ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP LaserJet‏ M1120‏, M1120n - מוצגת ההודעה 'שגיאת זיכרון של חומר מתכלה'

מסמך זה מתייחס למדפסות רב-תכליתיות HP LaserJet M1120 ו-M1120n Multifunction.
אחרי שמדליקים את המדפסת, מוצגת בלוח הבקרה ההודעה שגיאת זיכרון של חומר מתכלה. יש שגיאת e-label במחסנית הטונר או שחסרה e-label, ואפשר שאין מגע מלא בין מחסנית הטונר לבין המדפסת. על מנת לפתור את הבעיה, יש להסיר את מחסנית הטונר ולהכניס אותה מחדש, לכבות ולהדליק שוב את המדפסת, או להחליף את מחסנית הטונר.
שלב 1: התקנה מחדש של מחסנית הטונר
 1. לחץ על לחצן השחרור כדי לפתוח את דלת מחסנית הטונר.
  איור : פתח את דלת מחסנית הטונר
  איור: פתיחת דלת מחסניות הטונר
 2. הוצא את מחסנית הטונר.
  איור : הוצא את מחסנית הטונר
  איור: הוצאת מחסנית הטונר
 3. הכנס מחדש את מחסנית הטונר וסגור את דלת מחסנית הטונר. דאג ללחוץ על מחסנית הטונר עד שתשמע נקישה.
  איור : התקנה מחדש של מחסנית הטונר
  איור: התקנה מחדש של מחסנית הטונר
  איור : מחסנית טונר היושבת בצורה מלאה בתוך המוצר
  איור: מחסנית הדפסה יושבת בצורה מלאה
  איור : מחסנית טונר שאינה יושבת בצורה מלאה בתוך המוצר
  איור: מחסנית הדפסה שאינה יושבת בצורה מלאה
אם שלבים אלה פתרו את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.
 1. הפעל את המדפסת, אם היא לא פועלת כבר.
 2. המתן עד שהמדפסת תהיה דוממת ושקטה לפני שתמשיך.
 3. בזמן שהמדפסת פועלת, נתק את כבל המתח מגב המדפסת.
 4. נתק את כבל המתח משקע החשמל שבקיר.
 5. המתן 60 שניות לפחות.
 6. חבר את כבל המתח בחזרה לשקע החשמל שבקיר.
    הערה:
  ‏HP ממליצה לחבר את כבל המתח של המדפסת ישירות לשקע החשמל שבקיר.
 7. חבר מחדש את כבל המתח לגב המדפסת.
 8. הפעל את המדפסת, אם היא לא מופעלת אוטומטית.
  ייתכן שהמדפסת תעבור תהליך של התחממות. נוריות המדפסת עשויות להבהב והגררה עשויה לנוע.
 9. המתן עד לסיום תהליך ההתחממות ועד אשר המדפסת תהיה דוממת ושקטה לפני שתמשיך.
אם שלבים אלה פתרו את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.
‏HP ממליצה להשתמש בחומרי דיו או טונר מקוריים של HP. ‏HP אינה יכולה לערוב לאיכות או לאמינות של מחסניות שאינן מתוצרת HP‏ או מחסניות שמולאו מחדש. אם אינך משתמש במחסניות דיו מקוריות של HP‏, ייתכן שהשלבים במסמך זה לא יפתרו את הבעיה. גש אל hp.com/go/anticounterfeit על מנת לבדוק את מקוריות המחסניות שלך.
בצע את השלבים הבאים כדי להחליף את מחסנית הטונר.
 1. לחץ על לחצן השחרור כדי לפתוח את דלת מחסנית הטונר.
  איור : פתח את דלת מחסנית הטונר
  איור: פתיחת דלת מחסניות הטונר
 2. אחוז בידית שעל מחסנית הטונר, ואז משוך את מחסנית הטונר ישירות החוצה כדי להוציאה.
  איור : הוצא את מחסנית הטונר הישנה
  איור: הוצאת מחסנית הטונר הישנה
 3. הוצא את המחסנית החדשה מתוך אריזתה.
 4. החזק את מחסנית הטונר החדשה בצורה אופקית, ואז סובב בעדינות את מחסנית הטונר אחורה וקדימה כדי לפזר את הטונר בצורה אחידה.
  איור : סובב את מחסנית הטונר החדשה
  איור: סיבוב מחסנית הטונר
 5. הסר את המכסה הכתום מעל מחסנית הטונר החדשה, ואז משוך את הלשונית הכתומה ישירות החוצה כדי להסיר את החותם.
  איור : הסר את חותם מחסנית הטונר
  איור: הסרת חותם מחסנית הטונר
 6. הכנס את מחסנית הטונר החדשה לתוך המוצר עד שהיא תינעל במקומה, ולאחר מכן סגור את דלת מחסנית הטונר.
  איור : הכנס את מחסנית הטונר החדשה
  איור: הכנסת מחסנית הטונר החדשה
אם שלבים אלה פתרו את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏