הסורק וצור עותק.
 3. אם איכות ההדפסה של הדפים שהועתקו אינה סבירה, נקה את משטח הזכוכית של הסורק ואת רצועת הזכוכית הקטנה.

בדיקת הפונקציונליות של שליחת הפקס

 1. בלוח הבקרה, גע בסמל פקס.
 2. בתצוגה, גע בסמל הגדרת פקס.
 3. גע בכלים, ולאחר מכן גע ב-הפעלת בדיקת פקס.

בדיקת הפונקציונליות של קבלת הפקס

 1. בלוח הבקרה, גע בסמל פקס.
 2. בתצוגה, גע בסמל הגדרת פקס.
 3. גע בכלים, ולאחר מכן גע ב-הפעלת בדיקת פקס.
 4. השתמש במכשיר פקס אחר כדי לשלוח פקס אל המוצר.
 5. סקור ואפס את הגדרות הפקס של המוצר.

נסה לשלוח את עבודת ההדפסה ממחשב

 1. השתמש בתוכנת עיבוד תמלילים כדי לשלוח עבודת הדפסה אל המוצר.
 2. אם העבודה אינה מודפסת, ודא שבחרת את מנהל התקן ההדפסה הנכון.
 3. הסר את תוכנת המוצר ולאחר מכן התקן אותה מחדש.

בדוק את פונקציונליות ה-USB של 'חבר והדפס'

 1. טען מסמך PDF, קובץMicrosoft Office (למעט Excel), או צילום בכונן הבזק מסוג USB, והכנס אותו לחריץ ה-USB שבצדו השמאלי של המוצר.
 2. התפריט אפשרויות התקן זיכרון נפתח. נסה להדפיס את המסמך או התצלום.
 3. אם לא מופיעים מסמכים, נסה סוג אחר של כונן הבזק מסוג USB.

גורמים שמשפיעים על ביצועי המוצר

מספר גורמים משפיעים על הזמן הדרוש להדפסת עבודה:
 • התוכנה שאתה משתמש בה וההגדרות שלה
 • שימוש בנייר מיוחד (כגון נייר כבד ונייר בגודל מותאם אישית)
 • זמן העיבוד וההורדה של המוצר
 • המורכבות והגודל של הגרפיקה
 • מהירות המחשב שבו אתה משתמש
 • ה-USB או החיבור לרשת
 • סוג כונן USB, אם אתה משתמש בכונן מסוג זה
 • אם המוצר מדפיס על צד אחד או על שני צדדים
 • המספר של סוגי חומרי ההדפסה השונים בעבודת ההדפסה
 • הדפסה ממגש 1 כאשר הוא מוגדר לכל גודל וכל סוג, אשר דורשת מהמוצר לטפל בגדלים ובסוגים רבים ושונים של חומרי הדפסה
 • עבודות הדפסה נוספות עם מספר עמודים קטן יותר


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏