תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP Color LaserJet Enterprise M652, M653 - תצוגות המדפסת

מבט חזיתי על המדפסת

  איור : מבט חזיתי על המדפסת
 1. סל פלט
 2. לוח בקרה עם תצוגה גרפית צבעונית ולוח המקשים (דגמי M652 בלבד)
 3. כיס שילוב חומרה לחיבור אביזרים והתקנים של צד שלישי
 4. יציאת USB נגישההכנס כונן הבזק מסוג USB כדי להדפיס ללא מחשב או כדי לעדכן את קושחת המדפסת.מנהל מערכת צריך להפעיל יציאה זו לפני השימוש.
 5. דלת ימנית (גישה אל ה-Fuser ולפינוי חסימות)
 6. מגש 1
 7. לחצן הפעלה/כיבוי
 8. מגש 2
 9. שם דגם
 10. דלת קדמית (גישה למחסניות הטונר)
 11. לוח בקרה עם תצוגת מסך מגע צבעונית (דגמי M653 בלבד)
 12. דלת ימנית תחתונה (גישה לפינוי חסימות)
 13. מזין נייר 1 ‏x ‏550 גיליונות, מגש 3 (כלול בדגם M653, אופציונלי עבור הדגמים האחרים)

מבט מאחור על המדפסת

  איור : מבט אחורי על המדפסת
 1. כיסוי לוח ראשי
 2. חריץ עבור מנעול ביטחון מסוג כבל
 3. לוח אם (מכיל את יציאות הממשק)
 4. דלת אחורית (גישה ליחידת איסוף הטונר)
 5. חיבור חשמל
 6. תווית המספר הסידורי ומספר המוצר

יציאות ממשק

  איור : יציאות ממשק
 1. יציאת רשת עבור רשת מקומית (LAN) ‏Ethernet ‏10/100/1000
 2. יציאת הדפסה Hi-Speed USB 2.0‏
 3. יציאת USB לחיבור התקני USB חיצוניים (ייתכן שיציאה זו מכוסה)להדפסת USB נגישה, השתמש ביציאת ה-USB ליד לוח הבקרה.

תצוגת לוח הבקרה (תצוגה גרפית צבעונית עם לוח מקשים עבור לוח הבקרה, דגמי M652 בלבד)

השתמש בלוח הבקרה כדי לקבל מידע על סטטוס המדפסת והעבודה וכדי לקבוע את תצורת המדפסת.
הערה:
לקבלת מידע נוסף על מאפייני לוח הבקרה של המדפסת, עבור אל www.hp.com/support/colorljM652 or www.hp.com/support/colorljM653, בחר באפשרות Manuals (מדריכי הפעלה), ולאחר מכן בחר באפשרות General reference (לעיון כללי).
  איור : לוח הבקרה של המדפסת
 1. לחצן Reset (איפוס)
 2. הסמל Sign In (התחברות) או Sign Out (התנתקות)
 3. אזור היישומים
 4. לחצן 'בית'
 5. לחצן המידע
 6. לחצן עזרה
 7. לחצן הקודם
 8. לחצן חץ מעלה
 9. לחצן מרכז ההודעות
 10. לחצן חץ שמאלה
 11. לחצן OK (אישור)
 12. לחצן חץ ימינה
 13. לחצן Start (התחל)
 14. לחצן חץ מטה ( )
 15. לחצן ביטול
 16. לחצן מחיקה
 17. Sign In (התחברות) או Sign Out (התנתקות)
 18. לוח מקשים נומרי
 19. מחוון דפים במסך הבית

תצוגת לוח הבקרה (לוח בקרה עם מסך מגע, דגמי M653 בלבד)

מסך הבית מספק גישה למאפייני המדפסת ומציין את הסטטוס הנוכחי של המדפסת.
חזור למסך הבית בכל עת על-ידי נגיעה בלחצן Home (בית) בצד שמאל של לוח הבקרה של המדפסת, או גע בלחצן Home (בית) שבפינה השמאלית העליונה ברוב המסכים.
הערה:
לקבלת מידע נוסף על מאפייני לוח הבקרה של המדפסת, עבור אל www.hp.com/support/colorljM652 or www.hp.com/support/colorljM653, בחר באפשרות Manuals (מדריכי הפעלה), ולאחר מכן בחר באפשרות General reference (לעיון כללי).
הערה:
המאפיינים שמופיעים במסך הבית עשויים להשתנות, בהתאם לתצורת המדפסת.
  איור : לוח הבקרה של המדפסת
 1. לחצן Reset (איפוס)
 2. Sign In (התחברות) או Sign Out (התנתקות)
 3. לחצן המידע
 4. לחצן עזרה
 5. השעה הנוכחית
 6. אזור היישומים
 7. מחוון דפים במסך הבית
 8. לחצן 'בית'

כיצד להשתמש בלוח הבקרה של מסך המגע

בצע את הפעולות הבאות כדי להשתמש בלוח הבקרה של מסך המגע של המדפסת.
הפעולה
תיאור
דוגמה
גע ב-
גע בפריט במסך כדי לבחור בפריט זה או כדי לפתוח תפריט זה. בנוסף, בעת גלילה בתפריטים, גע קצרות במסך כדי לעצור את הגלילה.
גע בסמל Settings (הגדרות) כדי לפתוח את היישום Settings (הגדרות).
החלק במהירות
גע במסך ולאחר מכן הזז את האצבע בכיוון אופקי כדי לגלול את המסך לצדדים.
החלק עד שיוצג היישום Settings (הגדרות).
גלול
גע במסך ולאחר מכן הזז את האצבע בכיוון אנכי כדי לגלול את המסך למעלה ולמטה. בעת גלילה בין תפריטים, גע קצרות במסך כדי לעצור את הגלילה.
גלול ביישום Settings (הגדרות).


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏