תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP PageWide Pro 750, MFP 772, 777 - יומני פקס ודוחות

השתמש בהוראות הבאות כדי להדפיס יומני פקס ודוחות:

הדפסת דוחות פקס נפרדים

 1. פתח את לוח המחוונים בלוח הבקרה (החלק את האצבע כלפי מטה על כרטיסיית לוח המחוונים בחלקו העליון של מסך כלשהו, או גע בשורה העליונה של מסך הבית).
 2. בלוח המחוונים של לוח הבקרה, גע באפשרות (הגדרה).
 3. גע ב-דוחות, ולאחר מכן גע בדוחות פקס.
 4. גע בשם הדוח שברצונך להדפיס.

הגדרת דוח שגיאות הפקס

דוח שגיאות פקס הוא דוח קצר שמציין שהמוצר נתקל בשגיאת עבודת פקס. באפשרותך להגדיר הדפסה שלו לאחר האירועים הבאים:
 • כל שגיאת פקס (ברירת המחדל של היצרן)
 • שגיאת שליחת פקס
 • שגיאת קבלת פקס
 • לעולם לא
  הערה:
  עם אפשרות זו, לא תהיה לך אינדיקציה לכך ששידור פקס נכשל, אלא אם כן תדפיס יומן פעילות פקס.
 1. בלוח הבקרה, גע בסמל פקס.
 2. בתצוגה, גע בסמל הגדרת פקס.
 3. גע ב-דוחות ולאחר מכן גע בדוחות שגיאות פקס.
 4. גע כדי לבחור אחת מהאפשרויות הבאות:
  מופעל (שליחת פקס)
  מדפיס דוח אם אירעה שגיאת שליחה. זוהי הגדרת ברירת המחדל.
  מופעל (קבלת פקס)
  מדפיס אם אירעה שגיאת קבלה.
  מופעל (שליחה וקבלה של פקסים)
  מדפיס דוח אם אירעה שגיאת פקס.
  כבויה
  לא מודפסים כלל דוחות שגיאה של הפקס.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏