תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מחשבי HP‏ - אתחול מאובטח (Windows 10)

מסמך זה מתייחס למחשבים של HP ו-Compaq עם Windows 10 ו'אתחול מאובטח'.
תצורת 'אתחול מאובטח' עוזרת למחשב לעמוד בפני התקפות ופגיעות של תוכנות זדוניות. במהלך ייצור המחשב שלך, UEFI יצר רשימה של מפתחות המזהים רכיבים מהימנים של חומרה, קושחה וקוד טעינת מערכת הפעלה. הוא יצר גם רשימת מפתחות לזיהוי תוכנות זדוניות מוכרות.
כאשר 'אתחול מאובטח' הופך לזמין, המחשב חוסם איומים פוטנציאליים כך שלא יוכלו לתקוף או לפגוע במחשב. לדוגמה, 'אתחול מאובטח' יכול למנוע את הפעלת המחשב מתוך תקליטורים או דיסקי DVD שהועתקו באופן לא חוקי ועלולים להזיק למחשב. ‏'אתחול מאובטח' אינו נועל דיסקי שחזור חוקיים או דיסקים חוקיים של Windows.
ייתכן שיהיה עליך להפוך את 'אתחול מאובטח' ללא זמין כדי להשתמש בחומרה (כגון כרטיסי מסך ישנים יותר) ש'אתחול מאובטח' אינו מזהה, או כדי לאתחל מתקליטור או DVD שאינו מזוהה. אם 'אתחול מאובטח' אינו מזהה חומרה, Windows לא משתמש בחומרה כאשר הוא מבצע אתחול, ואתה עלול להיתקל בבעיות בהפעלת המחשב. אם 'אתחול מאובטח' אינו מזהה כרטיס מסך, ייתכן שהתצוגה במחשב תהיה ריקה. למידע נוסף, עיין בסעיף פתרון בעיות.

דרישות מערכת לשימוש ב'אתחול מאובטח' ב-Windows 10

כל המחשבים של HP ו-Compaq שיוצרו עם Windows 10 יכולים להשתמש ב'אתחול מאובטח'. ‏'אתחול מאובטח' הוא זמין במחשבים אלה כברירת מחדל. אם אתה משדרג ל-Windows 8 מחשב שיוצר עם Windows 7 או עם גרסה קודמת, תוכל להשתמש ב'אתחול מאובטח' רק אם AMI BIOS בגרסה 8 התואם ל-UEFI (ממשק קושחה מורחב מאוחד) זמין עבור המחשב.
הערה:
ייתכן שעבור מחשבים ניידים של HP ו-Compaq שיוצרו עם Windows 7 או גרסה קודמת יש עדכון BIOS זמין המאפשר את השימוש ב'אתחול מאובטח'. למידע נוסף, ראה עדכון ה-BIOS.
הערה:
עבור מחשבים שולחניים של HP ו-Compaq שיוצרו עם Windows 7 או תוכנה קודמת אין גרסת BIOS המאפשרת את השימוש ב'אתחול מאובטח', וגרסה כזו לא תהיה זמינה עבור מחשבים אלה.

שימוש ב'אתחול מאובטח' במחשבים ניידים ישנים עם Windows 10

רוב המחשבים הניידים של HP משתמשים ב-Insyde BIOS. השתמש בהוראות שבסעיף זה כדי להפעיל או להשבית את האתחול המאובטח במחשב הנייד שלך.

אפשור 'אתחול מאובטח' במחשב נייד ב- Windows 10

‏'אתחול מאובטח' זמין כברירת מחדל במחשבים שיוצרו עם Windows 8 או Windows 10. אם 'אתחול מאובטח' הפך ללא זמין או אם אתה מעוניין להפוך אותו לזמין במחשב נייד ששודרג מ-Windows 7 או גרסה קודמת, בצע את השלבים הבאים כדי להפוך אותו לזמין:
 1. כבה את המחשב.
 2. לחץ שוב על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המחשב, ומיד לאחר מכן הקש על Esc שוב ושוב, בערך פעם בשנייה, עד שתפריט ההפעלה ייפתח. פעולה זו עשויה לדרוש יותר מניסיון אחד.
  איור : תפריט הפעלה
  תפריט הפעלה
 3. לחץ על מקש F10 כדי לפתוח הגדרות BIOS.
 4. השתמש במקש חץ ימינה כדי לבחור בתפריט תצורת מערכת, השתמש במקש חץ למטה כדי לבחור באפשרות אפשרויות אתחול ולאחר מכן הקש Enter.
  איור : הבחירה 'אפשרויות אתחול' בחלון 'תצורת מערכת'
  הבחירה 'אפשרויות אתחול' בחלון 'תצורת מערכת'
 5. השתמש במקש חץ למטה כדי לבחור באפשרות אתחול מאובטח, הקש על Enter ולאחר מכן השתמש במקש חץ למטה כדי לשנות את ההגדרה למופעל.
  איור : איתחול מאובטח: מופעל
  איתחול מאובטח: מופעל
 6. הקש על Enter כדי לשמור את השינוי.
 7. השתמש במקש חץ שמאלה כדי לבחור בתפריט קובץ, השתמש במקש חץ למטה כדי לבחור באפשרות שמור שינויים וצא ולאחר מכן הקש Enter כדי לבחור באפשרות כן.
 8. תוכנית השירות של הגדרת המחשב נסגרת והמחשב מופעל מחדש.

הפסקת 'אתחול מאובטח' במחשב נייד ב-Windows 10

ייתכן שתהיה מעוניין להפוך את 'אתחול מאובטח' ללא זמין כדי להתקין חומרה חדשה או כדי לאתחל מתקליטור או מ-DVD. בצע את השלבים הבאים כדי להפוך את 'אתחול מאובטח' ללא זמין:
 1. כבה את המחשב.
 2. לחץ שוב על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המחשב, ומיד לאחר מכן הקש על המקש Esc שוב ושוב, בערך פעם בשנייה, עד שתפריט ההפעלה ייפתח.
  איור : תפריט הפעלה
  תפריט הפעלה
 3. לחץ על מקש F10 כדי לפתוח הגדרות BIOS.
 4. השתמש במקש חץ ימינה כדי לבחור בתפריט תצורת מערכת, השתמש במקש חץ למטה כדי לבחור באפשרות אפשרויות אתחול ולאחר מכן הקש Enter.
  איור : הבחירה אפשרויות אתחול בחלון 'תצורת מערכת'
  הבחירה אפשרויות אתחול בחלון 'תצורת מערכת'
 5. השתמש במקש חץ למטה כדי לבחור באפשרות אתחול מאובטח, הקש על Enter ולאחר מכן השתמש במקש חץ למטה כדי לשנות את ההגדרה למושבת.
  איור : איתחול מאובטח: מושבת
  איתחול מאובטח: מושבת
 6. הקש על Enter כדי לשמור את השינוי.
 7. השתמש במקש חץ שמאלה כדי לבחור בתפריט קובץ, השתמש במקש חץ למטה כדי לבחור באפשרות שמור שינויים וצא ולאחר מכן הקש Enter כדי לבחור באפשרות כן.
 8. תוכנית השירות של הגדרת המחשב נסגרת והמחשב מופעל מחדש. לאחר הפעלה מחדש של המחשב, מופיע המסך 'שינוי מצב אתחול של מערכת ההפעלה' ובו תתבקש לאשר את שינוי אפשרויות האתחול. הקלד את הקוד המוצג במסך ולאחר מכן הקש על Enter כדי לאשר את השינוי ולהמשיך ל-Windows.

שימוש ב'אתחול מאובטח' במחשבים ניידים חדשים יותר

רוב המחשבים הניידים של HP משתמשים ב-Insyde BIOS. השתמש בהוראות שבסעיף זה כדי להפעיל או להשבית את האתחול המאובטח במחשב הנייד שלך באמצעות Windows 10 או Windows 8.

הפעלת 'אתחול מאובטח' במחשבים ניידים מדגמים חדשים יותר שכוללים תמיכה בדור קודם

‏'אתחול מאובטח' זמין כברירת מחדל במחשבים שיוצרו עם Windows 10 או Windows 8. אם 'אתחול מאובטח' הפך ללא זמין או אם אתה מעוניין להפוך אותו לזמין במחשב נייד ששודרג מגרסה קודמת של Windows, בצע את השלבים הבאים כדי להפוך אותו לזמין:
 1. כבה את המחשב.
 2. לחץ שוב על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המחשב, והקש על המקש Esc שוב ושוב, בערך פעם בשנייה, עד שתפריט ההפעלה ייפתח.
 3. כשתפריט ההפעלה מוצג, לחץ על F10 כדי לפתוח את הגדרת תצורת ה-BIOS.
  איור : תפריט הפעלה
  תפריט הפעלה
 4. השתמש במקש חץ ימינה כדי לבחור בתפריט תצורת מערכת, השתמש במקש חץ למטה כדי לבחור באפשרות אפשרויות אתחול ולאחר מכן הקש Enter.
  איור : הבחירה אפשרויות אתחול בחלון 'תצורת מערכת'
  הבחירה אפשרויות אתחול בחלון 'תצורת מערכת'
 5. השתמש במקש חץ למטה כדי לבחור ב-תמיכה ברכיבים מדור קודם ולחץ על Enter, בחר ב-מושבת, אם היא זמינה ולחץ על Enter.
  איור : תמיכה ברכיבים מדור קודם
  תמונה: תמיכה ברכיבים מדור קודם
 6. השתמש מעלה ומטה במקשי החצים כדי לבחור באפשרות 'אתחול מאובטח' ולחץ על Enter, ולאחר מכן השתמש מעלה ומטה במקשי החצים כדי לבחור מופעל ולחץ על Enter.
  איור : אתחול מאובטח
  תמונה: אתחול מאובטח
 7. הקש על F10 כדי לקבל את השינויים, הקש על מקש החץ שמאלה כדי לבחור כן לחץ על Enter כדי לצאת ולשמור את השינויים.
  המחשב יאתחל מחדש אוטומטית ל- Windows עם 'אתחול מאובטח' זמין.
  איור : יציאה עם שמירת השינויים
  תמונה: יציאה עם שמירת השינויים

השבתת 'אתחול מאובטח' במחשבים ניידים מדגמים חדשים יותר שכוללים תמיכה בדור קודם

מומלץ להשבית את האתחול המאובטח כדי להתקין חומרה חדשה או לאתחל מהתקן חיצוני הניתן לאתחול כגון כונן תקליטורים, כונן DVD או כונן USB.

שלב 1: הפוך את 'אתחול מאובטח' ללא זמין והפוך את אתחול מדור קודם לזמין

בצע את השלבים הבאים כדי להפוך את 'אתחול מאובטח' ללא זמין וכדי להפוך את התמיכה ברכיבים קודם לזמינה:
 1. כבה את המחשב לחלוטין.
 2. הפעל את המחשב בלחיצה על לחצן ההפעלה ולחץ מיד על המקש Esc שוב ושוב, בערך פעם בשנייה, עד שתפריט ההפעלה ייפתח.
 3. כאשר תפריט ההפעלה מוצג, לחץ על מקש F10 כדי לבחור ב'הגדרות ה-BIOS'.
  איור : תפריט הפעלה
  תפריט הפעלה
 4. השתמש במקש חץ ימינה כדי לבחור בתפריט תצורת המערכת, השתמש במקש חץ למטה כדי לבחור באפשרות אפשרויות אתחול ולאחר מכן הקש Enter.
  איור : הבחירה אפשרויות אתחול בחלון 'תצורת מערכת'
  הבחירה אפשרויות אתחול בחלון 'תצורת מערכת'
 5. השתמש במקש החץ למטה כדי לבחור באפשרות אתחול מאובטח, הקש על המקש Enter ולאחר מכן השתמש במקש החץ למטה כדי לשנות את ההגדרה למושבת, הקש על המקש Enter.
  איור : אתחול מאובטח
  תמונה: אתחול מאובטח
 6. השתמש במקשי החצים למעלה ולמטה כדי לבחור באפשרות תמיכה ברכיבים מדור קודם, לחץ על Enter כדי לשנות את ההגדרה להפוך לזמין והקש שוב על המקש Enter.
  איור : תמיכה ברכיבים מדור קודם
  תמונה: תמיכה ברכיבים מדור קודם
 7. השתמש במקשי החצים שמאלה וימינה כדי לבחור כן בחלון האישור ולחץ על Enter כדי להפוך את התמיכה ברכיבים מדור קודם לזמינה.
  איור : חלון האישור
 8. השתמש במקש חץ למטה כדי לבחור התקן בתפריט 'סדר אתחול מדור קודם' והקש F5 ו- F6 כדי להעביר את ההתקן מטה או מעלה.
  איור : סדר אתחול מדור קודם
  תמונה: סדר אתחול מדור קודם
 9. הקש על F10 כדי לקבל את השינויים, הקש על מקש החץ שמאלה כדי לבחור כן לחץ על Enter כדי לצאת ולשמור את השינויים.
 10. מיד עם הפעלת המחשב עשויה להופיע הודעה המציינת שמצב האתחול השתנה; במקרה זה, הקלד את הקוד בן ארבע הספרות המוצג בהודעה, ואז לחץ על Enter כדי לאשר את השינוי. אם לא, המשך לשלב הבא.
  איור : הודעה על שינוי מצב האתחול
  הערה:
  ודא שאתה מקליד את הקוד כראוי, מאחר שאין לא שדה טקסט המיועד להראות את מה שאתה מקליד. זוהי התנהגות צפויה. כשתקליד את המספרים, הקוד יירשם ללא שדה טקסט.
  המחשב יפעיל את Windows 10.

שלב 2: בחר את הכונן כהתקן האתחול

כדי להפעיל את המחשב מתוך דיסק ניתן לאתחול חוקי או מכונן USB, כגון דיסק שחזור של HP, השתמש בתפריט האתחול כדי לבחור את הכונן כהתקן האתחול.
 1. כבה את המחשב לחלוטין, המתן כמה שניות ולאחר מכן הדלק את המחשב בלחיצה על לחצן ההפעלה והקש מיד על מקש Esc שוב ושוב, בערך פעם בשנייה, עד שתפריט ההפעלה ייפתח.
 2. כאשר תפריט ההפעלה נפתח, לחץ על F9 כדי לפתוח את תפריט אפשרויות התקן האתחול.
 3. כאשר נפתח החלון מנהל האתחול, השתמש במקשי החצים מעלה ומטה כדי לבחור התקן אתחול ולחץ על Enter כדי לבחור אפשרות.
  איור : אפשרויות מנהל האתחול
 4. המחשב יופעל מהתקן האתחול שנבחר.
 5. אם אתה זקוק למידע על אופן הביצוע של שחזור מערכת, עיין במסמך התמיכה של HP: פתרון מודרך של HP - ביצוע HP System Recovery.

שימוש באתחול מאובטח במחשב שולחני

ה-BIOS במחשב שולחני שונה מן ה-BIOS במחשב נייד. השתמש בהוראות שבסעיף זה כדי להפעיל או להשבית את האתחול המאובטח במחשב השולחני שלך.

הפעלת 'אתחול מאובטח' במחשב שולחני

הפעלת האתחול המאובטח מתבצעת במחשבים שיוצרו עם Windows 10. אם אפשרות 'אתחול מאובטח' הושבתה, בצע את הפעולות הבאות כדי להפעיל אותה:
 1. כבה את המחשב.
 2. הפעל את המחשב והקש מיד F10 שוב ושוב, בערך פעם בשנייה, עד שהתפריט "תוכנית השירות להגדרת המחשב" ייפתח.
 3. השתמש במקשי החצים שמאלה וימינה כדי לבחור בתפריט אבטחה.
  איור : הבחירה 'תצורת אתחול מאובטח' בחלון 'אבטחה'
  הבחירה 'תצורת אתחול מאובטח' בחלון 'אבטחה'
 4. השתמש במקשי החצים למעלה ולמטה כדי לבחור באפשרות תצורת אתחול מאובטח ולאחר מכן הקש על Enter.
 5. אזהרת 'תצורת אתחול מאובטח' מוצגת. הקש על F10 כדי להמשיך.
  איור : חלון 'תצורת אתחול מאובטח'
  חלון 'תצורת אתחול מאובטח'
 6. השתמש במקשי החצים שמאלה וימינה כדי להפוך את האפשרות תמיכה ברכיבים מדור קודם ללא זמינה, אם היא זמינה.
  איור : חלון 'תצורת אתחול מאובטח'
  חלון 'תצורת אתחול מאובטח'
 7. השתמש במקשי החצים למעלה ולמטה כדי לבחור באפשרות אתחול מאובטח, ולאחר מכן השתמש במקשי החצים שמאלה וימינה כדי להפוך אותה לזמינה.
 8. הקש על F10 כדי לקבל את השינויים.
 9. הקש על F10 שוב, ולאחר מכן הקש על Enter פעמיים כדי להפעיל מחדש את המחשב כש'אתחול מאובטח' הפך לזמין.
  איור : הבחירה 'שמור שינויים וצא'
  הבחירה 'שמור שינויים וצא'

השבתת 'אתחול מאובטח' במחשב שולחני

ייתכן שתהיה מעוניין להפוך את 'אתחול מאובטח' ללא זמין כדי להתקין חומרה חדשה או כדי לאתחל מתקליטור או מ-DVD. בצע את השלבים הבאים כדי להפוך את 'אתחול מאובטח' ללא זמין:
 1. כבה את המחשב.
 2. הפעל את המחשב והקש מיד F10 שוב ושוב, בערך פעם בשנייה, עד שהתפריט "תוכנית השירות להגדרת המחשב" ייפתח.
 3. השתמש במקשי החצים שמאלה וימינה כדי לבחור בתפריט אבטחה, ולאחר מכן השתמש במקשי החצים למעלה ולמטה כדי לבחור באפשרות תצורת אתחול מאובטח ולאחר מכן הקש על Enter.
  איור : הבחירה 'תצורת אתחול מאובטח' בחלון 'אבטחה'
  הבחירה 'תצורת אתחול מאובטח' בחלון 'אבטחה'
 4. אזהרת 'תצורת אתחול מאובטח' מוצגת. הקש על F10 כדי להמשיך.
  איור : חלון 'תצורת אתחול מאובטח'
  חלון 'תצורת אתחול מאובטח'
 5. השתמש במקשי החצים למעלה ולמטה כדי לבחור באפשרות אתחול מאובטח, ולאחר מכן השתמש במקשי החצים שמאלה וימינה כדי לשנות את ההגדרה ל-הפוך ללא זמין.
  איור : חלון 'תצורת אתחול מאובטח'
  חלון 'תצורת אתחול מאובטח'
 6. השתמש במקשי החצים למעלה ולמטה כדי לבחור באפשרות תמיכה ברכיבים מדור קודם ולאחר מכן השתמש במקשי החצים שמאלה וימינה כדי לשנות את ההגדרה ל-הפוך לזמין.
 7. הקש על F10 כדי לקבל את השינויים.
 8. הקש על F10 שוב, ולאחר מכן הקש פעמיים על Enter כדי להפעיל מחדש את המחשב.
  איור : הבחירה 'שמור שינויים וצא'
  הבחירה 'שמור שינויים וצא'
 9. ברגע שהמחשב יופעל, תופיע הודעה שתציין שמצב האתחול השתנה.
  איור : הודעה על שינוי מצב האתחול
  הודעה על שינוי מצב האתחול
 10. הקלד את הקוד בן ארבע הספרות המוצג בהודעה ולאחר מכן הקש Enter כדי לאשר את השינוי.
  הערה:
  לא יוצג שדה טקסט עבור הקוד. זוהי התנהגות צפויה. כשתקליד את המספרים, הקוד יירשם ללא שדה טקסט.
  המחשב יפעיל את Windows 10.

שאלות נפוצות אודות 'אתחול מאובטח'

לחץ על כל שאלה כדי לגלות את התשובה לשאלה נפוצה בנוגע ל'אתחול מאובטח'.

פתרון בעיות ב'אתחול מאובטח'

הסעיפים הבאים מספקים מידע בנוגע לפתרון בעיות ב'אתחול מאובטח'. לחץ על כל נושא כדי לצפות בפתרון שלו.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏