ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP PageWide Pro 750, MFP 772, 777 - רשימת משימות לביצוע לפתרון בעיות פקס

רשימת משימות לביצוע לפתרון בעיות פקס
מספר תיקונים אפשריים זמינים. לאחר כל פעולה מומלצת, נסה שוב לשלוח פקס כדי לראות אם הבעיה נפתרה.
לקבלת התוצאות המיטביות במהלך פתרון בעיות פקס, ודא שכבל המוצר מחובר ישירות לשקע הטלפון בקיר. נתק את כל ההתקנים האחרים המחוברים למוצר.
 • ודא שכבל הטלפון מחובר ליציאה הנכונה בגב המוצר.
 • בדוק את קו הטלפון באמצעות בדיקת הפקס. בלוח הבקרה, גע בסמל פקס ובתצוגה, גע בסמל הגדרה. לאחר מכן, גע בכלים וגע בהפעל בדיקת פקס. בדיקה זו מוודאת שכבל הטלפון מחובר ליציאה המתאימה ושיש אות בקו הטלפון. המוצר ידפיס דוח של התוצאות.
  הדוח מכיל את התוצאות האפשריות הבאות:
  • עבר: הדוח כולל את כל הגדרות הפקס הנוכחיות לסקירה.
  • נכשל: הכבל מחובר ליציאה הלא נכונה. הדוח כולל הצעות לגבי אופן פתרון הבעיה.
  • לא פועל: קו הטלפון אינו פעיל. הדוח כולל הצעות לגבי אופן פתרון הבעיה.
 • ודא שקושחת המוצר עדכנית:
  1. הדפס דף תצורה מתפריט דוחות לוח הבקרה כדי לקבל את קוד התאריך הנוכחי של הקושחה.
  2. עבור אל www.hp.com, ובצע את הפעולות הבאות:
   1. לחץ על הקישור תמיכה.
   2. לחץ על הקישור תוכנות ומנהלי התקנים.
   3. בשדה הזן את מספר דגם HP שלי, הקלד את מספר הדגם של המוצר ולחץ על הלחצן מצא את המוצר שלי.
   4. לחץ על הקישור עבור מערכת ההפעלה שלך.
   5. גלול אל המקטע 'קושחה' של הטבלה, ובצע אחת מהפעולות הבאות:
    • אם הגרסה המצוינת מתאימה לגרסת דף התצורה, יש ברשותך את הגרסה העדכנית ביותר.
    • אם הגרסאות שונות, הורד את שדרוג הקושחה ועדכן את הקושחה במוצר בהתאם להוראות שעל-גבי המסך.
       הערה:
     המוצר מוכרח להיות מחובר למחשב עם גישה לאינטרנט כדי לשדרג את הקושחה.
   6. שלח מחדש את הפקס.
 • ודא שהפקס הוגדר כאשר תוכנת המוצר הותקנה.
  מהמחשב, בתיקיית תוכנית HP, הפעל את Fax Setup Utility (תוכנית שירות להגדרת פקס).
 • ודא ששירות הטלפונים תומך בפקס אנלוגי על-ידי ביצוע אחת מהפעולות הבאות:
  • אם אתה משתמש ב-ISDN או ב-PBX דיגיטלי, צור קשר עם ספק השירות לקבלת מידע אודות קביעת תצורה לקו פקס אנלוגי.
  • אם אתה משתמש בשירות VoIP, שנה את ההגדרה 'מהירות פקס' לאיטית (9,600‎ bps) או השבת את מהירה (‎33,600 bps) דרך לוח הבקרה. שאל אם ספק השירות שלך תומך בפקס ומהי מהירות מודם הפקס המומלצת. חלק מהחברות עשויות לדרוש מתאם.
  • אם אתה משתמש בשירות DSL, ודא שמסנן נכלל בחיבור קו הטלפון למוצר. צור קשר עם ספק שירות DSL או רכוש מסנן DSL, אם אין ברשותך. אם מסנן DSL מותקן, נסה מסנן אחר משום שמסננים אלה עשויים להיות פגומים.
 • אם השגיאה חוזרת על עצמה, מצא פתרונות מפורטים יותר לבעיות בסעיפים הבאים.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏