ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Enterprise M607, M608, M609 - תצוגות המדפסת

מבט מלפנים על המדפסת
  איור : מבט מלפנים על המדפסת
 1. M607n‏, M607dn‏, M608n‏, M608dn‏, M609dn: לוח הבקרה של לוח המקשיםM608x, M609x: לוח בקרה עם תצוגה צבעונית ומסך מגע (עם הטיה כלפי מעלה לצפייה נוחה יותר)
 2. סל פלט
 3. תפס לשחרור דלת המחסניות (גישה למחסנית הטונר)
 4. לחצן הפעלה/כיבוי
 5. דלת המחסניות ומגש 1
 6. מגש 2
 7. יציאת הדפסת USB נוחה לגישה
 8. כיס לשילוב חומרה (לחיבור אביזרים והתקנים של צד שלישי)
 9. מזין נייר 1‏x‏550 גיליונות, מגש 3 (כלול בדגמים M608z ו-Ms09z, אופציונלי עבור דגמים אחרים)
מבט מאחור על המדפסת
  הערה:
המדפסת מוצגת ללא אביזר גימור מחובר.
  איור : מבט אחורי על המדפסת
 1. חריץ עבור מנעול ביטחון מסוג כבל
 2. לוח אם (מכיל את יציאות הממשק)
 3. דלת אחורית (לשחרור חסימות)
 4. תווית המספר הסידורי ומספר המוצר
 5. חיבור חשמל
יציאות ממשק
  איור : יציאות ממשק
 1. מארח יציאת USB לחיבור התקני USB חיצוניים (ייתכן שיציאה זו מכוסה)
 2. יציאת רשת Ethernet‏ (RJ-45) לרשת מקומית (LAN)
 3. יציאת הדפסה Hi-Speed USB 2.0‏להדפסת USB נגישה, השתמש ביציאת ה-USB ליד לוח הבקרה.
תצוגת לוח הבקרה (לוח הבקרה של לוח המקשים, דגמי M607n, ‏M607dn,‏ M608n,‏ M608dn, ‏M608dh, ‏M609dn)
השתמש בלוח הבקרה כדי לקבל מידע על סטטוס המדפסת והעבודה וכדי לקבוע את תצורת המדפסת.
  איור : לוח הבקרה של המדפסת
 1. לחצן Reset (איפוס)
 2. הסמל Sign In (התחברות) או Sign Out (התנתקות)
 3. אזור היישומים
 4. לחצן 'בית'
 5. לחצן המידע
 6. לחצן עזרה
 7. לחצן הקודם
 8. לחצן חץ מעלה
 9. לחצן מרכז ההודעות
 10. לחצן חץ שמאלה
 11. לחצן OK (אישור)
 12. לחצן חץ ימינה
 13. לחצן Start (התחל)
 14. לחצן חץ מטה ( )
 15. לחצן ביטול
 16. לחצן מחיקה
 17. Sign In (התחברות) או Sign Out (התנתקות)
 18. לוח מקשים נומרי
 19. מחוון דפים במסך הבית
תצוגת לוח הבקרה (לוח בקרה עם מסך מגע, דגמים M608x, ‏M609x)
מסך הבית מספק גישה למאפייני המדפסת ומציין את הסטטוס הנוכחי של המדפסת.
חזור למסך הבית בכל עת על-ידי נגיעה בלחצן Home (בית) בצד שמאל של לוח הבקרה של המדפסת, או גע בלחצן Home (בית) שבפינה השמאלית העליונה ברוב המסכים.
  הערה:
המאפיינים שמופיעים במסך הבית עשויים להשתנות, בהתאם לתצורת המדפסת.
  איור : לוח הבקרה של המדפסת
 1. לחצן Reset (איפוס)
 2. Sign In (התחברות) או Sign Out (התנתקות)
 3. לחצן המידע
 4. לחצן עזרה
 5. השעה הנוכחית
 6. אזור היישומים
 7. מחוון דפים במסך הבית
 8. לחצן 'בית'
כיצד להשתמש בלוח הבקרה של מסך המגע
בצע את הפעולות הבאות כדי להשתמש בלוח הבקרה של מסך המגע של המדפסת.
הפעולה
תיאור
דוגמה
גע ב-
גע בפריט במסך כדי לבחור בפריט זה או כדי לפתוח תפריט זה. בנוסף, בעת גלילה בתפריטים, גע קצרות במסך כדי לעצור את הגלילה.
גע בסמל Settings (הגדרות) כדי לפתוח את היישום Settings (הגדרות).
החלק במהירות
גע במסך ולאחר מכן הזז את האצבע בכיוון אופקי כדי לגלול את המסך לצדדים.
החלק עד שיוצג היישום Settings (הגדרות).
גלול
גע במסך ולאחר מכן הזז את האצבע בכיוון אנכי כדי לגלול את המסך למעלה ולמטה. בעת גלילה בין תפריטים, גע קצרות במסך כדי לעצור את הגלילה.
גלול ביישום Settings (הגדרות).

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏