תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP PageWide Pro 750, MFP 772, 777 - שרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP

אודות שרת האינטרנט המשובץ (EWS)

המוצר מצויד בשרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP, המעניק גישה לפרטים על פעילויות המוצר והרשת. EWS משרת דפי אינטרנט שניתנים להצגה בדפדפן אינטרנט רגיל.
שרת האינטרנט המשובץ (EWS) שוכן בהתקן חומרה (כגון מדפסת HP) או בקושחה, במקום כתוכנה שנטענה בשרת רשת.
היתרון של שרת האינטרנט המשובץ הוא בממשק שהוא מעניק למוצר, ממשק שבו יכול להשתמש כל מי שברשותו מוצר מחובר לרשת ומחשב. אין שום תוכנה מיוחדת להתקין או להגדיר, אולם במחשב יש צורך בדפדפן אינטרנט נתמך. כדי לקבל גישה לשרת האינטרנט המשובץ, הקלד את כתובת ה-IP של המוצר בשורת הכתובת בדפדפן.

אודות קובצי Cookie

שרת האינטרנט המשובץ ממקם קובצי טקסט קטנים מאוד (קובצי Cookie‏) בכונן הקשיח בזמן הגלישה באינטרנט. קבצים אלה מאפשרים ל-EWS לזהות את המחשב שלך בפעם הבאה שתבקר באתר. לדוגמה, אם הגדרת את שפת EWS, קובץ Cookie יעזור למערכת לזכור את השפה שנבחרה כך שבפעם הבאה שתיגש ל-EWS, הדפים יוצגו באותה שפה. למרות שקובצי Cookie מסוימים נמחקים בסוף כל הפעלה (כגון קובץ ה-Cookie שמאחסן את השפה שנבחרה), קבצים אחרים (כגון קובץ ה-Cookie שמאחסן את ההעדפות הספציפיות ללקוח) מאוחסנים במחשב עד שתמחק אותם באופן ידני.
הערה:
קובצי ה-Cookie, המאוחסנים במחשב על-ידי שרת האינטרנט המשובץ, משמשים רק לשמירת ההגדרות במחשב או לשיתוף מידע בין המדפסת למחשב. קובצי Cookie אלה אינם נשלחים לאתרי האינטרנט של HP.
באפשרותך להגדיר את תצורת הדפדפן לקבל את כל קובצי ה-Cookie או להתריע בכל פעם שקובץ Cookie מוצע למחשב, הגדרה המאפשרת לך להחליט אם לקבל או לדחות את קובץ ה-Cookie‏. ניתן גם להשתמש בדפדפן להסרת קובצי Cookie בלתי רצויים.
בהתאם למדפסת שברשותך, אם תשבית קובצי Cookie, תשבית גם אחד או יותר מהמאפיינים הבאים:
 • פתיחת היישום במקום שממנו יצאת (שימושי במיוחד בעת השימוש באשפי הגדרה).
 • שמירה בזיכרון של הגדרת שפת הדפדפן של EWS‏.
 • התאמה אישית של דף הבית של EWS‏.
לקבלת מידע אודות שינוי הגדרות פרטיות וקובצי Cookie ואודות הצגה או מחיקה של קובצי Cookie, עיין בתיעוד הזמין בדפדפן האינטרנט.

פתח את שרת האינטרנט המשובץ (EWS)‏

כדי לפתוח את שרת האינטרנט המשובץ (EWS), בצע את הפעולות הבאות:
 • בדפדפן אינטרנט נתמך, הקלד את כתובת ה-IP של המוצר בשורת הכתובת. (כדי לקבל את כתובת ה-IP, בלוח המחוונים של לוח הבקרה, גע בסמל [Ethernet].)
 • בתוכנת המדפסת, פתח את HP Printer Assistant ובכרטיסייה הדפסה, לחץ על דף הבית של המדפסת (EWS).
  בתוכנת המדפסת, פתח את HP Printer Assistant ובכרטיסייה הדפסה, של הכרטיסייה הדפסה, סריקה ופקס, לחץ על דף הבית של המדפסת (EWS).
  לקבלת מידע נוסף, ראה פתח את HP Printer Assistant.
 • ב-OS X, השתמש בתוכנית השירות HP Utility או לחץ על System Preferences‏ (העדפות מערכת) > Printers‏ (מדפסות) > HP PageWide Pro MFP 772-777 > Options & Supplies‏ (אפשרויות וחומרים מתכלים) > General‏ (כללי) > Show Printer Webpage (הצג את דף האינטרנט של המדפסת).
  ב-OS X, השתמש בתוכנית השירות HP Utility או לחץ על System Preferences‏ (העדפות מערכת) > Printers & Scanners‏ (מדפסות וסורקים) > HP PageWide Pro MFP 772-777 > Options & Supplies‏ (אפשרויות וחומרים מתכלים) > General‏ (כללי) > Show Printer Webpage (הצג את דף האינטרנט של המדפסת).
הערה:
אם אירעה שגיאה בעת פתיחת שרת האינטרנט המשובץ של HP, ודא שהגדרות ה-proxy עבור הרשת נכונות.
הערה:
לאחר פתיחת כתובת ה-URL, צור עבורה סימנייה כדי שתוכל לחזור אליה במהירות בעתיד.

מאפיינים

הערה:
שינוי הגדרות רשת בשרת האינטרנט המשובץ עלול להשבית חלק ממאפייני המוצר או תוכנת המוצר.

כרטיסייה 'דף הבית'

השתמש בכרטיסייה דף הבית כדי לגשת לפריטים הנמצאים בשימוש לעתים קרובות דרך הכרטיסיות שירותים, רשת, כלים והגדרות.
השתמש בכרטיסייה דף הבית כדי לגשת לפריטים הנמצאים בשימוש לעתים קרובות דרך הכרטיסיות סריקה, פקס, שירותי אינטרנט, רשת, כלים והגדרות.
הערה:
חלק מהפריטים הבאים לעיל מוסתרים כברירת מחדל. השתמש בלחצן התאם אישית להצגה או להסתרה של הפריטים לפי בחירתך.
פריט
תיאור
סריקה לדוא"ל
הגדר את התצורה של פרופילים רצויים לדואר אלקטרוני עבור המאפיין סריקה לדוא"ל.
סריקה לתיקיית רשת
הגדר את התצורה של תיקיית הרשת הרצויה עבור המאפיין סריקה לרשת.
פקס דיגיטלי של HP
הגדר את התצורה של המדפסת לשמירת פקסים ברשת או להעברת פקסים לדוא"ל.
הגדרות חיסכון בחשמל
הגדר את התצורה של מאפייני חיסכון בחשמל שמעבירים את המדפסת ל'מצב שינה' או מפעילים או מכבים את המדפסת באופן אוטומטי.
עדכון מדפסת
חפש עדכונים חדשים עבור המדפסת.
מפלסי דיו משוערים
סקור את מצב מפלס הדיו במחסנית.
סיכום הרשת
הצג מצב של רשת קווית (802.3) או רשת אלחוטית (802.11).
ארגז כלים לאיכות הדפסה
הפעל כלי תחזוקה לשיפור איכות ההדפסים.
אשף הגדרת הרשת האלחוטית
הגדר חיבור אלחוטי באמצעות האשף.
Wi-Fi Direct
הגדר את Wi-Fi Direct להדפסה מהתקן נייד ישירות למדפסת מבלי להתחבר לרשת אלחוטית.
AirPrint
הגדר את AirPrint™ להדפסה ממוצרים הנתמכים על-ידי Apple.
מידע אודות המדפסת
הצג מידע אודות המדפסת, כגון המספר הסידורי של המוצר, זיהוי השירות, גרסת הקושחה וספירת העמודים הכוללת.
מנהל מערכת
הגדר את הבקרה של מנהל המערכת על מאפייני המדפסת.
גיבוי
גבה את הגדרות המדפסת בקובץ המוצפן באמצעות סיסמה.
יומן פקס
הצג ונהל את כל הפעילויות הקשורות לפקסים (לרבות יומן רישום של פקס דיגיטלי).
אשף הגדרת הפקס
הפעל את האשף כדי להגדיר מאפייני פקס.
חומת אש
קבע את התצורה של חומת האש של הרשת.
דוחות מדפסת
הדפס את דפי המידע אודות המדפסת שלך.
סרוק ל-SharePoint
הגדר את התצורה של תיקיית SharePoint הרצויה עבור המאפיין סריקה לדוא"ל.
דוח שימוש
הצג מוני שימוש עבור עבודות הדפסה.
הצג מוני שימוש עבור עבודות הדפסה, פקס והעתקה.
Webscan
הפעל Webscan אשר מאפשר לכל אדם הניגש למדפסת לסרוק את אשר נמצא על משטח הזכוכית של הסורק.
הערה:
הגדרות הדף נשמרות באופן אוטומטי בקובצי ה-Cookie של דפדפן האינטרנט. אם קובצי ה-Cookie שבדפדפן האינטרנט נמחקים, הגדרות אלה לא נשמרות.

כרטיסייה 'סריקה'

השתמש בכרטיסייה סריקה להגדרת התצורה של מאפייני הסריקה במוצר.
פריט
תיאור
סריקה למחשב
השתמש ב'סריקת אינטרנט'‏.
הערה:
מטעמי אבטחה, 'סריקת אינטרנט' מושבתת כברירת מחדל. להפעלת 'סריקת אינטרנט', פתח את הכרטיסייה הגדרות, לחץ על הגדרות מנהל מערכת, בחר בתיבת הסימון הפעלה שלצד 'סריקת אינטרנט' ולאחר מכן לחץ על החל.
כאשר מאפיין זה מופעל, כל אדם הניגש למדפסת יוכל לסרוק את אשר נמצא על משטח הזכוכית של הסורק.
סריקה לדוא"ל
 • הגדרת סריקה לדואר אלקטרוני: השתמש באפשרות זו כדי להגדיר את פונקציית הסריקה לדואר אלקטרוני וכדי לקבוע את התצורה של השולח של המסמכים הסרוקים.
 • פנקס כתובות של דואר אלקטרוני: להגדרת רשימת האנשים שאליהם באפשרותך לשלוח את המסמכים הסרוקים.
 • אפשרויות דואר אלקטרוני: להגדרה של שורת 'נושא' וגוף טקסט שישמשו כברירת מחדל ולקביעת הגדרות ברירת המחדל של הסריקה.
סריקה לתיקיית רשת
הגדרת תיקיית רשת: להגדרת תיקיית רשת לשמירה של תמונות או מסמכים שנסרקו מהמדפסת.
סרוק ל-SharePoint
הגדרת SharePoint: להגדרת יעד של SharePoint לשמירה של מסמכים שנסרקו מהמדפסת.
סרוק ל-USB
קבע את תצורת ההגדרות הבאות:
 • הגדרות סריקה: בחר גודל מקורי, כיוון הדפסה, כהות וחד או דו-צדדיות.
 • הגדרות קובץ: בחר את שם הקובץ, סוג הקובץ, העדפת הצבע, איכות הפלט, הרזולוציה והדחיסה המוגדרים כברירת מחדל.
פנקס כתובות
הזן, אחסן ונהל מספרים של אנשי קשר המשמשים לעתים קרובות.

הכרטיסייה 'העתקה/הדפסה'

השתמש בכרטיסייה העתקה/הדפסה להגדרת התצורה של מאפייני ההעתקה וההדפסה של המוצר.
פריט
תיאור
הגדרות העתקה
קבע את תצורת הגדרות ההעתקה של המדפסת, כגון ההגדרות הבאות:
 • הגדרות העתקה: בחר הגדרות עבור חד או דו-צדדיות, גודל וצבע.
 • בחירת מגש: הגדר את גודל הנייר ואת סוג הנייר המוגדרים כברירת מחדל במוצר, ובחר את מגש הנייר המהווה ברירת מחדל שבו יש להשתמש כאשר לא צוין מגש, או כאשר המגש שצוין נטען בצורה שגויה
 • איכות ושיפורי העתקה: בחר את רמת האיכות, בהירות/כהות, מצב שיפורים, מאפיין איסוף ושולי כריכה.
הגדרות הדפסה
קבע תצורה של הגדרות כלליות להדפסה (כגון איכות), הדפסה דו-צדדית (הדפסה על שני הצדדים), גופני PCL ושגיאות ‏PostScript.
מגבלה בנוגע לצבע
הגדר ונהל גישת משתמש להדפסה והעתקה בצבע.

הכרטיסייה 'הדפסה'

השתמש בכרטיסייה הדפסה להגדרת התצורה של מאפייני ההדפסה במוצר.
פריט
תיאור
הגדרות הדפסה
קבע תצורה של הגדרות כלליות להדפסה (כגון איכות), הדפסה דו-צדדית (הדפסה על שני הצדדים), גופני PCL ושגיאות ‏PostScript.
מגבלה בנוגע לצבע
הגדר ונהל גישת משתמש להדפסה בצבע.

כרטיסייה 'פקס'

השתמש בכרטיסייה פקס להגדרת התצורה של מאפייני הפקס במוצר.
פריט
תיאור
אשף הגדרת הפקס
להגדרת מאפיין הפקס של המדפסת.
הגדרות פקס בסיסיות
לשינוי כותרת/מספר פקס ולקביעת הגדרות פקס בסיסיות אחרות.
הגדרות פקס מתקדמות
להגדרת פרטי פקס כגון 'דיווח שגיאות', 'אישור' וכן הלאה.
העברת פקסים
לניתוב מחדש באופן אוטומטי של פקסים נכנסים למספר פקס אחר.
חוסם פקס זבל
לחסימת פקסים מאנשים או מעסקים ספציפיים.
מידע
יומן פקס: להצגת רשימת הפקסים שנשלחו ממוצר זה, ושהתקבלו אליו.
פקס דיגיטלי של HP
פרופיל פקס דיגיטלי: שמור פקסים נכנסים בשחור-לבן לתיקייה ייעודית ברשת או העבר אותם כהודעות דואר אלקטרוני.

הכרטיסיה HP JetAdvantage

השתמש בכרטיסייה HP JetAdvantage להגדרת זרימת עבודה קלה לשימוש ופתרונות הדפסה מבוססי-רשת ומבוססי-ענן. HP JetAdvantage נועד לסייע לעסק שלך לנהל את צי המדפסות והסורקים שלו.
HP JetAdvantage כולל פתרונות לאבטחה, ניהול, זרימת עבודה והדפסה ניידת. כדי להפעיל את HP JetAdvantage, ודא שהמדפסת מחוברת לרשת ולאינטרנט, ולחץ על המשך. פעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך.

כרטיסייה 'רשת'

השתמש בכרטיסייה רשת להגדרה ולאבטחה של הגדרות הרשת עבור המוצר כאשר הוא מחובר לרשת מבוססת IP. הכרטיסייה רשת אינה מופיעה אם המוצר מחובר לסוגי רשתות אחרים.
באפשרותך להפעיל או להשבית פרוטוקולים ושירותים. ניתן למנוע את שינוי הפרוטוקולים והשירותים על-ידי הגדרת סיסמת מנהל המערכת של שרת האינטרנט המשובץ. לקבלת רשימה של פרוטוקולים ושירותים של רשת, ראה פרוטוקולי רשת נתמכים.

הכרטיסייה 'כלים'

השתמש בכרטיסייה כלים כדי להציג או לנהל תוכניות שירות של מוצרים.
פריט
תיאור
מידע אודות המוצר
 • מידע אודות המדפסת: הצג מידע אודות המדפסת, כגון המספר הסידורי של המוצר, זיהוי השירות, גרסת הקושחה וספירת העמודים הכוללת.
 • מצב החומרים המתכלים: סקור את מצב מפלס הדיו במחסנית.
 • הגדרות החומרים המתכלים: להגדרת ערך הסף שבו המדפסת שולחת הודעה שמפלס הדיו במחסנית מתחיל להיות נמוך.
דוחות
 • דוח שימוש: להצגת מספר הדפים שעובדו להדפסה.
  דוח שימוש: להצגת מספר הדפים שעובדו להדפסה, לסריקה, להעתקה וכן לשליחה ולקבלה של פקסים.
 • דוחות מדפסת: להדפסת דוחות שונים, כגון רשימות גופנים.
 • יומן אירועים: להצגת 50 הודעות השגיאה האחרונות של המדפסת.
 • יומן עבודות: להצגת רשימה של העבודות האחרונות שבוצעו במדפסת.
 • יומן עבודות בצבע: להצגת מספר הדפים שהודפסו בשחור-לבן/בגוני אפור ובצבע עבור כל העבודות ועבור עבודות מסוימות.
תוכניות שירות
 • יצירת סימניה: ליצירת סימניות עבור דפים בשרת האינטרנט המשובץ.
 • ארגז הכלים של איכות ההדפסה: להפעלת כלי תחזוקה לשיפור איכות ההדפסים.
 • מעקב אחר נכסים: להקצאת מיקום/מספר נכס להתקן זה.
גיבוי ושחזור
 • גיבוי: ליצירת קובץ שמוצפן באמצעות סיסמה לשמירת הגדרות המדפסת.
 • שחזור: לשחזור הגדרות המדפסת באמצעות קובץ גיבוי שנוצר על-ידי שרת האינטרנט המשובץ.
הפעלת המדפסת מחדש
מחזור הפעלה: לכיבוי המדפסת והפעלתה מחדש.
עדכוני מדפסת
עדכוני קושחה: להגדרת המדפסת להצגת התראות על עדכונים או להתקנה אוטומטית של עדכונים.

הכרטיסייה 'הגדרות'

השתמש בכרטיסייה הגדרות להגדרת אפשרויות שונות הקיימות במוצר ולשמירה עליהן, לרבות הגדרות של ניהול צריכת החשמל, תאריך ושעה, התראות שנשלחות בדואר אלקטרוני, הגדרות ברירת המחדל של היצרן והגדרות חומת אש.
פריט
תיאור
ניהול צריכת חשמל
להגדרת מצב 'חיסכון בחשמל' לצמצום כמות החשמל שצורך המוצר כשאינו פעיל ולהקטנת השחיקה של הרכיבים האלקטרוניים.
העדפות
לקביעת התצורה של הגדרות ברירת המחדל עבור מאפייני מדפסת כלליים כגון תאריך ושעה, שפה, תצוגה ונתוני שימוש אנונימיים. באפשרותך גם להגדיר את ערכי ברירת המחדל עבור מאפיינים ספציפיים כגון הזנה ידנית, ניהול מגשים ונייר, רישום תמונה, ColorLok ו'מצב שקט'.
התאמה אישית של לוח הבקרה
 • התאמה אישית של מסך הבית: הוסף, הסר או סדר מחדש את סמלי לוח הבקרה במסך הבית של המדפסת.
 • הגדרות מהירות: צור הגדרות של אפשרויות עבודה שימושיות, אשר מקטינות את הצורך לקבוע ידנית הגדרות עבור כל עבודה. הגדרות מהירות מוצגות בלוח הבקרה.
אבטחה
לקביעת תצורת הגדרות למניעת שימוש לא מורשה במדפסת או מאפייני מדפסת ספציפיים. לקבלת מידע נוסף, ראה הגדרות אבטחה.
התראות שנשלחות בדואר אלקטרוני
להגדרת ערכי ברירת המחדל עבור שרת הדואר האלקטרוני, יעדי ההתראות והגדרות התראות.
הגדרות הדפסה
לקביעת התצורה של הגדרות ברירת מחדל עבור הדפסה (כגון גופן, איכות הדפסה, הדפסה דו-צדדית והדפסה בשחור-לבן או הדפסה בצבע).
Restore Defaults‏ (שחזור ברירות מחדל)
לשחזור ברירות המחדל של היצרן או הגדרות הרשת.
חומת אש
לקביעת התצורה של הגדרות חומת אש, כגון כללים, כתובות, שירותים ואפשרויות נוספות.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏